Adviestak KPMG groeit, accountants drukken omzet

14 december 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Na een aantal uitdagende jaren heeft accountants- en advieskantoor KPMG Nederland zijn omzet weten te stabiliseren. Afgelopen boekjaar kwam de omzet uit op €592 miljoen, 1% minder dan het jaar ervoor. De winst voor belasting zakte met 23% naar €54 miljoen, vooral het gevolg van investeringen in kwaliteitsverbetering, met name binnen de Audit praktijk.

In 2011 boekte KPMG over het gebroken boekjaar 2010-2011 (dat tot eind september loopt) een totale omzet van €654 miljoen. Meer dan 40% van de omzet was afkomstig uit de Audit praktijk, Advisory was goed voor 35% terwijl Tax 24% voor zijn rekening nam. De afgelopen jaren heeft KPMG te maken gehad met een dalende omzet, waarbij met name de boekjaren 2012-2013 en 2013-2014 te boek stonden als financieel uitdagend. De zakelijk dienstverlener bleef winstgevend, maar zag zijn omzet afnemen naar €595 miljoen eind 2014 (boekjaar).

Het afgelopen boekjaar wist KPMG de trend te doorbreken en de omzet te stabiliseren. De accountants presteerden – net als de voorgaande jaren – het minst. Zij leverden 6% omzet in, deels veroorzaakt door de verkoop van een deel van de dienstverlening aan het MKB (gekocht door het Haagse softwarebedrijf EBPI), en deels door de verplichte rotatie van accountantskantoren. Volgens berekeningen van het FD is het marktaandeel van KPMG daardoor teruggelopen van 35% naar 25%. KPMG’s Tax praktijk zag zijn omzet met 3% toenemen, terwijl Advisory zijn omzet zag stijgen met 3,4%.

Omzet ontwikkeling van KPMG Nederland

De groeitransitie van accounting naar consulting is niet nieuw, ook wereldwijd geldt Advisory als de groeibriljant van KPMG – met een groeipercentage tussen FY06 en FY2014 van 72%, vergeleken met 26% voor de Auditpraktijk. In het meest recente boekjaar groeide Advisory met 9.2%*. En deze ontwikkeling is zichtbaar binnen het Big Four landschap – een analyse van Consultancy.nl vorig jaar liet zien dat sinds de financiële crisis Advisory de andere praktijken met afstand wist in te halen, waarbij Deloitte Consulting de grootste groeier was. De transitie naar advies geldt ook voor de grootste spelers in ons eigen land. Zo groeide EY’s gecombineerde Advisory en TAS praktijk in Nederland het afgelopen boekjaar met dubbele groeicijfers, waarbij het Assurance (+3%) en Tax (+5%) ruimschoots voorbijstreefde, terwijl de afgelopen jaren ook bij Deloitte en PwC de adviestakken het beste jongetje uit de klas waren.

“Onze adviespraktijk heeft goed gepresteerd, met name Deal Advisory en alle informatietechnologie gerelateerde adviesdiensten sprongen eruit”, aldus Albert Röell, die sinds 1 oktober 2015 bestuursvoorzitter is van KPMG.

Ondanks de stabiele omzet daalde de winstgevendheid met €16 miljoen naar €54 miljoen, waardoor de gemiddelde winst per partner afnam tot €391.000**. Röell schrijft die winstdaling vooral toe aan de investeringen van KPMG in kwaliteitsverbetering. Het kantoor heeft extra geld gestoken in zaken als de opleiding van medewerkers, de inzet van meer mensen die zich bezighouden met risico's en compliance en de inzet van adviseurs bij de controlewerkzaamheden. Ook heeft het bureau sinds 1 mei een Raad van Commissarissen die geheel bestaat uit externen, een stap die volgens de topman ten goede komt aan de sturing en risicomanagement binnen KPMG.

Omzet ontwikkeling van KPMG International

Vooruitkijkend geeft Röell aan dat KPMG onder voormalig topman Jan Hommen de basis heeft gelegd voor een periode van kwalitatieve groei. “Met de businessplannen voor de komende drie jaar, een investeringsprogramma van €54 miljoen en de onderliggende versterkte kapitaalpositie verkeert KPMG in een goede startpositie om invulling te geven aan haar ambitie: de norm in de sector te zijn in 2017”, aldus de topman. Hij signaleert dat de eerste vruchten van de transformatie die is ingezet door zijn voorganger hun vruchten beginnen af te werpen. “Zowel de waardering van klanten als de tevredenheid onder medewerkers neemt toe. Maar we zijn er nog niet. Ons past bescheidenheid, na twee jaar van turbulentie zijn we ons er van bewust dat we het verleden nog niet volledig achter ons kunnen laten. We werken met maximale inzet aan de verdere verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening, zoals klanten en de samenleving van ons verwachten.”

* In termen van lokale valuta’s groeide de omzet van KPMG International gemiddeld met 8,1%. In dollars daalde de omzet echter met 1,5%, door de momenteel hoge koers van de dollar ten opzichte van andere valuta’s.

** Exclusief de resultaten van KPMG Meijburg & Co.