Partners en adviseurs vertellen over tien jaar KWINK groep

29 september 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Dit jaar viert KWINK groep, advies- en onderzoeksbureau voor maatschappelijke vraagstukken, zijn tienjarig bestaan. KWINK groep werd in 2007 opgericht door Maarten Noordink, Bill van Mil en Annelies Dijkzeul. Inmiddels werkt een team van twintig adviseurs en associates aan opdrachten in verschillende sectoren met uiteenlopende thema’s. Reden voor Consultancy.nl om zowel de partners als andere medewerkers van het bureau te vragen naar de historie en toekomstplannen van het bedrijf.

Kunnen jullie iets vertellen over de beginperiode van KWINK groep?

Van Mil: “Na een aantal jaren te hebben samengewerkt bij een ander bureau*, besloten we met zijn drieën KWINK groep te beginnen. De ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken waren opdrachtgevers van het eerste uur. De evaluatie van de spoorwegwet was de grootste opgave in het eerste jaar. Binnen enkele jaren groeide het team van drie naar tien personen en breidde het aantal opdrachtgevers zich uit. In 2014 verhuisden we naar ons huidige kantoor, op de hoek van de Nassaulaan en de Mauritskade. Momenteel werken we hier met een team van twaalf adviseurs, een officemanager, vijf associates en gemiddeld twee stagiairs.”

Noordink herinnert zich een mooi project uit deze beginperiode: “Het onderzoek naar de inrichting van het telecomtoezicht, helemaal aan het begin van KWINK groep. Vooral de interessante gesprekken met CEO’s en COO’s van de grote telecombedrijven zijn me altijd bijgebleven. Als ik me niet vergis, was het ons eerste project dat we hebben geacquireerd. Dat maakte het ook wel bijzonder.”

KWINK Groep viert 10-jarig bestaan

Het werkveld van KWINK groep is breed. Jullie werken in veel (semi)publieke sectoren en binnen uiteenlopende thema’s. Waar zit jullie kracht?

Dijkzeul: “KWINK groep heeft inderdaad een brede oriëntatie. De afgelopen tien jaar voerden we in totaal meer dan 250 opdrachten uit, voor meer dan 100 verschillende opdrachtgevers. De projecten zijn gericht op zeer uiteenlopende sectoren en thema’s; van mobiliteit tot cultuur; van strategievorming tot prestatiemeting. De afgelopen jaren hebben we ons meer en meer toegelegd op het uitvoeren van complexe beleidsevaluaties. Zo evalueerden we in 2015 de Autoriteit Consument en Markt (ACM)**, in 2016 het Energieakkoord en eerder dit jaar het College voor de Rechten van de Mens. Inmiddels hebben we intern veel expertise op de verschillende aandachtsgebieden in huis maar we werken bij veel projecten samen met experts van universiteiten, collega-onderzoeksbureaus en natuurlijk onze eigen associates.”

Wat voor organisatie is KWINK groep?

Freek Kuipéri, adviseur bij KWINK groep, vertelt: “Het is een relatief klein bureau, we zijn met zijn twintigen. Hierdoor krijg ik ook intern veel verantwoordelijkheden en kansen. Bijvoorbeeld het opstellen van een begroting of het nadenken over acquisitie. Iedere adviseur heeft, naast de onderzoek- en advieswerkzaamheden, ook een intern aandachtsgebied. Op deze manier bouwen we met zijn allen mee aan de organisatie.”

We vragen Jakar Westerbeek, adviseur bij KWINK groep, naar zijn favoriete project van de afgelopen jaren.

“Het onderzoek naar schuldenproblematiek met associate Roel in ‘t Veld was voor mij een van de leukste projecten. Tijdens dit onderzoek ging er een wereld voor me open waarbij ik inzicht kreeg in de soms uitzichtloze situatie van mensen met problematische schulden. Hierdoor kreeg ik echt het gevoel dat het heel belangrijk was dat er iets gebeurde en dat ons onderzoek daaraan kon bijdragen. Daarnaast vond ik het enorm interessant om intensief met Roel samen te werken om te zien hoe hij met zijn jarenlange ervaring dingen aanpakt. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn we momenteel nog steeds actief op het onderwerp, waarbij we op zoek zijn naar oplossingen voor de problematiek.”

KWINK groep adviseurs vertellen over toekomstplannenDe schuldenproblematiek is dus een onderwerp waar KWINK groep zich het komende jaar mee bezig blijft houden. Zijn er andere sectoren of thema’s waar jullie veel mee bezig zijn momenteel?

“We zien een grote groei in het aantal opdrachten op het gebied van duurzaamheid”, vertelt Rogier van Schelven, directeur van KWINK groep. “We evalueerden al de Green Deals en het Elektrisch Rijden beleid, maar we zijn nu ook druk met de evaluatie van de Postcoderoos-regeling voor het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën. De komende jaren willen wij ons nog meer gaan specialiseren op dit soort duurzaamheidsvraagstukken en ook meer duurzaamheidsbeleid ontwikkelen.”

Welke toekomst zien de adviseurs voor zich bij KWINK groep?

Kuipéri: “Mij lijkt het interessant om op basis van (grote hoeveelheden) data voorspellingen te maken van de implicaties van beleid. Daarbij spreken thema’s met een technisch karakter mij het meest aan, bijvoorbeeld infrastructuur, telecom, duurzaamheid, energie of mobiliteit.” Lisa Wolters gooit het over een iets andere boeg: “Ik zou graag een keer een project doen waar ik fotografie in kan zetten, bijvoorbeeld door werknemers of andere stakeholders hun ervaringen en wensen te laten verbeelden. Een onderwerp wat ik daarvoor interessant zou vinden is de inrichting en het gebruik van de leefomgeving: natuur en stedelijke gebieden. Verder zou ik vanuit een perspectief van governance en circulaire economie projecten willen opzetten op het gebied van kleding en kringloop. Bijvoorbeeld een fair practice label of duurzaamheidsmonitor ontwerpen en implementeren.”

En hoe zien de partners de toekomst?

Dijkzeul: “Eigenlijk ben ik bij elk onderwerp – waar ik daarvoor nog niks vanaf wist – weer als een kind zo enthousiast om me erin te mogen storten. Dat is niet van een thema of sector afhankelijk.” “Ik zou nog wel eens een gemeente willen helpen op het gebied van gezond gewicht en meer bewegen. Of het voorkomen van eenzaamheid”, vertelt Van Mil. Noordink voegt toe: “Ik zou graag een beweging gaan maken van kortlopende onderzoekstrajecten naar meer concepten en ideeën ontwikkelen en ‘in de markt’ zetten. En misschien ook wel mee-investeren als die kans zich voordoet. Het onderwerp maakt me eigenlijk niet zoveel uit; ik kan van veel dingen enthousiast worden, zolang het idee maar goed is en we iets of iemand ‘echt’ verder kunnen helpen.”

Gerelateerd: KWINK Groep uit Den Haag viert 5 jarig jubileum.

* De oprichters van KWINK groep waren alle drie werkzaam bij Berenschot.

** Ook in 2011 evalueerde KWINK groep de ACM, die toen nog de Consumentenautoriteit heette.