Morgens draagt bij aan betere uitwisseling persoonlijke medische gegevens

16 november 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

In 2016 werd het afsprakenstelsel MedMij gelanceerd. Doelstelling van MedMij is om patiënten zelf gemakkelijk digitaal toegang te verschaffen tot hun eigen medische informatie. Adviesbureau Morgens is aan boord gehaald vanwege zijn expertise op het gebied van programma- en projectmanagement.

Vandaag de dag wordt er van iedereen op allerlei verschillende plekken gezondheidsinformatie opgeslagen, zoals bij de huisarts, het ziekenhuis, het consultatiebureau en de sportschool. Voor patiënten zelf blijkt het echter nog lastig om toegang te krijgen tot deze informatie.

Het afsprakenstelsel MedMij moet hier verandering in brengen door een digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional te faciliteren. MedMij is opgestart aan het begin van het afgelopen jaar als initiatief van een brede coalitie van partijen binnen de zorg (zeventien partijen waaronder GGZ Nederland, Landelijke Huisartsen Vereniging, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland). De coördinatie ervan is in handen van Patiëntenfederatie Nederland. 

Regie eigen gezondheid

Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland, licht de doelstelling achter MedMij toe: “Alle betrokken partijen zien dat inzicht in de eigen gegevens nodig is om mensen meer regie over hun gezondheid te geven. Iedereen moet gemakkelijk online zijn eigen gezondheidsinformatie kunnen verzamelen. Mensen moeten zelf informatie kunnen toevoegen en zelf kunnen bepalen met wie zij deze informatie delen. Komend jaar gaan we volle vaart vooruit om dit mogelijk te maken.” 

MedMij geeft patienten toegang tot hun persoonlijke gezondheidsgegevens

Het is de bedoeling dat MedMij ervoor zorgt dat straks iedereen die daar behoefte aan heeft, toegang krijgt tot zijn of haar eigen digitale gezondheidsoverzicht in de vorm van een zogenaamde ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’, oftewel PGO. Er bestaan al verschillende producten waarmee mensen (gedeeltelijk) hun gezondheidsinformatie in kunnen zien, maar het is nog ingewikkeld en maar beperkt mogelijk om informatie te bundelen of te delen. De insteek van MedMij is dit te vergemakkelijken en online omgevingen te creëren die van de patiënt zelf zijn. 

Het afgelopen jaar is men druk geweest uit te werken welke afspraken, standaarden en basiseisen er nodig zijn om gebruiksvriendelijk, veilig en betrouwbaar gezondheidsinformatie uit te wisselen. Ook is in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om de ontwikkeling en het gebruik van online gezondheidsomgevingen te financieren en welke functies er minimaal nodig zijn om eigen gegevens in te zien en te delen.

Begeleiding Morgens

Om tijdens het traject te zorgen voor passende ondersteuning, is Morgens aangetrokken, een adviesbureau dat veel ervaring heeft op het gebied van programma- en projectmanagement binnen de zorg, overheid en zakelijke dienstverlening. Het bureau kreeg de verantwoordelijkheid voor het programmamanagement en is daarnaast actief betrokken bij de deelprojecten ‘afsprakenstelsel’ en ‘financieringsmodaliteiten’.

In het kader van het programmamanagement zorgt Morgens ervoor dat alle projecten volgens planning verlopen en bewaakt het de strategische doelstellingen van het programma. Ook zorgt Morgens voor het contact met de stuurgroep en andere belangrijke stakeholders, wat volgens het bureau zelf een “uitdagende opdracht” is, “gezien de (politiek) complexe context.” 

Morgens draagt bij aan betere uitwisseling van persoonlijke medische gegevens

De ontwikkeling van het MedMij-afsprakenstelsel moet ervoor zorgen dat alle betrokken partijen weten dat de uitwisseling van gegevens veilig en betrouwbaar verloopt. Ook worden er afspraken vastgelegd ten aanzien van (informatie)standaarden zodat organisaties niet voor elke PGO een nieuwe koppeling hoeven te maken. Bij de totstandkoming van deze afspraken levert Morgens zowel een inhoudelijke als een projectmatige bijdrage. Binnen het project financieringsmodaliteiten werkt Morgens mee aan een stelsel van duurzame financiering voor PGO’s. MedMij stelt leveranciers van PGO’s financiering in het vooruitzicht en om hierover tot goede afspraken te komen vindt op dit gebied intensieve afstemming plaats met de leveranciers en het Ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. 

Mark Elsgeest, Partner bij Morgens, toont zich enthousiast betrokken te zijn bij het veelomvattende en ingewikkelde project: “MedMij is een echte digitale transformatie rondom persoonlijke gezondheidsgegevens: met weerbarstige randvoorwaardelijke projecten en een uitdagende veranderopgave. Erg uitdagend om daar vorm en inhoud aan te geven als programmamanager.” Herbert Fetter, Consultant bij Morgens, onderschrijft de complexiteit van de opgave en benadrukt daarnaast de impact die het project heeft op de samenleving: “MedMij is een langlopend programma met een strategische veranderopgave. MedMij verloopt volgens planning en begroting. Het bijzondere aan het afsprakenstelsel is dat MedMij een enorme positieve maatschappelijke impact kan hebben. Daarnaast vraagt gegevensuitwisseling in de zorg tussen patiënt en professional om een digitale transformatie. Een verandering op deze schaal is nog een ongebaand pad waardoor we samen met elkaar moeten uitvinden wat de beste manier is.”

Indra Henneman, Projectleider afsprakenstelsel MedMij, is goed te spreken over de bijdrage die door Morgens werd geleverd: “Morgens is op verschillende plekken in het programma actief en weet goed structuur aan te brengen bij dit complexe vraagstuk. Daarbij zorgen de consultants van Morgens voor een goed tegengeluid in de scopebewaking en het verwoorden naar de buitenwereld. Naast het programmamanagement draagt Morgens ook inhoudelijk veel bij aan MedMij.”

Voltooiing project

Het is de bedoeling dat de eerste personen vanaf 2018 gebruik kunnen maken van een PGO waarin gegevens worden uitgewisseld aan de hand van het MedMij-afsprakenstelsel. Weer twee jaar later is het voor alle Nederlanders die meer regie willen over hun persoonlijke medische gegevens mogelijk om gegevens uit te wisselen op de MedMij methode. Tegen die tijd hoeven patiënten niet meer bij ieder bezoek aan een nieuwe specialist opnieuw hun verhaal te doen. Ook kunnen ze eigen meetgegevens inzetten waardoor het minder vaak nodig zal zijn een arts te bezoeken.