Best practices om de kracht van innovatiemanagement te benutten

16 mei 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Door de opkomst van nieuwe technologieën en disruptie is het economische landschap aan grote verandering onderhevig. Hierdoor wordt de capaciteit om innovatie te benutten een steeds belangrijker onderdeel van strategieën. Nieuw onderzoek geeft inzicht in verschillende best practices die bedrijven kunnen leren van innovatieleiders.

In de afgelopen jaren is het optimaal benutten van innovaties een integraal onderdeel geworden van het leiden van een succesvol bedrijf. Revolutionaire nieuwe technologie zorgt voor veranderingen in klantverwachtingen en leidt ertoe dat complete industrieën zichzelf moeten herdefiniëren. Volgens ‘Innovation Matters’, een 28 pagina’s tellend rapport samengesteld door PA Consulting Group, zien steeds meer bestuurders het belang hiervan in: 66% van de ruim 820 senior managers die wereldwijd aan het onderzoek deelnamen, gelooft dat hun organisatie “niet zal overleven” tenzij deze in staat is succesvol te innoveren.

Dit sentiment weerspiegelt trends die zichtbaar zijn in het R&D-landschap. Een analyse van Strategy& laat zien dat de totale innovatie-uitgaven van de 1.000 bedrijven die wereldwijd het meest in R&D investeren is toegenomen tot $680 miljard. In 2005 was dit nog $400 miljard.

Het belang van innovatie

In de praktijk blijken veel organisaties maar weinig gebruik te maken van de mogelijkheden van een goed innovatiebeleid: slechts 28% van de respondenten van PA’s onderzoek geeft aan op het gebied van groei en inkomstenvergroting succesvol te zijn in het doorvoeren van innovaties. Het onderzoek bouwt voort op een eerder onderzoek van PA op het gebied van innovatie waaruit bleek dat mislukte innovatieprojecten organisaties miljarden per jaar kosten.

Volgens het rapport dreigen bedrijven die niet blijvend in R&D investeren en niet beschikken over een innovatieve mindset de boot te missen. Daarnaast merken de auteurs op dat nieuwe spelers op de markt er voordeel bij hebben zich niets aan te trekken van de werkwijze van al aanwezige spelers. Ze streven de gevestigde concurrentie voorbij door juist snellere, meer kostenbesparende en klantgerichte oplossingen te bedenken.

Best practices voor succesvol innovatiemanagement

Uit de analyse blijkt dat innovatieleiders – organisaties die door middel van innovatie aanzienlijke groei in omzet en omvang hebben weten te realiseren – over een aantal eigenschappen en kwaliteiten beschikken die hen in staat stellen om de kracht van innovatiemanagement te benutten. Frazer Bennet, Chief Innovation Officer bij de PA Consulting Group en een van de auteurs van het rapport, legt uit: “Er zijn duidelijk identificeerbare stappen voor succes, een verzameling van in de praktijk geteste handelswijzen die succesvol innoverende organisaties consistent vertonen.” Hij is ervan overtuigd dat “dit bedrijven over de hele wereld zal helpen een gezonde toekomst voor zichzelf te creëren”.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat leidinggevenden – met 81% van de respondenten – het belang van motivatie en zingeving onder werknemers rondom innovaties inzien. Het zijn uiteindelijk de werknemers die de visie van het bedrijf 'op de vloer' moet implementeren, dus zijn zij grotendeels bepalend voor het laten slagen van een innovatie, aldus de onderzoekers. Bijna net zoveel belang wordt gehecht aan diversiteit onder de leidinggevenden: 78% van de respondenten stelt dat het leiderschap binnen hun bedrijf is ontstaan vanuit een verscheidenheid aan professionele achtergronden en vaardigheden. Hieraan gerelateerd, merkte 61% van de respondenten op dat ze meer kans hadden op succes indien er gebruik werd gemaakt van outsourcing om zo verfrissende externe perspectieven te verkrijgen voor een project.

De 15 beste manieren om de kracht van innovatiemanagement te benutten

Ook een nauwkeurig uitgewerkt businessplan werd door de innovatieleiders gezien als een belangrijke factor voor het succes van hun innovaties, aangezien 39% van hen (tegenover 21% onder de overige bedrijven) nieuwe vaardigheden en technieken beschouwt als een geschikte manier om de bedrijfsactiviteiten in de toekomst te innoveren. Ook stelt 61% van hen dat ze goed gebruik maken van data om de waardevermeerdering te meten (een conclusie die ook werd getrokken in een recent onderzoek van BCG). Dit draagt eraan bij dat 66% van de innovatieleiders ervan overtuigd is dat ze goed anticiperen op de behoeften van de consument en 59% beschouwt zichzelf dan ook als “zeer goed” in het implementeren van nieuwe technologieën om deze behoeften te bevredigen.

54% stelt bovendien erg goed te zijn in het beëindigen van falende projecten die eindeloos dreigen voort te slepen, terwijl 60% van de overige bedrijven zegt hier niet goed in te zijn. 57% van de innovatieleiders gelooft erg goed te zijn in het opstellen van een business case voor innovaties, wat onder andere werd bevestigd vanuit hun capaciteit om onvoldoende presterende bedrijfsonderdelen af te stoten. Daaraan gerelateerd, gelooft meer dan de helft van deze leidinggevenden dat hun bedrijf “zeer goed” is in het opschalen van innovatie, in vergelijking met slechts 39% van hun collega's bij de overige bedrijven.

Implementatie

Met name bij gevestigde bedrijven die mogelijk vastgeroest zitten in de voor hen bekende patronen kan het lastig zijn de best practices in de praktijk te brengen. Het rapport geeft daarom verschillende aanbevelingen voor managementteams die graag hun aanpak willen veranderen. Het eerste advies is om op de toekomst te focussen. “Begin te onderzoeken op welke manier jouw industrie ontvankelijk is voor verandering en bepaal vervolgens waar je begint met innoveren”, zegt Bennet. De tweede stap is er vervolgens op gericht om binnen de organisatie een kader te creëren voor de benodigde veranderingen. Vanuit dit kader kunnen bedrijven volgens PA hun eigen innovatiecultuur opzetten en zo veranderen hoe “mensen leidinggeven, werken en beloond worden”.

Tot slot beveelt het rapport organisaties aan een netwerk op te bouwen met andere organisaties met innovatieplannen. Deze stap zetten bedrijven steeds vaker via innovatiecentra of het sluiten van partnerships. Dergelijke samenwerkingsverbanden kunnen helpen om de innovatiecultuur in het "ecosysteem" van het bedrijf te verankeren.