Snel en continu verbeteren met Move before you're ready

28 oktober 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Simon van der Veer en Linde Peters, organisatieadviseurs bij TWST, hebben het managementboek ‘Move before you’re ready’ uitgebracht. In het boek richten ze zich op hoe managers de effectiviteit van veranderingen kunnen vergroten door continu te verbeteren, met de mindset ‘Move before you’re ready’.

Waarom komen zoveel goedbedoelde veranderinitiatieven niet van de grond? Het blijft een van de belangrijkste vragen die leeft binnen het managementlandschap. Sommige deskundigen houden het erop dat verandertrajecten in 50% van de gevallen mislukken, terwijl andere spreken van maar liefst 70%. Hiernaar is de laatste jaren veel onderzoek gedaan en uit al deze studies komt naar voren dat de kans dat een verandertraject slaagt sterk vermindert naarmate de complexiteit toeneemt. Volgens een onderzoek vanuit de Vrije Universiteit (VU)* slagen eenvoudige verandertrajecten doorgaans in 80% van de gevallen, terwijl strategie-implementaties in minder dan 60% van de gevallen succesvol zijn, en cultuurverandertrajecten in maar liefst 80% van de gevallen mislukken. Over de oorzaken voor het al dan niet slagen van verandertrajecten is veel gezegd en geschreven, maar een conclusie komt wel naar voren uit de diverse onderzoeken – goede voorbereiding bij een verandertraject kan de kans op succes significant verhogen.

Een van de belangrijkste redenen voor het falende trackrecord in het succesvol realiseren van verandering, is de snelheid van de ontwikkelingen in de markt en de toenemende complexiteit van organisaties. Hierdoor wordt het steeds lastiger om vooraf te voorspellen welk plan succesvol gaat zijn en/of steeds moeilijker om daadwerkelijk tot continu leren, verbeteren en vernieuwen te komen. Ook de aanpak waarmee verandertrajecten in de praktijk worden omgezet stuit, in het licht van veranderende verwachtingen en gedrag van werknemers, vaak op weerstand. Traditioneel werden veranderaanpakken van bovenaf bedacht en werden mensen ‘door de wasstraat heen gehaald’. Deze veranderwijze heeft volgens velen echter zijn effect verloren.

“We praten en plannen wat af met elkaar om een beweging van continu verbeteren binnen teams of organisaties voor elkaar te krijgen. Steeds meer ontstaat het besef dat we hierdoor maar lastig tot daadwerkelijk continu verbeteren komen”, zegt Simon van der Veer, die als adviseur en medeoprichter van adviesbureau TWST gedurende zijn loopbaan zelf bij tientallen veranderinitiativen betrokken is geweest. Samen met zijn TWST collega Linde Peters bracht hij recentelijk het boek ‘Move before you’re ready’ uit, waarin de twee auteurs zich richten op het lastige verandervraagstuk en hoe managers de effectiviteit van veranderingen kunnen vergroten door continu te verbeteren.

Move before you're ready. Hoe je snel en continu verbetert!

De laatste jaren ziet Van der Veer in de praktijk steeds vaker nieuwe bewegingen ontstaan, die er ten aanzien van verandermanagement moderne benaderingen op nahouden. Door de enorme populariteit van bijvoorbeeld agile-methodieken zoals Lean, Scrum en Lean Start-up, maar ook boeken als ‘Vaart maken’ (2014) van Hans van der Loo en ‘Ontketen vernieuwing’ (2015) van Arend Ardon, draait het tegenwoordig om versneld in beweging komen, de werkvloer ‘empoweren’ en veranderen in vele, kleine stappen en kortcyclisch leren en verbeteren. Ex-dj Michael Pilarczyk noemt dit Move before you’re ready (MBYR). “Een credo dat hij leerde van ondernemers als Lex Harding en Joop van den Ende”, vertelt Van der Veer.

De TWST adviseur legt uit dat de MBYR-aanpak zich vooral onderscheidt door zijn pragmatisme. “Je hebt een idee en gaat dat uitproberen. Onderweg stuur je bij. Werkt het niet, dan laat je het idee snel los. Werkt het wel, dan werk je het verder uit.” Dit geldt voor zowel teams als organisaties. Van der Veer geeft aan dat projectleiders immers aan de start van een verandertraject het minst weten – zeker nu de ontwikkelingen ontzettend snel gaan en organisaties zeer complex zijn. “Uitvoerige plannenmakerij heeft daarom weinig zin. Probeer je ideeën liever snel uit in de praktijk.”

Hij licht verder toe: “MBYR betekent dus eigenlijk ‘onaf’ aan de slag gaan. Je bent continu bezig om in elke situatie te ontdekken wat het beste werkt. Klein is daarbij het nieuwe groot als je een beweging van continu verbeteren snel voor elkaar wilt krijgen.” Een ander kenmerk van de MBYR-aanpak is volgens de auteur “het continu denken in het doen van experimenteren om zo al doende te leren in plaats van erover te blijven discussiëren.”

Van der Veer geeft een concreet voorbeeld: “Zodra dus teamleden met elkaar discussiëren over het 'beste' verbeteridee is een logische reflex dat je tot consensus probeert te komen. Als het gaat om verbetering en vernieuwing leidt consensus vaak tot verlamming en een middelmatige uitkomst. Effectiever is het dat je mensen stimuleert al doende te leren door te experimenteren, door vragen te stellen als: ‘wat is de snelste manier om uit te vinden of het idee van Jan werkt?’ in plaats van met elkaar te blijven praten over wat het beste verbeteridee is.” Uiteindelijk valt of staat alles met de vertaling van een probleem naar een directe actie en het opdoen van ervaring. Van der Veer: “Praat bijvoorbeeld niet over de gewenste cultuurverandering, maar ga hier en nu experimenteren met gewenst gedrag.”

In het boek ‘Move before you’re ready’ duiken de twee auteurs dieper in de MBYR-gedachtegoed en de belangrijkste elementen ervan. “Voorkom het praten over verbetering en plannen in detail uitdenken. MBYR betekent kiezen voor ‘tempo maken’ boven ‘volledig willen zijn’. Kom versneld in beweging, verander, leer en verbeter.”

‘Move before you’re ready’ is uitgebracht door uitgeverij Van Duuren Management en is te bestellen op de website van ManagementBoek.nl.

* Uitgevoerd door Steven ten Have, hoogleraar Strategie en Verandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam.