Drie zorginstellingen kiezen voor zorg IT-oplossingen van Centric

13 april 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Drie zorginstellingen hebben de afgelopen maanden besloten om gebruik te maken van de zorgoplossingen van Centric. Thuiszorgorganisatie Care by Us heeft gekozen voor softwaresuite Suite4Care, terwijl branchegenoot Arckin aan de slag is gegaan met zorgmodule Key2Zorg. Dokter Schoonmaakorganisatie zet beide IT-oplossingen van de dienstverlener in.

Dokter Schoonmaakorganisatie

Dokter Schoonmaakorganisatie, een schoonmaakonderneming uit Noord-Nederland die reguliere schoonmaak en specialistische reiniging verzorgt voor onder andere ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen, maakt sinds kort gebruik van de twee zorgoplossingen van ICT dienstverlener Centric. Het bedrijf werkt met diverse gemeenten, waaronder ook Emmen, dat heeft besloten om per 1 januari 2017 haar gemeente op Wmo-gebied op te delen in zes geografische ‘percelen’. Binnen elk perceel is één hoofdaanbieder verantwoordelijk voor schoonmaakondersteuning en begeleiding. Een van de gekozen hoofdaanbieders is Dokter Schoonmaakorganisatie geworden. Voor Emmen gaat het om ongeveer 1.200 cliënten schoonmaakondersteuning. Samen met de andere gemeenten levert Dokter Schoonmaakorganisatie aan ongeveer 2.000 cliënten schoonmaakondersteuning. Als hoofdaanbieder is Dokter Schoonmaakorganisatie in Emmen ook verantwoordelijk voor het begeleiden van 350 cliënten.

Suite4Care
Voor het ontvangen en versturen van iWmo-berichten naar en van de gemeente Emmen, heeft Dokter Schoonmaakorganisatie besloten om Centric’s oplossing Suite4Care in te gaan zetten. Suite4Care is een flexibele, modulaire softwaresuite bedoeld voor het stroomlijnen van het zorgproces. Volgens de ICT dienstverlener betreft het een geïntegreerde, schaalbare en flexibele IT-oplossing die geschikt is voor zowel intra- als extramurele zorg, waarmee ingespeeld kan worden op veranderende wensen van gemeenten en zorgverzekeraars. Verder maakt de software gedifferentieerde facturatie mogelijk voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en/of op basis van pgb’s en particuliere financiering en kunnen uitgebreide rapportages over geleverde zorg en KPI’s gedraaid worden.

Drie zorginstellingen kiezen voor zorg IT-oplossingen van Centric

Key2Zorg
Verder zet Dokter Schoonmaakorganisatie voor het soepel toewijzen en verantwoorden aan de gemeente, Centric’s backofficesysteem Key2Zorg in. De zorginhoudelijke taken worden vastgelegd en geborgd in digitaal dossier Key2Zorgdossier. In nauwe samenwerking met zorgverleners én in overleg met gemeenten ontwikkelde Centric deze zorgmodule, die een administratieve basis vormt voor het ECD in de ouderenzorg (VVT). Volgens Centric sluit de module goed aan bij de wensen van de zorgorganisatie en de veranderende marktomstandigheden.

Care by Us

Ook Care by Us, een thuiszorgorganisatie die persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en ondersteuning of nachtzorg levert in Rotterdam en omgeving, besloot eind vorig jaar tot de implementatie van zorgoplossing Suite4Care. Na zes leveranciers met elkaar te hebben vergeleken, was de Rotterdamse zorgorganisatie ervan overtuigd dat deze applicatie het beste op hun wensen aansloot. Care by Us heeft op dit moment geen elektronisch cliëntendossier en wil het eerste kwartaal van 2017 starten met Suite4Care. Leyla van Els–Simsek, eigenaar van Care by Us licht toe: “De applicatie van Centric ziet er gebruiksvriendelijk uit en is beter voorbereid op de toekomst dan die van concurrenten. Ik kijk ernaar uit om ermee te gaan werken.”

Bovendien zal Care by Us een pilot doen met een andere oplossing van Centric: Video Connect. De thuiszorgorganisatie wil deze beeldbel-oplossing inzetten bij het toedienen van risicovolle medicatie volgens het ‘vierogen-principe’. Dit houdt in dat elke stap in het bereidingsproces dubbel gecontroleerd wordt. Elk onderdeel wordt uitgevoerd door een persoon en vervolgens – via Video Connect – nog eens gecontroleerd door een tweede persoon, voordat de volgende stap van het bereidingsproces genomen wordt.

Arckin

Tenslotte heeft ook Arckin gekozen voor een van de zorgoplossingen van Centric. De thuiszorgorganisatie uit Meppel gaat aan de slag met Key2Zorg. Arckin gaat de module gebruiken om deel te nemen aan het berichtenverkeer met gemeenten en concreter, om Wmo-toewijzingen vanuit de gemeente te krijgen en huishoudelijke werkzaamheden te declareren. Arckin is gespecialiseerd in het leveren van huishoudelijke verzorging en begeleiding. Met 70 medewerkers en 240 cliënten is de thuiszorgorganisatie actief in zes gemeenten: Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Midden-Drenthe, Staphorst en Westerveld.