VODW lanceert Nationale Trendmonitor Vermogensontwikkeling

13 januari 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

VODW heeft de ‘VODW Nationale Trendmonitor Vermogensontwikkeling’ gelanceerd. De nieuwe propositie brengt elk kwartaal trends en ontwikkelingen rondom de vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens in kaart.

Volgens cijfers van CBS ligt het netto nationaal vermogen van Nederland – het vermogen van de Nederlandse huishoudens, bedrijven en de Nederlandse overheid samen – rond de €3,7 biljoen. Dit bedrag is, ondanks de crisisjaren, gestegen: ter vergelijking, eind 2008 bedroeg het netto nationaal vermogen nog zo’n €3,4 biljoen.

Een groot deel van dit vermogen is feitelijk in handen van huishoudens, ofwel consumenten. Pensioen maakt met afstand het grootste deel van dit vermogen uit: vandaag de dag bezitten alle Nederlanders samen bijna €1,5 biljoen aan pensioenaanspraken op verzekeraars en pensioenfondsen. Andere vermogenscomponenten van consumenten omvatten de waarde van eigen vastgoed (bijvoorbeeld een huis), beleggingen, spaargeld en bezit in het buitenland.

Volgens Maton Sonnemans, partner bij VODW, zijn huishoudens bijna dagelijks bezig met vermogensvraagstukken, maar ontbreekt het in de praktijk aan een integraal beeld over hoe ze hiermee omgaan. De meeste huishoudens realiseren zich echter nog niet dat de verzorgingsstaat voor een groot deel is verdwenen en men zelf moet zorg dragen voor voldoende vermogen voor later. Nog belangrijker, ontbreekt het aan het bewustzijn en de urgentie die zij hebben rondom vermogensopbouw. Vooral voor financiële dienstverleners, die consumenten op dit vlak van diensten en producten voorzien, is dit een gemiste kans. “Goede inzichten in gedrag en kennis rondom vermogensopbouw zijn nu echter gefragmenteerd beschikbaar en niet direct bruikbaar. Directies, productontwikkelaars en marketeers zouden sneller, beter en slimmere initiatieven voor vermogensopbouw kunnen ontwikkelen als zij over meer en integraal klant- en marktinzicht beschikken”, zegt Sonnemans. “Wij merken nu in de praktijk dat dit inzicht te vaak ontbreekt en het veel tijd kost dit telkens opnieuw te verkrijgen.”

VODW lanceert Nationale Trendmonitor Vermogensontwikkeling

Door het verkrijgen van betere inzichten kunnen financiële dienstverleners hun begrip ten aanzien van de behoeften van consumenten aanscherpen, waardoor ze onder de streep hun dienstenaanbod kunnen verbeteren en consumenten kunnen stimuleren hun vermogensopbouw zo optimaal mogelijk in te regelen. “Hiermee kunnen ze ook een maatschappelijke rol pakken”, geeft Sonnemans aan, een factor die dienstverleners kan helpen zich positief te onderscheiden binnen een markt, die na een reeks schandalen binnen het domein onder een vergrootglas is komen te liggen. Daarnaast kunnen banken en verzekeraars de inzichten volgens hem gebruiken om beter in te spelen op de toekomst. “Door een terugtredende overheid zien wij dat consumenten steeds meer op zichzelf zijn aangewezen als het gaat om het financieren van hun eigen toekomst. Wij zien het als een kans voor financiële dienstverleners om nieuwe vermogensopbouw-initiatieven te ontwikkelen”, aldus Sonnemans. 

VODW Nationale Trendmonitor Vermogensontwikkeling

Om financiële dienstverleners te helpen betere inzichten te verkrijgen heeft VODW het initiatief genomen om de zogeheten ‘VODW Nationale Trendmonitor Vermogensontwikkeling’ te ontwikkelen. Deze monitor bestaat uit drie componenten: een continu, grootschalig consumentenpanel, een analyse van beschikbare marktdata en een overzicht van best practices van Nederlandse dienstverleners. Na de analyse van deze bronnen presenteert de Trendmonitor een integraal beeld van de relevante trends en ontwikkelingen over de belangrijkste vermogenscomponenten: sparen, beleggen, eigen huis, levensverzekeringen en pensioen. “De informatie stimuleert en inspireert financiële dienstverleners tot betere dienstverlening, relevante producten en effectieve strategieën teneinde het gedrag van consumenten rondom hun financiële toekomst te beïnvloeden”, aldus Sonnemans.

Meerdere financiële dienstverleners hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de Trendmonitor en ook met overige dienstverleners liggen gesprekken in het vooruitzicht, vertelt de VODW partner. Partijen die zich bij het initiatief aansluiten zullen naast een kwartaalrapportage ook toegang krijgen tot een online dashboard en analyse-omgeving en strategische challenge sessies met gespecialiseerde VODW-consultants. Ook krijgen zij de mogelijkheid om diverse seminars te bezoeken.