Baker Tilly Berk vernieuwt BTB Academy en investeert in leren

28 april 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

In 2016 is het opleidingsprogramma van Baker Tilly Berk drastisch op de schop gegaan. Marlou Wisgerhof, HR adviseur bij Baker Tilly Berk en Peter Klijsen, trainer en adviseur bij GITP, staan aan de wieg van het nieuwe opleidingsprogramma, BTB Academy genaamd.

“Het speelveld waarin accountants, fiscalisten en adviseurs zich bewegen verandert, de diensten die zij verlenen ook. Daarnaast wordt de roep om het verhogen van de kwaliteit binnen de sector steeds luider. Wie het spel goed wil spelen zal daarin mee moeten, of beter gezegd zal over andere competenties moeten beschikken”, legt Klijsen allereerst uit.

Wisgerhof vult aan: “Wij merkten dat het opleidingsprogramma onvoldoende aansloot op de praktijk van alledag. De deelnemers herkenden zich en de realiteit niet in de tijdens de trainingen gebruikte situaties. Het niveauverschil in een training was daarbij soms te groot, omdat zowel een opdrachtleider die nog aan het begin van zijn carrière staat, als een senior manager met vijftien jaar ervaring dezelfde gedragsgerichte training volgde. De trainingen hadden daardoor niet de gewenste impact.” 

Hofleverancier 

GITP is hofleverancier op het gebied van trainingen bij Baker Tilly Berk. Klijsen: “We lopen al een tijdje mee en kennen elkaar goed. Wij zagen ook dat de impact van de trainingen onvoldoende was. We hebben open gesprekken met elkaar gevoerd hierover en over wat we konden doen om die kloof te overbruggen. Uiteindelijk zijn we met elkaar gekomen tot een andere visie op het ontwikkelen van competenties bij medewerkers.” Die nieuwe visie houdt kortgezegd in dat per functie de praktijk centraal wordt gezet. 

BTB Academy heeft flink geinvesteerd in een innovatieve manier van het ontwikkelen van medewerkersWisgerhof: “En dan vooral de ‘moments of truth’ die iedereen tegenkomt in de uitoefening van zijn functie. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een klant die iets onmogelijks van je vraagt, iets dat wettelijk niet is toegestaan? Of met een collega of medewerker die kampt met een motivatieprobleem?”

In totaal zijn de moments of truth van 19 functies in kaart gebracht. De praktijk zelf en de bureaus Vaktechniek leverden de input hiervoor. De CEA eindtermen zijn ook in de trainingen verweven. Vervolgens is bepaald over welke competenties een medewerker in een functie, én de functie daarboven, dient te beschikken om goed met al deze situaties te kunnen omgaan. Competenties die te maken hebben met kwaliteit, het houden van een rechte rug, het omgaan en communiceren met klanten, collega’s en medewerkers. 

150 videofragmenten 

Alle moments of truth zijn verwerkt in zo’n 150 videofragmenten, die gebruikt worden in de tweedaagse trainingen. Klijsen: “Iedere training start, voorafgaand aan de tweedaagse bijeenkomst, in de online leeromgeving. Vanuit de voorkennis en de opdrachten die hierin gevolgd worden ontstaat voor iedere deelnemer zicht op een persoonlijk leerplan. Zo kan iedereen in de fysieke bijeenkomsten met zijn eigen leerpunten aan de slag. We werken tijdens de tweedaagse trainingen vanuit een klantcase.”

Hij vervolgt: “De video’s vertellen het verhaal en dagen de deelnemers telkens uit te reflecteren en te oefenen met de moments of truth waar ze ook tegenaan lopen in de praktijk. De deelnemers trainen op de benodigde competenties en geven elkaar feedback. Op die manier combineren we theorie en praktijk. Na de training krijgt iedereen huiswerk mee: een persoonlijk kritisch experiment om te doen en een action learning opdracht, waarin in groepsvorm gewerkt wordt aan een praktische opdracht waarmee men het geleerde in de praktijk kan brengen. Tijdens de terugkomdag worden deze opdrachten besproken en staan we stil bij de zaken die extra aandacht behoeven.”
 

De leervibe is voelbaar op de werkvloer bij  de BTB Academy

Peergroup 

Wisgerhof geeft aan enthousiaste reacties te krijgen vanuit de organisatie op deze nieuwe manier van het trainen van competenties. “Daarbij merken we ook dat er op natuurlijke wijze peergroups zijn ontstaan en dat dat weer een extra boost geeft aan leren en plezier hebben op het werk. Onze mensen leren voor 70% in de praktijk, voor 20% van de peergroup en de laatste 10% uit een boekje”, vertelt ze. Klijsen vult aan: “Wat begon met het opleiden van mensen met als doel het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening, leidt nu ook tot een toegenomen commitment aan Baker Tilly Berk.”

Leervibe 

Baker Tilly Berk heeft met de BTB Academy flink geïnvesteerd in een innovatieve manier van het ontwikkelen van medewerkers. De trainingen kennen een verplicht karakter; doorstromen naar een hogere functie is uitsluitend mogelijk na het volgen van de training behorende bij de huidige functie. Promotie of starten in een andere functie houdt automatisch in een nieuwe training volgen die hoort bij de nieuwe functie. 

Klijsen besluit: “De ‘leervibe’ is voelbaar op de werkvloer. Dat vind ik mooi om te zien. Omdat we in 2016 bijna alle medewerkers van Baker Tilly Berk hebben getraind, is tegelijkertijd een beter inzicht ontstaan in de uitdagingen waar Baker Tilly Berk voor staat. Daar kan de organisatie op haar beurt dan weer mee aan de slag. En dat gebeurt ook. Kortom, een win-win situatie.”

In 2017 wordt ook het vaktechnische gedeelte van de opleiding geïntegreerd in de BTB Academy.