Corporates geven $680 miljard uit aan R&D, Europa verliest terrein

14 november 2016 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De totale uitgaven aan innovatie van de 1.000 bedrijven die wereldwijd het meest aan R&D uitgeven zijn stabiel gebleven op $680 miljard. Hoewel wisselende valutakoersen voor een deel verantwoordelijk zijn voor het stagneren van de groei, zagen aan de andere kant de uitgaven aan R&D op het gebied van software, internet en gezondheidszorg een sterke groei. In Europa daalden de totale uitgaven naar $182 miljard – een daling van 9%.

In een actuele editie van hun jaarlijkse R&D-uitgavenrapport heeft wereldwijd strategy consultancykantoor Strategy& opnieuw de uitgaven aan innovatie in kaart gebracht van de zogeheten Global Innovation 1000. In deze ranglijst staan de 1.000 beursgenoteerde bedrijven die gedurende het afgelopen fiscale jaar wereldwijd het meeste hebben uitgegeven aan Research & Development (R&D). Uit het onderzoek blijkt dat na vijf opvolgende jaren van groei, waaronder 5% vorig jaar, de totale uitgaven in 2016 stabiel zijn gebleven op $680 miljard. 

Global Innovation 1000 R&D spending

Als wordt gekeken naar de R&D-intensiteit is er wel groei zichtbaar. Door een daling van de totale omzet van de 1.000 bedrijven met 11,8% naar ongeveer $16 biljoen – voornamelijk het gevolg van een 31% omzetdaling in de chemische en energiesector – is de R&D intensiteit gestegen naar een recordhoogte van 4,2%. Zulke percentages werden volgens de onderzoekers voor het laatst gezien in 2005.

Regionale verschillen

De afgelopen jaren hebben de R&D-uitgaven zich vanuit een regionaal perspectief sterk uiteenlopend ontwikkeld. Noord-Amerikaanse bedrijven, die al meer dan tien jaar de boventoon voeren in uitgaven aan R&D, hebben hun R&D-uitgaven het afgelopen jaar met nog eens 8% verhoogd. In Europa is tussen 2015 en 2016 tegelijkertijd een daling zichtbaar van 9%, de sterkste daling in tien jaar tijd. Japan vertoont al sinds 2012 een krimp in zijn R&D-uitgaven en zet deze trend voort met een 8% daling. Het land is nu bijna terug op hetzelfde uitgavenniveau als in 2005. In China zijn de uitgaven explosief  gestegen met 19%, maar het totaal van $47 miljard is in verhouding tot andere regio’s nog steeds laag te noemen.  

R&D spending by region

Vanuit een sectorperspectief is er de afgelopen tien jaar veel veranderd in het R&D landschap. Computing en Electronics zag tot 2008 een gestage groei om vervolgens tussen 2009 en 2010 een sterke daling door te maken. Vervolgens groeiden de R&D-uitgaven in deze sector weer tot 2013 om vervolgens een lichte daling in te zetten. De gezondheidszorg vertoonde in de afgelopen tien jaar, op een aantal kleine dalingen na, een stevige groei. De automotive branche werd van de top 5 industrieën in R&D uitgaven het hardst getroffen door de financiële crisis, om vervolgens tot 2015 groei en lichte groei te vertonen. Het laatste jaar dalen de uitgaven echter weer. Van de top 5 industrieën is de Software en Internetsector de enige die sinds 2005 zijn uitgaven aan R&D constant heeft verhoogd. In 2016 bereikten de totale uitgaven een volume van $88 miljard – een verviervoudiging ten opzichte van de $22 miljard in 2005.  

R&D spending by Top 5 industries

In de voorspellingen van Strategy& zullen de R&D-uitgaven binnen de gezondheidszorg verder stijgen naar een eerste plek in 2018 met $165 miljard in totaal. Software en Internet groeien verder naar de derde plek met $129 miljard in 2018. De automotive en Computing & Electronics vervolgen volgens de onderzoekers hun pad naar beneden, terwijl de industriële R&D-uitgaven naar verwachting licht zullen groeien.

Van productinnovatie naar software en diensten

Onderverdeeld in de categorieën producten, diensten en software, voorspellen de onderzoekers dat het grootste deel van de R&D-uitgaven zal verschuiven van het productaanbod naar het diensten en software aanbod. Tussen 2010 en 2015 groeide het gemiddelde aandeel van de R&D-uitgaven dat naar software en diensten ging van 54% naar 59%. Voor 2020 wordt een aandeel van 63% voorspeld, waarbij het aandeel van software het hardst groeit (43% tussen 2010 en 2020). Het aandeel van de R&D-uitgaven aan productinnovatie daalt in diezelfde periode naar verwachting met 19%. 

R&D from product offerings to software and services

Bedrijven geven aan dat zij hun R&D-budget steeds meer verschuiven naar software en diensten, omdat dit noodzakelijk is om hun concurrentiepositie te behouden. Volgens het onderzoek vertoonden bedrijven die 25% of meer van hun R&D-budget besteedden aan software een veel snellere omzetgroei dan hun directe rivalen. Daarnaast geven de bedrijven aan op deze manier hun omzet te willen vergroten en dat software hen beter in staat stelt om te blijven voldoen aan de verwachtingen van klanten. 

Number of companies by region

Barry Jaruzelski van Strategy& over de trend: “Veel van de grootste innovators ter wereld bevinden zich in het midden van een transformatie, die vooral gedreven wordt door de veranderende – en stijgende – verwachtingen van klanten. De verschuiving wordt verder kracht bijgezet door het uitzonderlijke tempo waarmee de mogelijkheden van software worden verbeterd, waaronder een toename in het gebruik van embedded software en sensoren in producten, de mogelijkheid om tegen een lage prijs een betrouwbare verbinding tussen producten, klanten en producenten te realiseren via het Internet of Things (IoT) en de beschikbaarheid van dataopslag in de cloud.” 

Top 5 drivers of change in R&D allocation

Om hun software en diensten capaciteiten te versterken hanteren de R&D-giganten een actieve overnamestrategie om zich in deze segmenten in te kopen. Van de bedrijven die de afgelopen vijf jaar een overname hebben uitgevoerd was een grote meerderheid (71%) erop uit om hun software (33%) of diensten (38%) capaciteiten te verbeteren. Bovendien passen de grote bedrijven allerlei andere methoden toe om hun capaciteiten op deze gebieden uit te breiden, waaronder de toepassing van open innovatie principes, corporate venturing en het ondersteunen van incubatorprogramma’s. 

Van alle regio’s vertoont Noord-Amerika de sterkste verschuiving richting software R&D – van 15% van de totale uitgaven in 2010 naar 24% in 2020. De verschuiving is ook de belangrijkste oorzaak dat, voor het eerst sinds de eerste editie van het onderzoek, het aantal Amerikaanse bedrijven in de Global Innovation 1000 met 9,5% is gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor. Azië blijft de meest productgerichte regio, met 44% van de R&D-uitgaven gericht op productinnovatie in 2010 en slechts een kleine voorspelde afname naar 40% in 2020. 

Gerelateerd: Research development verhuist massaal naar China.