Hans van der Molen volgt Theo Camps op als topman Berenschot

29 mei 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Berenschot heeft Hans van der Molen, topman van GITP, per 1 september 2017 benoemd tot directievoorzitter van de Groep. Van der Molen volgt Theo Camps op, die de functie de afgelopen veertien jaar bekleedde.

Hans van der Molen (1966) is sinds 2009 algemeen directeur/directievoorzitter van GITP, een specialist in Human Resource Development (HRD). Tot de dienstenportefeuille van het bureau behoren onder meer assessments, loopbaanadvies, training & opleiding en coaching. Daarvoor was hij CEO bij trainingsbureau Boertiengroep, managing partner van VDP Management Consultants en consultant bij Hay Group.

Onder zijn leiding heeft GITP, opgericht in 1947 in samenwerking met de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen) en de Economische Hogeschool van Tilburg, de afgelopen jaren de positionering in de markt aangescherpt. Het bureau bevindt zich in een veranderend speelveld – zo worden assessments al lang niet meer alleen door gespecialiseerde bureaus zoals GITP, LTP of Holtrop aangeboden. Ook de grote werving & selectie kantoren zoals Egon Zehnder en Spencer Stuart hebben zich op deze markt gestort. Daarnaast worden corporates steeds professioneler in hun eigen HRD-activiteiten, en kampt de opleidingenmarkt met toegenomen concurrentie van nieuwe online (internationale) spelers.

De nieuwe strategie van Van der Molen heeft als belangrijkste doelstelling om van GITP een duurzaam top-3 HRD speler te maken. Het bureau wil zich hierbij vooral onderscheiden met specialistische kennis, ervaring en tools, een hoge professionele standaard gefundeerd in wetenschap en een naar ‘buiten gerichte’ manier van opereren.

De RvC van GITP laat in een reactie op het vertrek weten het jammer te vinden de topman kwijt te raken aan Berenschot. “We betreuren het zeer dat Hans heeft besloten zijn functie als algemeen directeur van GITP neer te leggen. Hij heeft veel voor GITP betekend en op momenten echt het verschil kunnen maken. We wensen hem alle succes toe in zijn nieuwe functie.”

Hans van der Molen volgt Theo Camps op bij Berenschot

Wisseling van wacht bij Berenschot

In zijn nieuwe rol bij Berenschot wordt Van der Molen verantwoordelijk voor de circa 325 medewerkers van Berenschot, verspreid over vestigingen in Utrecht (hoofdkantoor) en in het buitenland. Het adviesbureau, dat aan de wieg van de Nederlandse adviesbranche staat, heeft buitenlandse vestigingen in België (sinds 1962), de Nederlandse Antillen, Brazilië en sinds 2014 ook in Ghana en Zuid-Afrika. Daarnaast beschikt het adviesbureau over een wereldwijd netwerk van partners en geassocieerde consultants. De omzet van Berenschot in het buitenland bedraagt ongeveer een kwart van de totale omzet.

Ook Theo Camps, veertien jaar lang de bestuursvoorzitter van Berenschot, heeft zijn bureau de afgelopen jaren door een koerswijziging geloodst. Net als andere Nederlandse consultancybureaus als Twynstra Gudde en BMC heeft Berenschot het in de jaren na de crisis moeilijk gehad. Teruggelopen budgetten, vooral bij de overheid, in combinatie met veranderende klantverwachtingen in de private sector, zorgden voor vraaguitval. Berenschot paste haar strategie aan, saneerde onrendabele onderdelen, vernieuwde het dienstenpakket en omarmde nieuwe manieren van werken. In 2014 plukte het bureau de eerste vruchten van de nieuwe koers – Berenschot boekte een winst van €0,6 miljoen na het voorgaande jaar een verlies van €2,9 miljoen te hebben gedraaid.

In 2015 en afgelopen jaar heeft het bureau de goede prestaties weten voort te zetten, in beide jaren schreef het advieskantoor zwarte cijfers. Bovendien zijn de inspanningen van het adviesbureau terug te zien in de waardering van klanten: zo werd Berenschot recent door managers uitgeroepen tot een van de top 3 beste organisatieadviesbureaus van ons land en het op een na beste bureau voor strategisch advies.

Voor Camps een logisch moment om terug te treden. Hij blijft als geassocieerd adviseur verbonden aan Berenschot, dat sinds kort geen lid meer is van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA). Onder leiding van Camps zegde het bureau begin dit jaar haar lidmaatschap van de belangengroep op, wat een forse aderlating betekende voor het consultancynetwerk. 

Naast zijn rol als directievoorzitter is Van der Molen Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Van Spaendonck Groep in Tilburg en Vice-Voorzitter van de Raad van Toezicht van Bazalt Groep, gespecialiseerd in onderwijsadvies. De overige bestuursleden van Berenschot zijn Ber Damen, Wilbert Blok (financieel directeur) en Hanneke van Nispen (secretaris).