Van idee naar resultaat: boek voor innovatie-implementatie

20 juli 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het is wellicht een van de meest bekende fenomenen in managementland: geweldige plannen die liggen te verstoffen in de bureaula. Aan de lopende band verzinnen organisaties en hun adviseurs innovatieve ideeën, maar o zo vaak loopt men bij de uitvoering tegen allerlei problemen aan en sterven ze een stille dood. Het gevolg: een zeer lage succesratio van innovatieprojecten. Het boek van p2 adviseurs Titus Bekkering en Jaap Walter probeert daar verandering in te brengen. 

Voor organisaties blijft het ontwikkelen van nieuwe ideeën en innovaties een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Niet alleen helpt innovatie hen om in te kunnen springen op de nieuwste ontwikkelingen, ook zorgt het ervoor dat bedrijven concurrentievoordeel kunnen verkrijgen (of behouden) ten aanzien van de alsmaar hevigere concurrentie op de markt. Niet voor niets hebben diverse onderzoeken van de afgelopen jaren aangetoond dat innovatieve bedrijven beter presteren, bijvoorbeeld door meer omzet te boeken of innovatievoordeel te verkrijgen.

Het succes van innovatie staat of valt uiteindelijk met hoe deze wordt geïmplementeerd. De implementatiefase is de fase waar het in de meeste gevallen mis gaat. Van oudsher heeft de implementatie van ideeën een slecht trackrecord, waarvoor verschillende redenen aan te voeren zijn.

Van idee naar resultaat

Zo zijn ten eerste (innovatieve) ideeën in principe altijd nieuw, dat wil zeggen niet eerder in dezelfde setting uitgevoerd. Er is dus veel inhoudelijke onzekerheid over in welke vorm een idee moet worden gegoten. Ten tweede stuiten nieuwe ideeën op weerstand ten aanzien van de benodigde veranderingen die ze met zich meebrengen. Deze ideeën kunnen binnen organisaties verschillende en behoorlijk heftige meningen opleveren, juist ook bij de mensen die naderhand hard nodig zijn voor de uitvoering van het idee. Tenslotte vereisen innovatie-executies een goed doordachte strategie met daarin verschillende kritische succesfactoren verwerkt, waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat die bijdragen aan een ijzersterke implementatie.

En van dat soort best practices zijn er nogal wat, om in een innovatietraject te integreren. Zo zijn onder meer essentieel: een hoge mate van betrokkenheid vanuit het bestuur, het belang van motivatie en zingeving onder werknemers rondom de innovaties, duidelijke communicatie naar de hele organisatie, focus op de kwaliteit van teams in plaats van de kwaliteit van ideeën, meer diversiteit (achtergronden en vaardigheden) onder leidinggevenden, het gebruik van een nauwkeurig businessplan, slim gebruik van data, het betrekken van de professionals met weerstand, dedicated daadkrachtige teams, verandermanagement, etc.

Van idee naar resultaat

Om managers te helpen bij het verbeteren van de succesratio van innovatie-implementaties, hebben Titus Bekkering en Jaap Walter hun expertise, ervaringen en lessons learned op papier gezet in het boek ‘Van idee naar resultaat’. Managers die binnen het krachtenveld in en rond hun organisatie een idee tot uitvoering willen brengen vormen de belangrijkste doelgroep. Het boek beschrijft de procesmatige aanpak en reikt modellen en instrumenten aan die in de praktijk zijn ontwikkeld en toegepast.

Bekkering en Walter zijn beiden werkzaam bij p2, een bureau voor strategie, realisatie en ontwikkeling. Walter stond in begin negentiger jaren aan de wieg van p2, terwijl Bekkering zich halverwege hetzelfde decennium aansloot bij het bureau. Samen hebben zij meer dan 60 jaar ervaring in de adviesbranche en zijn zij samen met collega’s betrokken geweest bij het realiseren van ideeën in de werelden van food, energie, mobiliteit, inrichting van de groene ruimte en stedelijk ontwikkeling

Titus Bekkering en Jaap Walter - P2

In hun boek ‘Van idee naar resultaat’ beschrijven de twee auteurs een aanpak waarmee organisaties een idee kunnen realiseren, in zowel het private als publieke domein. Het boek geldt als een herziene, 11e editie van het boek ‘Management van Processen’ dat voor het eerst verscheen in 2001. ‘Management van Processen’ gaat onder meer in op het ontstaan van initiatieven, op modellen die gebruikt kunnen worden om draagvlak en haalbaarheid te creëren, en op de rol van de procesmanager – aspecten die in het nieuwe boek opnieuw de aandacht krijgen.

Haalbaarheid versus draagvlak

In het boek leggen de twee auteurs uit dat in het huidige landschap en met de uitdagingen van nu (klimaatproblematiek, zorgsector, openbaar bestuur, etc.) er een sterke behoefte is aan daadkracht om innovaties te realiseren. Om daarin progressie te kunnen boeken ligt volgens de auteurs de sleutel in het “gelijktijdig managen van de onderliggende feiten van het idee (over de haalbaarheid) en de meningen over het idee (over het draagvlak)”. Bekkering voegt toe: “Juist in deze tijd waarin het fenomeen ‘alternatieve feiten’ opgang doet, is het meer dan ooit van belang om hier een zuiver onderscheid in te maken.” Daarbij is het volgens de auteur an sich niet erg wanneer een oorspronkelijk idee in de loop van de tijd wordt omgevormd, mits die aanpassingen leiden tot meer haalbaarheid en draagvlak. In het boek pleit de auteur daarom voor een ‘eenstapsbenadering’, waarbij het idee stap voor stap wordt verrijkt (‘Wyberen’) en waarbij alle belangrijke stakeholders periodiek afstemmen welke houding zij aannemen ten aanzien van het verder ontwikkelde idee (‘Consolideren’).

Procesmanagement aanpak

De auteurs leggen uit hoe zij enkele denk- en actiemodellen hebben ontwikkeld en deze in de praktijk hebben getest. Die modellen (‘Wyberen’, ‘Consolideren’, ‘MKDH’, ‘7Ts’ en ‘Voorscheider’) vormen de kern van de procesmanagement aanpak en zorgen dat de essentie van opgaven binnen een innovatie-implementatie eenvoudig kan worden weergegeven. “Als iets ingewikkeld wordt, moet je proberen het eenvoudiger te maken om zo de essentie te kunnen duiden”, licht Bekkering toe. Volgens de auteurs heeft de aanpak haar waarde in de praktijk meer dan bewezen. “De aanpak fungeert als hulpmiddel om voortgang te bewerkstelligen in vraagstukken die inhoudelijk ingewikkeld zijn, waar veel verschillende belangen spelen en die ook nog eens allemaal aan beweging onderhevig zijn”, vult Bekkering aan.

Net als in de eerdere editie van het boek krijgt ook in ‘Van idee naar resultaat’ de rol van de procesmanager weer een prominente plek. Walter: “De wereld van het realiseren van ideeën is bij uitstek een wereld waarin visie op inhoud samenkomt met het talent om samenwerking tussen mensen te bewerkstelligen. Daarom besteden we expliciet aandacht aan het profiel en praktische vaardigheden van de procesmanager.”

Bekkering besluit: “De waarde van ideeën wordt louter bepaald door hun realisatie. Met ons boek brengen wij deze gerealiseerde resultaten dichterbij en we hopen daarmee een bijdrage te leveren aan duurzame creatie van waarde.”

Meer informatie over het boek is hier verkrijgbaar.