Morgens en PBLQ voeren quick scan van gemeentewebsites uit

25 juli 2017 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profielen

Om de digitale toegankelijkheid van gemeentewebsites in kaart te brengen, hebben adviesbureaus Morgens en PBLQ de krachten gebundeld voor het uitvoeren van een quick scan. Het onderzoek brengt verbeterpunten in de digitale dienstverlening van gemeenten in kaart.

Het kabinet Rutte II, dat werd beëdigd in 2012 en dat in maart 2017 zijn ontslag aanbood aan de koning, heeft in zijn regeerperiode de ambitie uitgesproken om van het digitale kanaal het belangrijkste communicatiekanaal tussen overheid en burgers te maken. Belangrijkste drijfveren achter deze ambitie waren onder meer bezuinigingen en toegenomen aandacht voor ICT. Uiterlijk 2017 zouden burgers en ondernemers al hun overheidszaken digitaal moeten kunnen afhandelen. 

Volgens Peter Keur, Senior Consultant bij Morgens, betekende het regeerakkoord van kabinet Rutte II dat overheidsorganisaties ‘een flinke sprint’ moesten maken om de doelstelling van volledige digitale dienstverlening te realiseren. Hij stelt dat bij verregaande digitalisering het risico op vervreemding tussen burgers en de overheid toeneemt. Uit eerder onderzoek, dat Keur samen met Yvette Bommeljé (voormalig adviseur bij PBLQ) uitvoerde in 2013, blijkt dat de digitale vaardigheden van de burger lang niet altijd toereikend zijn om aan te sluiten op de digitalisering van de overheid. Volgens Keur zijn de digitale vaardigheden van burgers niet veel veranderd sinds 2013. 

Quick scan van Morgens en PBLQ meet digitale toegankelijkheid gemeentewebsites

Quick scan gemeentewebsites

Met het oog op de zorgen over de digitale vaardigheden van burgers, hebben adviesbureaus Morgens en PBLQ besloten de handen ineen te slaan voor het uitvoeren van een onderzoek naar de digitale toegankelijkheid van gemeentewebsites. De quick scan gemeentewebsites moet in kaart brengen waar gemeentes staan in de digitale transformatie van hun dienstverlening. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de manier waarop de digitale dienstverlening aansluit op de voorkeuren en mogelijkheden van burgers.

Keur vertelt over de eerste resultaten: “Het overheidsbeleid over digitale dienstverlening heeft een duidelijke verschuiving laten zien. De burger wordt vaker écht als uitgangspunt genomen en in sommige gevallen zelfs actief betrokken.” Voorbeelden van manieren waarop de burger meer betrokken wordt zijn het gebruik van burgerpanels, het toepassen van klantreisonderzoek en het meten van websitegebruik. Volgens Keur toont dit aan dat “de overheid naar de burger toe beweegt” en “haar digitale diensten aanpast op de behoeften (vaardigheden) van de burger”.

In de quick scan wordt duidelijk of de inzet van burgerpanels, klantreisonderzoeken en metingen van websitegebruik ook daadwerkelijk leiden tot een hogere toegankelijkheid van de digitale dienstverlening. De quick scan wordt momenteel afgerond en verschijnt binnenkort op de website van Morgens.