KPMG voegt $1 miljard toe aan omzet, Nederland groeit weer

19 december 2016 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

KPMG heeft een goed jaar achter de rug. Wereldwijd voegde het accountants- en advieskantoor zo’n $1 miljard aan zijn omzet toe, en KPMG Nederland zag voor het eerst sinds 2009 zijn inkomsten weer toenemen. Zowel internationaal als in ons land wordt de groei gedragen door Advisory, terwijl er binnen de Audit tak sprake is van consolidatie of krimp.

Opgericht in 1917, door onder meer een Nederlander*, is KPMG een van de vier grootste zakelijke dienstverleners ter wereld, samen met rivalen Deloitte, EY en PwC. Net zoals zijn Big Four concurrenten heeft ook KPMG de afgelopen tien jaar een sterke groei gerealiseerd op het wereldtoneel. De omzet van het concern groeide met meer dan 50% over de meer dan 150 landen waar KPMG actief is, van $16,9 miljard in 2006 naar $25,4 miljard nu. 

KPMG International

In zijn laatste fiscale jaar (dat eindigde op 30 september 2016) heeft KPMG groei geboekt in ieder van zijn drie praktijken. Advisory was de best presterende tak, met een groei van 7,0% naar $9,74 miljard omzet en 9,2% groei in 2015. Daarmee heeft Advisory nu een aandeel van 38% in zijn totale inkomsten. Onder de sterkst groeiende servicelines bevinden zich Management Consulting, gestimuleerd door de vraag naar technologische transformatie vraagstukken; Risk Consulting, waaronder Financial Risk en Regulatory Management, IT Advisory Services en Forensic en Deal Advisory – onder meer Corporate Finance en Transaction Services.

Wereldwijde omzet van KPMG

De omzet van Tax groeide met 4,7% in het afgelopen jaar naar een totaal van $5,56 miljard. De prestaties van de tak werden gesterkt door een hoge vraag naar tax compliance diensten, evenals naar internationale en M&A gerelateerde diensten, in alle drie de regio’s waar KPMG actief is: Americas, EMA en Asia. Audit was de traagst groeiende tak – de totale omzet van het bedrijfsonderdeel groeide met 0,9% naar $10,12 miljard. De vertraging van de omzetgroei in Audit komt overeen met de bredere ontwikkelingen in de markt, waaronder groeiende concurrentie om contracten binnen te halen, dalende marges door de opkomst van automatisering en toegenomen focus van klanten op quality assurance.

Vanuit een geografisch perspectief was Americas – Noord- en Zuid-Amerika – de snelst groeiende regio (7,3%), gevolgd door Pacifisch Azië (7,1%). Een van de zaken die aan de basis van de groei van het bedrijf lag was de uitbreiding van zijn personeelsbestand – het totaal aantal werknemers groeide met meer dan 8% naar bijna 189.000 professionals, een recordaantal voor KPMG. 

KPMG Nederland

De Nederlandse landenorganisatie realiseerde een groei van 1% naar €608 miljoen, trager dan het wereldwijd gemiddelde. Vergeleken met de afgelopen jaren, is de kleine groei echter goed nieuws – het is de eerste keer in zeven jaar tijd dat de omzet van KPMG Nederland weer is gestegen**. De omzet van de Audit praktijk liep terug met circa €4 miljoen, volgens het bureau met name als gevolg van de verplichtte kantoorrotatie bij beursgenoteerde ondernemingen. Een analyse van Consultancy.nl eerder dit jaar toont aan dat onder AEX en AMX bedrijven – een markt goed voor €250 miljoen – KPMG er recentelijk netto drie accounts op achteruit is gegaan, waaronder het verlies van twee grote klanten: Wolters Kluwer en Heineken (beide stapten over naar Deloitte). Een andere oorzaak van de resultaatsdaling bij Audit zijn volgens vorig jaar aangetreden topman Albert Röell de extra kosten die accountants moeten maken om ingewerkt te raken bij nieuwe, grote bedrijven.

Wereldwijde omzet van KPMG - per regio

Tax breidde zijn omzet uit met €4 miljoen, terwijl Advisory, net als vorig jaar, in ons land de best presterende tak was. De verschuiving van de groei van accounting naar consulting is niet nieuw in de sector: wereldwijd geldt Advisory al jaren als de groeibriljant van KPMG (de consultancytak is bijna verdubbeld in het afgelopen decennium). Ook in het bredere Big Four landschap is de trend zichtbaar, zowel internationaal (zie: Consulting sleutel tot succes voor Big 4 kantoren) als in Nederland. PwC Advisory zag in FY16 zijn inkomsten met 16% toenemen tot €191 miljoen, EY Advisory voegde 9% omzet toe voor een totaal van €97 miljoen en Deloitte Consulting zag een omzetstijging van 30% naar €194 miljoen. Deloitte’s financiële adviestak groeide met maar liefst 42% tot €71 miljoen, waardoor de advieswerkzaamheden van Deloitte in totaal uitkomen op een omzet van €265 miljoen. 

De verschillen tussen accountants en consultants worden ook steeds beter zichtbaar in de gemiddelde jaaromzet van de twee groepen professionals. Adviseurs brengen nu gemiddeld per persoon €212.000 in het laatje, terwijl de accountants gemiddeld goed zijn voor €178.000 omzet per professional. Hoewel in het jaarverslag van KPMG geen inzicht wordt gegeven in de winstgevendheid per professional, erkent Röell dat de adviseurs ook hierin de accountants overtreffen. Het feit dat de adviestak meer bijdraagt dan de accountantspraktijk leidt volgens hem niet tot spanningen op de werkvloer. “Dat is bij KMPG totaal niet aan de orde. De cultuur dat je er als medewerker alleen bent voor je eigen afdeling, die willen wij hier niet.”

Omzetontwikkleing van KPMG Nederland

Onderaan de streep steeg de winst voor belasting van KPMG Nederland in het afgelopen boekjaar met €6 miljoen naar €60 miljoen, voor een groot deel te verklaren door het besparen op overhead, dus op IT-, kantoor- en personeelskosten, en het afstoten van kantoorruimte in Amstelveen. “Gegeven de vergaande investeringen, in zowel tijd als geld, een bevredigende uitkomst”, aldus bestuursvoorzitter Röell, waarbij hij wijst op het grote veranderprogramma dat KPMG heeft doorgevoerd, opgezet door zijn voorganger Jan Hommen. Hij voegt toe dat het bedrijf steeds meer de vruchten begint te plukken van de diverse initiatieven, maar dat het langer duurt voor meer zichtbare resultaten worden geboekt. 

De verbeterde financiële prestaties zijn ook goed nieuws voor de partners van het kantoor. Het gemiddelde partnerinkomen is gestegen van €391.000 naar €460.000, wat het bureau terugbrengt op het niveau van twee jaar geleden (circa €470.000). Ook komt het inkomen in buurt van de partners van EY (€470.000) en iets dichterbij het inkomen van PwC-partners (€513.000). 

Komende jaren

Met de blik op de komende jaren zegt Röell dat het bedrijf zich moet blijven inspannen om het maatschappelijk vertrouwen te herwinnen en om bij te blijven in het snel veranderende bedrijfslandschap. Het Big Four kantoor heeft hiertoe een driejarig investeringsprogramma van €54 miljoen in het leven geroepen, waarvan het grootste gedeelte wordt geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit van zijn dienstverlening. “Hiermee komt KPMG tegemoet aan de wensen van klanten en de samenleving”, aldus Röell. Ook in digitalisering van de controle- en advieswerkzaamheden wordt fors geïnvesteerd. “We bieden diepere inzichten op basis van data-analyse en streven naar het drastisch reduceren van menselijke fouten in bestaande processen en procedures. Hierbij speelt de inzet van diverse nieuwe technologieën, waaronder cognitieve intelligentie, een belangrijke rol.”

De topman vervolgt: “We hebben vertrouwen in de digitale toekomst en de bijdrage die digitalisering gaat brengen aan onze klanten en de samenleving als geheel.” Daarbij wil hij er op sturen dat het bureau breder gaat kijken dan zuiver financieel of technologisch. Onder het begrip ‘True Value’ wil KPMG meer aandacht schenken aan de niet-financiële aspecten van bedrijfsvoering, zoals intellectueel, sociaal en natuurlijk kapitaal.

Omzetontwikkeling KPMG FY16 per praktijk

Verlagen van het verloop

Een andere doelstelling die Röell noemt is het verder omlaag brengen van het jaarlijkse verloop. De afgelopen twee jaar zijn forse stappen gezet – vertrok in 2014 nog 21% van het destijds zittende personeel, vorig jaar was dat percentage gedaald naar 18%. Dit jaar komt het percentage vertrekkers uit op 16%, wat in absolute aantallen inhoudt dat het bureau ieder jaar rond de 450 nieuwe professionals moet aannemen om zijn personeelsbestand van 2.500 professionals op peil te houden. De topman zegt dat het bureau zichzelf ten doel heeft gesteld om het verloop in de komende jaren terug te brengen naar 10%. “Ik wil dat jonge mensen bewust voor KPMG kiezen en bij ons langere tijd willen blijven werken.” Om dit te realiseren plant hij meer te investeren in opleiding & ontwikkeling en door jonge werknemers eerder toegang te geven tot een vorm van aandeelhouderschap.

* In 1917 startte Piet Klijnveld zijn accountantskantoor aan de Herengracht in Amsterdam. Het kantoor staat symbool voor de ‘K’ van KPMG. 

** In zijn laatste fiscale jaar heeft KPMG Nederland twee veranderingen doorgevoerd in de manier waarop het bureau zijn omzet rapporteert. Ten eerste heeft het bureau de omzet die voortkomt uit het inhuren van Audit expertise via de Advisory tak verplaatst van de Advisory tak naar de Audit praktijk. Hierdoor is de omzet van Advisory gedaald van €212 miljoen vorig jaar naar €188 miljoen in 2016 (inclusief de groei in FY16). Ten tweede heeft KPMG de post doorbelaste huur en IT aan Meijburg en KPMG International toegevoegd aan geclassificeerde omzet. Door deze wijziging is de totaalomzet van het Big Four kantoor met €13 miljoen gestegen (like-for-like). De financiële gegevens in dit artikel zijn in samenwerking met KPMG Nederland aangepast voor deze correctie.