Wat vinden young professionals belangrijk bij keuze voor werkgever?

20 juni 2016 Consultancy.nl

Wat drijft young professionals en wat vinden zij belangrijk bij het kiezen van een werkgever? Deze vraag stond centraal bij een recent onderzoek, uitgevoerd door Hospitality Group. Madelon de Graaf (interim-manager) en Kim op ’t Hoog (consultant Sourcing), beiden werkzaam bij het bureau en betrokken bij het onderzoek, presenteren een overzicht van de belangrijkste uitkomsten.

De strijd om jong talent binnen het werkveld is begonnen. De beste en meest talentvolle ‘jongens en meisjes uit de klas’ zijn gewild, mede door het opbloeien van de arbeidsmarkt. Aantrekkelijk werkgeverschap is dan ook voor steeds meer organisaties een belangrijk aandachtspunt, met als centrale vraag: ‘Wat drijft young professionals en wat vinden zij belangrijk bij het kiezen van een werkgever? Worden zij uiteindelijk verleid door de auto van de zaak of juist door een uitdagend traineeship?’

Een aantal jonge talenten, werkzaam bij Hospitality Group, heeft via onderzoek geprobeerd antwoord op deze vragen te krijgen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder afstudeerders van alle hbo- en wo-opleidingen in Nederland en onder starters met maximaal twee jaar werkervaring. Daarbij is ook een verdieping gemaakt naar young professionals met opleidingen in Facility Management en Hotel Management.

Zelfontwikkeling op eerste plaats
Uit het onderzoek blijkt dat de drijfveer ‘zelfontwikkeling’ voor young professionals op de eerste plaats staat als het gaat om factoren die bepalend zijn voor aantrekkelijk werkgeverschap. Met aantrekkelijk werkgeverschap worden de extra’s bedoeld die een werkgever biedt om interessant te kunnen zijn voor (potentiële) young professionals en medewerkers. Young professionals zijn op zoek naar een baan met voldoende mogelijkheden voor zelfontwikkeling, die een vliegende start voor hun carrière kan betekenen. De drijfveren ‘zinvol werk’ en ‘omgang met collega’s’ staan volgens de young professionals op een gedeelde tweede plek bij de keuze voor een werkgever. Ze vinden de mogelijkheid zich in hun baan in te kunnen zetten voor anderen (mensen helpen), de sfeer onder de collega’s en de relatie met de leidinggevende belangrijk.

Zelfontwikkeling

Opvallend is dat de drijfveer ‘financiële beloning’ ‘pas’ later in het rijtje wordt genoemd. Uit de verdiepende regressie-analyses blijkt echter – in tegenstelling met wat hiervoor werd aangegeven, namelijk dat ‘zelfontwikkeling’ als drijfveer op de eerste plaats staat – dat de drijfveer ‘financiële beloning’ wel degelijk van groot belang is voor young professionals in de keuze voor een baan of werkgever. Dat zou kunnen betekenen dat young professionals zich niet bewust laten beïnvloeden door salaris of dat ze niet willen toegeven dat dit van grote invloed is op hun keuze voor een werkgever.

Verschil hbo’ers en wo’ers
Young professionals met een hbo-achtergrond vinden aantrekkelijk werkgeverschap beduidend belangrijker dan young professionals met een universitaire achtergrond. Verder zijn zij het vrijwel met elkaar eens over welke drijfveren van invloed zijn bij de keuze voor een werkgever. Mannelijke young professionals vinden de drijfveer ‘invloed’ (bepalen wat anderen moeten doen en invloed op beslissingen) belangrijker dan vrouwelijke young professionals.

Daarentegen vinden vrouwen (financiële) zekerheid en de balans tussen werk en privé belangrijker. Bij de diverse studierichtingen zijn het de young professionals binnen de richting ‘Economie & Bedrijf’ die aantrekkelijk werkgeverschap het meest waarderen, meer dan bijvoorbeeld young professionals in de richting ‘Gedrag & Maatschappij’.

Focus op Facility Management. Twee typen: Anne en Joost
In het kader van het onderzoek is ook een verdieping gemaakt naar young professionals op het gebied van Facility Management en Hotel Management. Uit de resultaten van dat verdiepingsonderzoek kwamen twee groepen young professionals naar voren. Deze twee groepen hebben in de hoedanigheid van de fictieve personen ‘Anne’ en ‘Joost’ een ‘eigen gezicht’ gekregen.

Anne en Joost

Dit is Anne
Anne gaat komend jaar afstuderen en is zich aan het oriënteren op de arbeidsmarkt. Hierbij kiest ze niet specifiek
voor het imago van een werkgever, maar juist voor een werkgever bij wie ze ruimte krijgt om te groeien. Het meest waardevolle in haar eerste baan vindt ze dan ook de haar geboden mogelijkheden tot zelfontwikkeling. Ze is op zoek naar een startersfunctie waarin ze regelmatig vakinhoudelijke trainingen en cursussen kan volgen en coaching on the job krijgt. Collega’s zijn voor haar erg belangrijk, de sfeer en gezelligheid op het werk tellen even zwaar mee als de inhoudelijke aspecten van de functie. Een prima startsalaris is vanzelfsprekend. Daarnaast is het voor Anne een plusplunt als ze in haar baan een steentje kan bijdragen aan de organisatie. Ze is dienstverlenend ingesteld en wil graag mensen helpen. Anne kom je met name tegen op de hbo-opleiding Facility Management.

Dit is Joost
Joost is afgestudeerd en heeft als eerste baan een functie bij een toonaangevende internationale organisatie. Het verleidelijke startsalaris, de auto van de zaak en de snelle doorgroeimogelijkheden waren voor Joost doorslaggevende factoren om te kiezen voor deze werkgever. Daarnaast vindt Joost het kunnen bijdragen aan iets groters en afwisseling in zijn werk van belang. Deze factoren houden hem gemotiveerd en scherp. Joost wil zich blijven ontwikkelen, maar dan vooral via hoog aangeschreven courses en trainingen. Hij wil namelijk een aantrekkelijk curriculum vitae opbouwen, zodat hij interessant blijft voor de arbeidsmarkt. Joost kom je met name tegen op
de Hotel Management School.

Aantrekkelijk zijn doe je zo
Organisaties die jonge uitblinkers met potentie zoals Anne of Joost willen binnenhalen dienen zich zo aantrekkelijk mogelijk in de markt te presenteren. Maar wat moeten zij dan doen? Antwoord: Bied deze talenten een traineeship of ontwikkelingsprogramma met daarin een aantal toonaangevende trainingen, waardoor de talenten verder kunnen groeien en kunnen excelleren. Ruimte voor eigen persoonlijke ontwikkeling is hierin de voorwaarde. De young professionals willen daarnaast letterlijk zinvol werk doen; ze willen zich inzetten voor anderen en onderdeel zijn van een groter geheel. Geef ze de mogelijkheid deel te nemen aan grote en belangrijke projecten waarin ze hun toegevoegde waarde kunnen laten zien.

Recruitment van young professionals

Marktconform salaris
Young professionals willen bijdragen aan het succes van de organisatie, dus bied ze ook deze kans. Een marktconform startsalaris aanbieden is vereist. De young professional wil graag hard werken, maar daar moet een mooie beloning tegenover staan als blijk van waardering. Het bieden van een financieel groeipad is een goed middel om de young professional inzicht te geven in zijn toekomstige salarisontwikkeling.

Speel in op het talent dat je wilt binnenhalen
Om de young professional over de streep te trekken, is het van belang in te spelen op het type talent dat de organisatie binnen wil halen. Voor types als Anne zijn – als gezegd – de collega’s en de sfeer op het werk belangrijk; denk bijvoorbeeld aan bedrijfs- en/of afdelingsuitjes of werk gerelateerde evenementen waar ze andere professionals kunnen ontmoeten. Voor Joost is het aanbieden van afwisselende werkzaamheden een trigger: afwisseling in onderwerpen, projecten, werkmethoden, werkomgeving en werktijden.

Nieuws