PRCS ondersteunt pro-deo de groeiambitie van Dance for Health

06 januari 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau PRCS gaat het komende jaar pro-bono adviesdiensten leveren aan Dance for Health. De overeenkomst met de stichting is onderdeel van de missie van de organisatie om naast groei ook maatschappelijke impact te realiseren.   

PRCS werd ongeveer vijf jaar geleden opgericht. Het bureau heeft sinds de oprichting een sterke groei doorgemaakt en bestaat anno vandaag uit twaalf consultants. Op basis van zijn enorme groei wist PRCS in december vorig jaar zelfs een FD Gazelle in de wacht te slepen – erkenning voor zijn status als een van ’s Nederlands snelst groeiende ondernemingen.

“Een prijs winnen die aantoont dat je bij de een selecte groep snelst groeiende bedrijven van Nederland hoort, dat is natuurlijk prachtig. Maar groei is voor ons absoluut geen doel op zich. ‘Organisaties beter laten werken’, dat is onze missie – met die ambitie zijn we vijf jaar geleden begonnen”, vertelt Marc Schijff, medeoprichter en partner van het bureau. Om deze missie verder kracht bij te zetten besloot het partnerteam van PRCS afgelopen jaar om een pro-deo adviestraject op te zetten. “We willen een mooie organisatie helpen nog mooier te worden”, aldus Remco Griep, de andere oprichter en eveneens partner bij PRCS.

PRCS ondersteunt pro-deo de groeiambitie van Dance for Health

Om tot een shortlist te komen van bedrijven die PRCS een helpende hand zou kunnen bieden, deed het adviesbureau via een nieuwsbrief en social media een oproep bij zijn eigen adviseurs en community. Hierop kwamen 25 concrete tips binnen en na verkennende gesprekken werd uiteindelijk een top-drie geselecteerd. Een van de mogelijke organisaties was stichting De Regenboogboom, die zich richt op kinderen (en hun ouders) wiens leven plotseling is ontwricht. De stichting bezoekt bijna 8.000 kinderen per jaar op school, in ziekenhuizen, in AZC’s of thuis. De tweede kandidaat was Het Rode Kruis, dat mensen in nood helpt en in Nederland bijna 30.000 vrijwilligers telt die zich inzetten voor uiteenlopende activiteiten. En tot slot was er Dance for Health (DfH), een stichting die zich inzet voor mensen met Parkinson, MS en Reuma.

Na een laatste selectieproces werd uiteindelijk voor Dance for Health gekozen. De stichting is een initiatief van twee oprichters: Marc Vlemmix (naast een gepassioneerd dansliefhebber ook een parkinsonpatiënt) en Andrew Greenwood (afkomstig uit de danswereld en een voormalig balletmeester). Samen ontwikkelden ze een methode waarmee mensen met Parkinson zich door dans beter en vrijer gaan bewegen. Naar schatting lijden 44.000 in Nederland aan de ziekte van Parkinson en de komende jaren zal dit aantal naar verwachting verder groeien.

Dance for Health heeft voor de komende jaren een flinke groeiambitie, waarbij het bereiken van parkinsonpatiënten en het mobiliseren van sponsors (zoals dansscholen) en vrijwilligers (zoals artsen en dansers) centraal staat. Om de groeiambitie mogelijk te maken zal Dance for Health ook de centrale ‘moeder’ organisatie moeten professionaliseren. “Met onze expertise gaan we Dance for Health helpen met het uitbouwen van de organisatie, zodat een slagvaardige bedrijfsvoering ontstaat om de inhoudelijke groeiambitie te realiseren”, zegt Schijff. Griep voegt toe: “Het vraagstuk van Dance for Health heeft ons bewogen en ons energie gegeven om dit met beide handen aan te pakken. We kijken er naar uit om ze hier pro deo mee te helpen!”