Twynstra Gudde sluit partnerships met PSO-Nederland en Qoin

15 mei 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Twynstra Gudde heeft de afgelopen weken twee nieuwe partnerships gesloten. Samen met PSO-Nederland gaan adviseurs van het adviesbureau sociaal en inclusief ondernemerschap op lokaal en regionaal niveau stimuleren, terwijl hun partnership met Qoin erop gericht is regionale partijen te helpen met het creëren van sterkere lokale gemeenschappen. 

Opgericht in 1964 is Twynstra Gudde een van de grootste en bekendste organisatieadviesbureaus van ons land. Om zijn dienstenportfolio en expertisegebieden verder uit te breiden, werkt het bureau uit Utrecht samen met diverse andere partijen, zoals ingenieursbureaus, specialisten in het publieke domein, technologiespelers en innovatie-experts. Meest recente toevoegingen aan hun partnernetwerk zijn de organisaties Qoin en PSO-Nederland.

Qoin | Twynstra Gudde

Qoin is een Nederlandse not-for-profit organisatie gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van lokale munteenheden, zogeheten ‘community currencies’. Het bedrijf maakt onderdeel uit van het Community Currencies in Action project (CCIA), een transnationaal partnerschap dat werkt aan de ontwikkeling en implementatie van complementaire muntsystemen in diverse landen in Noord-West Europa. Als een van de CCIA partners werkt Qoin samen met verschillende partnerbedrijven* en via verschillende projecten** aan een samenleving waarin gemeenschappen in staat zijn doelen te realiseren rond sociale economie (zorg en welzijn), duurzaamheid (milieu en natuur), ondernemerschap en gezonde overheidsfinanciën.

De keuze voor Twynstra Gudde om samen te werken met Qoin is niet verrassend. Twynstra heeft meer dan vijftig jaar ervaring in vraagstukken met betrekking tot een bloeiende samenleving en effectief overheidsbeleid. Jeroen den Uyl, partner bij Twynstra, legt uit: “Maatschappelijke uitdagingen op het gebied van vergrijzing, zorgkosten, banen, sociale verarming en lege winkelstraten beïnvloeden ons dagelijks leven. De participatiesamenleving moet ervoor zorgen het tij te keren, maar op veel plekken is dit geen realiteit. Door de samenwerking met Qoin zijn we gezamenlijk in staat te helpen bij de centrale vraag: ‘Hoe bouwen we sterke gemeenschappen in onze buurten, steden en regio’s in deze veranderende tijden?”

Qoin en Twynstra Gudde slaan handen ineen voor sterke lokale gemeenschappen

Den Uyl licht verder toe hoe de twee bedrijven elkaar aanvullen. “Qoin is wereldwijd een van de leidende bedrijven op het gebied van lokale munten die regionale economieën sterker en socialer maken. Twynstra Gudde is in staat om lokaal overheidsbeleid en problematiek goed te doorgronden en Qoin kan op basis van deze analyse een lokale munt introduceren die de gewenste effecten faciliteert. Qoin gebruikt hiervoor het door haar ontwikkelde SamenDoen, een waarderingsplatform dat tot stand is gekomen op basis van meer dan twintig innovatieve experimenten met lokale munten in binnen en buitenland. Beide bureaus hebben als doel deze SamenDoen platforms succesvol neer te zetten in samenwerking met lokale stakeholders.

Ook Roel Wolfert, Chief Operating Officer bij Qoin, is verheugd over de samenwerking met Twynstra en geeft aan: “Hiermee is een partner gevonden met veel kennis en praktijkervaring op het gebied van overheidsbeleid en succesvol verandermanagement. Tevens is Twynstra Gudde een partij die de complexiteit van het introduceren van een lokale munt kan helpen versimpelen voor alle betrokken partijen. Dit hebben we de afgelopen maanden al bewezen bij enkele klanten. In combinatie met Qoin’s expertise en de schaalbaarheid en rijke functionaliteit van ons SamenDoen platform is dit een ideale combinatie om lokale gemeenschappen weer vitaal te krijgen.”

PSO-Nederland | Twynstra Gudde

Eind 2009 heeft Stichting PSO-Nederland (toen nog onder de naam Stichting In-Return Nederland) een startdocument voor een sociaal keurmerk aangedragen bij TNO. De PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) is vanaf 2010 verder ontwikkeld door TNO in samenwerking met Stichting PSO-Nederland, Startfoundation en diverse marktpartijen. De PSO is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt en meet in welke mate een organisatie bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ten opzichte van andere organisaties. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke norm voor Socialer Ondernemen.

Twynstra Gudde en PSO-Nederland gaan duurzaam en structureel samenwerken om sociaal en inclusief ondernemerschap op lokaal en regionaal niveau te stimuleren. Den Uyl: “Het uitgangspunt van deze samenwerking is samen (maatschappelijk) van betekenis zijn, kennis delen en elkaars sterke kanten benutten om de gezamenlijke ambitie tot een meer inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.”

Twynstra Gudde en PSO-Nederland stimuleren sociaal en inclusief ondernemerschap op lokaal en regionaal niveau

De keuze voor een samenwerking met PSO is voor Twynstra Gudde een logische. Het adviesbureau is veelal actief in de publieke sector in onder andere het sociaal domein. Daarnaast heeft Twynstra ruime expertise, kennis en ervaring met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken, veelal op het gebied van zowel de overheid, markt en gemeenschap. “Nederland staat voor grote sociale en ecologische uitdagingen die vragen om nieuwe vormen van organiseren, besturen, innovatie en ondernemerschap. Twynstra Gudde en PSO-Nederland willen deze transitie van de samenleving versnellen en niet blijven vasthouden aan de verouderde (economische) systemen”, licht Den Uyl de samenwerking nader toe. De samenwerking tussen beide organisaties zal volgens de Twynstrapartner vooral betrekking hebben op de component ‘People’ van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Sociaal ondernemerschap bevorderen

Onderdeel van de samenwerking vormen onder andere diverse werksessies waarin lokale overheden, bedrijven en overige partijen bij elkaar zullen komen. “Deze partijen worden uitgedaagd mee te bouwen aan inclusief ondernemerschap en te komen tot innovatieve aanpakken die leiden tot meer duurzame werkplekken voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie”, legt Den Uyl uit.

Verder zullen de twee partners informeren, inspireren en ondersteunen bij het creëren van een business community Sociaal Ondernemen. Den Uyl: “Het delen van kennis over sociaal ondernemen in het algemeen en de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO-Nederland in het bijzonder staat in deze bijeenkomsten centraal. Den Uyl besluit: “Met de inzet van de PSO-Prestatieladder wordt op een objectieve wijze sociaal ondernemerschap gestimuleerd.”

* Projecten en programma’s van Qoin zijn onder meer: Samen doen, Bristol Pound, Voor elkaar Troeven, TradeQoin, Brixton Pound, Makkie, Sonantes en We helpen.

** Qoin werkt samen met de volgende partijen: nef (the new economics foundation), WeHelpen Cooperative, Chèque Déjeuner, Spice, DORA Amsterdam, Economy Transformers, FairFin, Pakhuis de Zwijger, Social Trade Organisation (STRO), International Reciprocal Trade Association (IRTA), Time2Care, Societal Transition NL, Kracht in NL, Milk Resource Company, MonNeta, MyWheels en Nestor Solutions.