Vondel Finance helpt TNO Bedrijven met zoektocht naar partner

28 juni 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Onderzoeksbureau TNO heeft corporate finance kantoor Vondel Finance in de arm genomen om op zoek te gaan naar een samenwerkingspartner voor TNO Bedrijven, de tak die zich richt op het naar de markt brengen van TNO’s kennis en expertise. Met de verkoop van een meerderheidsbelang in TNO Bedrijven verwacht TNO de commerciële en financiële slagkracht van de bedrijfstak te kunnen verhogen. Minister Kamp heeft laten weten positief tegenover de stap te staan, maar plaatst wel enkele kanttekeningen bij het traject. 

“TNO is als belangrijk Nederlands kennisinstituut een schakel tussen wetenschap en bedrijfsleven”, zegt Henk Kamp, minister van Economische Zaken, over de rol van TNO. Het onderzoeksbureau werd in 1932 bij wet opgericht als de ‘Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek’, met het doel om wetenschappelijke kennis toepasbaar te maken voor zowel de overheden als het Nederlandse bedrijfsleven. Een van de onderdelen van TNO die hierbij een rol speelt is TNO Bedrijven, de tak die erop gericht is om de door TNO ontwikkelde kennis te valoriseren en naar de markt te brengen.

TNO Bedrijven is – sinds haar oprichting in 1987 – voor 100% in eigendom van TNO, maar fungeert als een aparte BV met een eigen directie en Raad van Commissarissen. Onlangs maakte TNO het voornemen bekend om een meerderheidsaandeel in TNO Bedrijven te verkopen. Minister Kamp heeft de Tweede Kamer op 16 juni op de hoogte gesteld van de intentie tot verkoop. “De voorgenomen verkoop leidt tot een verbetering van de positionering van TNO. Zo ontstaat een duidelijkere scheiding tussen de publieke en private rol van het kennisinstituut. Ook voor de betrokken bedrijven heeft de verkoop van het meerderheidsbelang door TNO belangrijke voordelen. Zo kunnen ze straks meer bedrijfsmatig gaan werken en krijgen ze meer mogelijkheden om externe financiering aan te trekken”, aldus Kamp.

Vondel Finance helpt TNO

CEO Paul de Krom van TNO geeft aan dat het onderzoeksbureau op zoek gaat naar een strategische partner voor TNO Bedrijven. Om de oriëntatie op de markt te begeleiden heeft TNO Vondel Finance in de arm genomen, een corporate finance en private equity adviesboutique gevestigd in Haarlem. Via het aangaan van een strategisch partnership met een externe partij beoogt TNO om de commerciële en financiële slagkracht van TNO Bedrijven verder te versterkten. Volgens De Krom verbetert hiermee ook de strategische kennispositie van TNO zelf. “Zo slaan we twee vliegen in één klap”, aldus De Krom. De verkoop past in de langetermijnstrategie van TNO om de ‘technology transfer’ naar het bedrijfsleven verder te versterken.

Hoewel TNO gerechtigd is om zelfstandig te besluiten een meerderheidsbelang in TNO Bedrijven te verkopen, plaatst Kamp wel een aantal kanttekeningen bij de aanstaande strategische partnership. Zo is er sprake van intellectueel eigendom van de overheid ten aanzien van een aantal onderdelen van TNO Bedrijven of van bedrijven waarin deze een deelneming heeft. Hierdoor mogen enkele onderdelen niet worden meegenomen binnen de aanstaande verkoopdeal. “Het gaat dan om ProQares, dat een relatie heeft met Defensie vanwege de kennis en kunde op het gebied van bescherming tegen chemicaliën, en het Van Swinden Laboratorium (VSL) dat een relatie heeft met mijn ministerie vanwege de verantwoordelijkheden op het gebied van standaardenbeheer”, licht Kamp toe in zijn brief aan de Kamer.

Als er een strategische partner gevonden wordt die voldoende interesse heeft en de lange termijn missie en visie van TNO Bedrijven deelt, dan wil TNO in de tweede helft van 2016 tot een transactie komen.