First helpt telecomspeler met optimaliseren van investeringsbudgetten

28 oktober 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

First Consulting heeft recentelijk een internationale telecomspeler (zoals T-Mobile, Liberty Global en Vodafone) geholpen om investeringsbudgetten optimaal in te zetten. Hiervoor is een investeringsrapport ontwikkeld welke is geïmplementeerd in maandelijkse investeringsreview-processen.

Achtergrond

Eenmaal per jaar vindt de budgetronde bij de telecomspeler plaats waarin investeringsbudget toegekend wordt vanuit het moederbedrijf aan lokale projecten in de landen waarin het bedrijf actief is. Deze lokale projecten dragen bijvoorbeeld bij aan uitbreidingen of onderhoud van het netwerk, het ontwikkelen van nieuwe producten, platforms of diensten en settopboxen (interactieve TV-ontvangers). Eind 2015 is eenmalig een blauwdruk gemaakt voor een investeringsrapport waarin zowel financiële als operationele prestatie indicatoren met elkaar verbonden worden om de efficiëntie van investeringen per land te beschrijven. 

De telecomspeler heeft de wens om gedurende het jaar bij te kunnen sturen op investeringen en wil daarom frequenter inzicht hebben in de efficiëntie van investeringen per land. Het periodiek bijwerken van het huidige rapport is echter erg arbeidsintensief, omdat de data handmatig verzameld en ingevoerd moet worden. First Consulting helpt de telecomspeler in dit project om het investeringsrapport te automatiseren en te implementeren in de maandelijkse review processen. 

First helpt telecomspeler met optimaliseren van investeringsbudgetten

Aanpak

Het project is opgedeeld in twee werkstromen: ‘Automatisering’ en ‘Implementatie’. Automatisering richt zich op het proces van databron tot geaccepteerd rapport. Implementatie zorgt ervoor dat het rapport onderdeel wordt van de maandelijkse review processen. In een kort-cyclische aanpak wordt in sprints van 4 weken het hele proces van functionele vereisten van het rapport tot inbreng in maandelijkse processen van één van de afdelingen doorlopen. Een sprint bestaat uit:

  • Verzamelen van de functionele vereisten van het rapport en vertalen naar technische vereisten;
  • Ontwikkelen van het rapport in een BI-tool door ontwikkelaars van de klant (OBIEE). First Consulting monitort de voortgang hiervan en neemt technische obstakels weg;
  • Opzetten van maandelijkse investeringsreview- proces met de financiële en operationele afdelingen om te kunnen sturen op efficiëntie van investering vanuit de operatie.

Het project heeft een sterke focus op de Implementatie werkstroom gehad: stap voor stap werden alle stakeholders meegenomen in het hele proces middels update e-mails, trainingen, workshops en een geleidelijke overgang naar een geautomatiseerd rapport. Daarnaast werd de focus van het project regelmatig herijkt met de klant. Zo werd de laatste sprint gevuld met additionele functionele vereisten voor het rapport. Dit zorgde ervoor dat het project kon meebewegen in de veranderlijke organisatie en het project duurzaam achtergelaten kon worden bij de klant.

Resultaat

Het project heeft de volgende resultaten behaald:

  • Consensus over definities & meetpunten binnen de financiële en operationele afdelingen;
  • Eén investeringsdatabase waarin financiële en operationele data van verschillende databronnen werd samengebracht;
  • Een geautomatiseerd investeringsrapport dat maandelijks de efficiëntie van investeringen per land weergeeft;
  • Gedragen maandelijkse investeringsreview-processen om de financiële en operationele afdelingen te ondersteunen in het sturen op investeringsefficiëntie.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert op het snijvlak van de thema’s Process, Technology en Implementation. Bekijk het profiel van First Consulting voor vacatures, events en overige informatie.