Kwink Groep opgericht door 3 Berenschot consultants

07 oktober 2007 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Drie adviseurs van Berenschot, Maarten Noordink, Bill van Mil en Annelies Dijkzeul, hebben per october 2007 adviesbureau Kwink Groep opgericht. Kwink Groep gaat zich richten op klanten in de (semi)publieke sector.

Over Bill van Mil
Bill van Mil heeft ruim 7 jaar gewerkt bij Berenschot (2000 - 2007) en is een ervaren projectleider, procesbegeleider en evaluator. Naast zijn dienstverband bij Kwink Groep is hij ook op projectbasis verbonden aan de TU Delft via het programma Next Generation Infrastructures. Bill van Mil studeerde Technische Bestuurskunde aan de TU Delft.

Over Annelies Dijkzeul
Annelies Dijkzeul heeft een technisch bestuurskundige achtergrond en werkte tussen 2005 en 2007 voor Berenschot. Ze is vooral werkzaam in de energie-, telecom- en openbaar vervoer sector. Haar expertise ligt op het gebied van toezicht en marktwerking en het perspectief van de consument daarop.

Over Maarten Noordink
Maarten Noordink heeft voor de oprichting van Kwink Groep circa 1,5 jaar gewerkt bij Berenschot. Maarten studeerde Technische Bestuurskunde aan de TU Delft en Public Policy and Management aan de Carnegie Mellon University. Maarten heeft ervaring met beleidsadvies, evaluaties en interim-opdrachten.

Over Kwink Groep

Kwink Groep is een adviesbureau dat actief is op het gebied van maatschappelijke vraagstukken in verschillende sectoren, van zorg en onderwijs tot energie en openbaar vervoer. Kwink Groep werkt voor overheden in alle verschijningsvormen, van ministeries en ZBO's tot provincies en gemeenten. Ook op het raakvlak van publiek en privaat, bijvoorbeeld voor brancheorganisaties en (andere) non-profit organisaties. Kwink Groep is gevestigd te Den Haag.