Productiesector omarmt open innovatie en co-creatie

25 juni 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Voor de concurrentiepositie van organisaties binnen de productieindustrie is innovatie van cruciaal belang. Op dit moment doen veel bedrijven nog vooral vanuit hun interne R&D-afdelingen en programma’s investeringen in innovaties. Volgens onderzoek van PA Consulting Group zullen bedrijven op de lange termijn echter overstappen naar meer collaboratieve vormen van innovatie. Uitgaven aan open innovatie en co-creatie bijvoorbeeld, zullen tegen 2025 naar verwachting met 50% stijgen.

Innovatie blijft een van de belangrijkste manieren voor bedrijven om zich te onderscheiden van anderen en concurrenten achter zich te laten. Maar hoewel veel managers de noodzaak om te innoveren inzien voor het behalen van lange termijn doelstellingen, blijkt uit onderzoek van Aecus en HP dat een derde van de organisaties aangeeft problemen te hebben met het succesvol doorvoeren van innovaties. In een recent onderzoek van PA Consulting Group en de ESB Business School in Duitsland, getiteld ‘Innovation for peak performance’, zochten de auteurs naar de belangrijkste componenten voor een succesvolle innovatiestrategie in technisch intensieve sectoren*.

Participants

In totaal namen 61 bedrijven uit vier verschillende industrieën deel aan het onderzoek. 17% van de bedrijven komt uit de automotive sector, 35% uit de werktuigbouwkunde, 26% uit de hightech sector en 22% uit de consumentengoederenbranche. Het overgrote deel van de respondenten is afkomstig uit Europa (83%) en de rest (17%) uit Noord-Amerika. De meeste van hen bevinden zich in Duitsland (38%) en 7% van de ondervraagde bedrijven komt uit Nederland. Van deze organisaties heeft 36% een omzet van meer dan €5 miljard en 39% van minder dan €1 miljard – de rest zit daar tussenin.

R&D prioriteiten
Het onderzoek laat zien dat, in lijn met de huidige trends, de meeste bedrijven op safe spelen. De verschillen tussen de sectoren zijn klein als het gaat om hun innovatieve activiteiten. Innovatie is voor veel bedrijven een geleidelijk proces en slechts enkele respondenten grijpen de uitdaging aan om nieuwe producten op de markt te brengen. Zoals de situatie nu is, ligt de topprioriteit van bedrijven op bestaande producten en markten. Daarna ligt de prioriteit op het ontwikkelen van nieuwe producten voor bestaande markten. Onderaan het prioriteitenlijstje volgt pas de ontwikkeling van nieuwe producten voor nieuwe markten.

Respondents priorities for R&D Positioning

R&D blijft belangrijkste bron
Innovatie ontstaat volgens de auteurs bij de meeste bedrijven nog steeds veelal intern – dus zonder samenwerking met andere bedrijven. Niet verrassend geven de meeste bedrijven aan dat hun R&D-medewerkers de belangrijkste bron zijn voor innovatie in de organisatie. Daarna volgen de niet-R&D medewerkers en onderaan de verkoopmedewerkers, die als minst innovatieve groep worden gekenmerkt.

Als bedrijven toch besluiten om samen te werken dan geloven de respondenten dat technologiespelers en partners uit de academische wereld de grootste impact zullen hebben op innovatie. Leveranciers en social media worden het minst gezien als bron van innovatie en krijgen de laagste scores – hoewel social media momenteel stevig in opkomst is.

Source of innovation ranked by importance

Succes samenwerking op langetermijn
Volgens PA Consulting Group laten de lange termijn trends richting 2025 zien dat extern gerichte samenwerkingsmodellen – voornamelijk via partnerships en co-creatie – steeds meer terrein zullen winnen. Tegen 2015 zal interne innovatie zo’n 23% aan terrein hebben verloren ten opzichte van externe samenwerkingen. Deels collaboratieve modellen rond intellectueel eigendom zullen naar verwachting met 12% toenemen, terwijl samenwerkingsnetwerken met maar liefst 50% zullen toenemen.

Changes in innovation landscape to 2025

* Innovatie is een breed concept dat op de gehele waardeketen van toepassing is – vanaf het ontstaan van een idee tot de introductie op de markt. Innovatie kent daarom een bredere definitie dan R&D, die verwijst naar een bedrijfsafdeling waar wordt geïnvesteerd in waardecreatie door ideeën om te zetten in winstgevende technologieën, producten of diensten.