I&O Research voert Randstad Koopstromenonderzoek 2016 uit

17 juni 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Randstadprovincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht hebben marktonderzoeker I&O Research de opdracht gegund om het ‘Randstad Koopstromenonderzoek’ uit te voeren. De resultaten van het onderzoek worden eind 2016 bekend gemaakt.

Het koopgedrag van consumenten is aan het veranderen. Voor provincies en gemeenten betekent dit dat zij rekening moeten houden met het veranderde gedrag in hun stadontwikkelingsplannen en in hun retailagenda. Het meest duidelijk is de impact van de opkomst van online. Door de opkomst van e-commerce – de waarde van de Nederlandse markt voor B2C online bestedingen wordt geschat op €16,1 miljard – komen veel panden in de winkelstraten leeg te staan. Tot ongenoegen van veel gemeenten, die hun binnensteden juist economisch willen laten bloeien. 

Om meer inzicht te krijgen in de feitelijke ontwikkelingen van de detailhandel in de Randstad, hebben de Randstadprovincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht in nauwe samenwerking met gemeenten en regio’s besloten dit jaar een nieuw Koopstromenonderzoek uit te voeren. Net als in 2011 – toen het vorige Randstad Koopstromenonderzoek plaatsvond – is I&O Research in de arm genomen om het onderzoek te verrichten. Bijzondere aandacht is er dit jaar voor toeristische bestedingen, de (ruimtelijke) effecten van online bestedingen en voor mogelijke verschillen in koopgedrag tussen verschillende demografische en sociografische kenmerken.

I&O Research voert Randstad Koopstromenonderzoek 2016 uit

Het onderzoek omvat de afname van minimaal 70.000 online en telefonische enquêtes in de 131 Randstadgemeenten en 20 gemeenten in het randgebied daar direct omheen. Dit ‘veldwerk’ vindt plaats tussen de zomervakantie en de herfstvakantie van dit jaar. De resultaten van het onderzoek worden eind 2016 bekend gemaakt. De uitkomsten zullen beschikbaar gesteld worden in een hoofdrapport, in factsheets en in een handzame online tool. 

Aan de hand van de uitkomsten van het Koopstromenonderzoek kunnen de opdrachtgevers het detailhandelsbeleid van de gemeenten, regio’s en provincies evalueren en actualiseren. Doordat het onderzoek ook het winkelaanbod in de Randstad in beeld brengt, krijgen de opdrachtgevers tevens inzicht in het economisch functioneren van ruim 250 aankooplocaties in de regio. Voor marktpartijen biedt het Koopstromenonderzoek waardevolle inzichten over de lokale en regionale ontwikkeling van consumentengedrag.