Britse bedrijven tevreden over IT-outsourcing leveranciers

26 oktober 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Tweederde van de bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die gebruikmaken van IT-outsourcing leveranciers geeft aan evenveel of meer gebruik te zullen maken van hun diensten. Uit onderzoek blijkt dat slechts 22% minder wil werk wil gaan uitbesteden, tegenover 35% die verwacht een groter deel van het IT-werk te outsourcen. De meerderheid van de bedrijven geeft aan tevreden te zijn met de diensten van hun IT-leveranciers en dit zal naar verwachting leiden tot een verdere toename in uitbesteding.

Veel bedrijven kiezen ervoor om delen van hun IT-werk over te hevelen naar leveranciers buiten het bedrijf, in plaats van deze taken zelf intern uit te voeren. Dit wordt ook wel IT-outsourcing of IT uitbesteden genoemd. In een tijd van snelle digitalisering biedt het uitbesteden van IT-oplossingen een oplossing voor gevestigde spelers, die zelf niet de technologische kennis of middelen hebben om op eigen kracht mee te komen met de IT-innovaties van nieuwe technologie-gedreven uitdagers op de markt. Voor deze bedrijven biedt IT-outsourcing voordelen op het gebied van onder meer lage kosten en een verbetering van hun digitale activiteiten door middel van externe expertise. Hoewel het op de lange termijn problemen kan opleveren als bedrijven onvoldoende investeren in IT en de digitale vaardigheden van hun personeel, biedt outsourcing in ieder geval een effectieve oplossing voor de korte termijn.

Om de ontwikkelingen in de Britse IT-outsourcing markt in kaart te brengen, heeft Whitelane Research voor het vijfde opvolgende jaar in samenwerking met PA Consulting Group de ‘UK IT Outsourcing Study’ uitgevoerd. Voor het onderzoek werden meer dan 800 unieke uitbestedingscontracten van bedrijven uit uiteenlopende sectoren onder de loep genomen, waaronder die van de 250 Britse organisaties die het meest in IT investeren.

Tevredenheid over IT outsourcing leveranciers

Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van 86% van de bedrijven enigszins tot zeer tevreden is met hun IT-outsourcing dienstverleners. 10% is zeer tevreden met de geleverde diensten, terwijl de grootste groep (47%) gewoon tevreden is met de manier waarop het door hun uitbestede IT-werk wordt afgehandeld. Slechts 1% is helemaal niet te spreken over hun IT-outsourcing dienstverlener, terwijl kleine minderheden van 4% en 9% respectievelijk ontevreden en enigszins ontevreden zijn. Dit beeld is in de afgelopen vijf jaar nauwelijks veranderd, aldus de onderzoekers.

Met het oog op de toekomst, lijkt de hoge vraag naar IT-outsourcing de komende periode stand te houden. Volgens de onderzoekers is het aandeel bedrijven dat plannen heeft om IT-werk uit te besteden met 4 procentpunt gestegen in vergelijking met vorig jaar, wat een indicatie is voor aanhoudende groei van de Britse markt voor outsourcing. Slechts 22% van de bedrijven geeft aan het komende jaar minder werk te willen uitbesteden, ten opzichte van 35% die juist meer wil outsourcen.

De belangrijkste reden om het beheer van IT-oplossingen uit te besteden is het besparen van kosten. Maar liefst 69% van de respondenten geeft aan dit als voornaamste doel te zien voor hun outsourcing-contracten – 9 procentpunt meer dan vorig jaar. Uitbesteden wordt nog steeds gezien als een van de beste manieren om op korte termijn op IT-kosten te kunnen besparen. Business transformatie is in 2017 de op-een-na belangrijkste reden voor bedrijven om IT te outsourcen, met 64% van de respondenten – ten opzichte van 48% in 2016. Op de derde plek van belangrijkste redenen om te outsourcen, volgt kwaliteitsverbetering met 47% van de bedrijven.

Verwachtingen Britse IT outsourcing markt

Nederlandse beweegredenen

Hoewel de ontwikkelingen in de Britse markt overeenkomen met de motieven voor outsourcing in de rest van Europa, wijken deze sterk af van de redenen die Nederlandse bedrijven aandragen om te kiezen voor outsourcing. Waar kostenbesparing eveneens hoog scoort, wordt deze beweegreden in de Nederlandse markt overschaduwd door de mogelijkheid die IT-outsourcing bedrijven biedt om zich te focussen op hun core business (kerntaken). Met een toename van 59% naar 68% van de respondenten tussen 2014 en 2016 lijken Nederlandse bedrijven een meer holistisch outsourcingperspectief te hanteren dan hun Europese en Britse branchegenoten.

Martin Molloy, een Sourcing Expert van PA Consulting Group, stelt dat de Britse markt voor outsourcing zich op “het grootste omslagpunt” bevindt sinds het ontstaan van de term. Reden voor dit omslagpunt is de opkomst van nieuwe technologieën op het gebied van automatisering, robotisering en AI. Molloy: “Er zijn een hoop ‘prognoses’ en ‘voorspellingen’ die suggereren dat voor dienstverleners het einde nabij is. De realiteit is echter veel complexer dan dat. De reis naar het in gebruik nemen van nieuwe technologieën op het gebied van automatisering, robotica en AI is nog maar net begonnen en de eerste accurate voorspelling van de impact hiervan op de outsourcingmarkt laat nog op zich wachten. Wat we wel kunnen zeggen, is dat deze nieuwe technologieën enorme potentiële kansen bieden, maar net als bij de meeste veranderprojecten, is de reis daarnaartoe zeker niet eenvoudig.”