Supply chain vestigingsklimaat van Nederland in Europese top

07 november 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Het supply chain vestigingsklimaat van Nederland is uitstekend, blijkt uit een benchmark van een consultancybureau in opdracht van branchevereniging NDL/HIDC. Nederlandse locaties zijn zeer concurrerend vooral vanuit kwaliteitsperspectief. Ondanks de voorsprong op het buitenland, is er in het kader van het snel veranderende landschap volgens de onderzoekers geen tijd om op de lauweren te rusten.

Om inzicht te krijgen in de concurrentiekracht van ons land vanuit supply chain perspectief kreeg Buck Consultants International via branchevereniging Nederland Distributieland (NDL/HIDC) de opdracht van Topsector Logistiek en zes andere partijen* om een benchmarkanalyse uit te voeren. De onderzoekers hebben de prestaties van 9 Nederlandse locaties vergeleken met die van 9 buitenlandse locaties** voor 8 typen distributiecentra (specifieke cases per branche en verschillend in geografisch beleveringspatroon). De prestaties werden gemeten aan de hand van 5 kostenfactoren en 26 kwaliteitsfactoren***.

Uit de resultaten blijkt dat Nederlandse logistieke locaties in vergelijking met locaties in Duitsland, Polen en België goed scoren. Nederland scoort vooral hoog op het gebied van fysieke infrastructuur van wegen, water en spoorwegen en ook de arbeidswetgeving qua flexibiliteit en nachtwerk is een pluspunt. Verder doen ook de goede fiscale omstandigheden in Nederland, waaronder uitstel van btw-betalingen, een duit in het zakje. Van de verschillende locaties kwamen vooral de wat meer landinwaarts gelegen locaties goed uit de bus, zoals Venlo en Tilburg. 

Nederlandse logistieke locaties

Sectoren

De concurrentiepositie van de Nederlandse locaties ten opzichte van buitenlandse locaties verschilt echter wel per sector. Als het gaat om distributie van lifestyle en chemie steekt Nederland zowel vanuit kosten- als kwaliteitsperspectief boven de rest van Europa uit. Op het gebied van agrofood zijn de distributiecentra zeer concurrerend voor de West-Europese markt en ook op het gebied van e-commerce scoort Nederland hoog. Op het gebied van distributie van High Tech zijn de Nederlandse locaties minder concurrerend, voornamelijk doordat een belangrijk deel van deze markt en productie zich in Centraal- en Oost-Europa bevindt. Op kwalitatief niveau doen de Nederlandse locaties echter nauwelijks onder voor hun Europese concurrenten. 

Door de Nederlandse voorsprong op supply chain vlak genieten ook de regionale fulfilmentcentra en regionale distributiecentra voor pharma van een sterke concurrentiepositie. Bij Europese distributiecentra voor medische technologie en spare parts staan Nederlandse distributiecentra eveneens sterk. Duitse en Oost-Europese locaties zijn op deze gebieden echter goedkoper, maar volgens de onderzoekers wordt daarvoor ook ingeleverd op de kwaliteit van de logistieke dienstverlening.

Werk aan de winkel

In een reactie op de onderzoeksresultaten, geeft Remco Buurman, directeur van NDL/HIDC, aan blij te zijn met de sterke concurrentiepositie van Nederland. Hij plaatst dit echter direct in context: “We doen het goed maar het is de vraag of we dat over 10 jaar nog steeds doen. We kunnen niet alleen de beste zijn op harde infrastructuur daar is meer voor nodig.”

Ook de onderzoekers waarschuwen dat de logistieke sector in ons land niet op de lauweren kan rusten. Doordat het onderscheid tussen Europese distributiecentra, regionale centra en e-commerce-activiteiten steeds verder vervaagt worden deze activiteiten steeds vaker op één plek gecombineerd. Dit vraagt om grotere magazijnen en distributiecentra maar hier is in Nederland weinig ruimte voor beschikbaar.

Ook de distributie van grote online warenhuizen, zoals Bol.com, zorgt voor een groeiende vraag naar grote ruimtes. Zij slaan veel kleinere producten op en hebben capaciteit nodig voor retourverwerking. “Het resultaat is dat er vraag is naar zeer grote opslaglocaties van meer dan 40.000 vierkante meter. Zo toonde een eerdere analyse van BCI al aan dat met name grote distributiecentra, zogheten XXL-centra, met een opmars bezig zijn in ons land.

Europese distributiecentra

“Goede locaties met voldoende grond met een beschikbaar arbeidsaanbod worden schaars”, stellen de onderzoekers. Zij concluderen dat Nederland daarom in de toekomst meer ruimte beschikbaar zou moeten stellen voor extra grote distributiecentra, om de Nederlandse logistieke locaties concurrerend te houden.

Verder liggen de verbeterpunten volgens de onderzoekers niet zozeer op het vlak van het omlaag brengen van de lonen, om op kosten te kunnen concurreren met Centraal- en Oost-Europa. Volgens de onderzoekers kunnen de logistieke bedrijven beter inzetten op het efficiënter inzetten van hun arbeidskrachten. Ook het gebruik van IT-oplossingen die de productiviteit verbeteren wordt aanbevolen.

* Het betreft drie regionale ontwikkelingsmaatschappijen (BOM, LIOF, Oost NV), de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam en Schiphol. 

** De locaties in Nederland zijn: Venlo, Zuid Limburg, Tilburg, Moerdijk, Schiphol, Amsterdam, Tiel, Nijmegen en Rotterdam. De buitenlandse locaties in het onderzoek zijn: Duisburg, Frankfurt en Leipzig (Duitsland), Antwerpen, Genk en Luik (België), Lille (Frankrijk), Londen (UK) en Gdansk (Polen).

*** De 5 kostenfactoren zijn: inbound vrachtkosten, outbound vrachtkosten, loonkosten, vastgoedkosten en voorraadkosten. De kwaliteitsfactoren zijn verdeeld over de 8 categorieën: infrastructuur en toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van arbeid, beschikbaarheid transport hubs, arbeidsreglement, faciliteiten en sites, nabijheid van de markt, douane en belasting, stimulansen en voordelen.