Hospitality Group onderzoekt goed werkgeverschap

22 oktober 2015 Consultancy.nl

Jonge talenten verbonden aan Hospitality Group voeren momenteel onderzoek uit naar goed werkgeverschap voor Young Professionals. Hierbij wordt via een enquête gekeken welke drijfveren studenten en net afgestudeerden het belangrijkst vinden bij het kiezen voor een werkgever.

Goed werkgeverschap is als vraagstuk steeds belangrijker aan het worden voor organisaties. De Generatie die anno 2015 de arbeidsmarkt betreedt, Generatie Y, heeft andere behoeftes en verwachtingen van werkgevers dan de generatie werknemers die hen voorgingen. Voor werkgevers is het inzetten op ‘goed werkgeverschap’ dus een belangrijke manier om het juiste talent aan te trekken. En ook om dat talent binnen de muren van de organisatie te houden, kan goedwerkgeverschap een cruciale rol spelen – zeker met het oog met de aantrekkende economie en de daaraan gerelateerde opbloei van de arbeidsmarkt.

Maar wat houdt goed werkgeverschap nou eigenlijk in? Die vraag stelden jonge talenten van Hospitality Group, een groot Nederlands adviesbureau dat zich richt op hospitality, facility management en huisvesting, zichzelf ook. Zij hebben een onderzoek uitgezet onder afstuderende studenten en starters op de arbeidsmarkt om in kaart te brengen wat young professionals anno 2015 verstaan onder goed en aantrekkelijk werkgeverschap.

Hospitality Group onderzoekt goed werkgeverschap

In het onderzoek wordt respondenten* – door middel van een een vragenlijst – gevraagd om van vijftien verschillende drijfveren aan te geven hoe belangrijk zij deze vinden in hun keuze voor een werkgever – in een vijfpuntsschaal van niet belangrijk tot zeer belangrijk. Enkele voorbeelden zijn de financiële beloning die zij voor het werk krijgen, de maatschappelijke of sociale betekenis van het werk (zinvol werk), omgang met collega’s en de balans tussen werk en privé. Hierna wordt de deelnemers aan het onderzoek gevraagd om een top 3 uit de lijst met drijfveren te kiezen, waarover de respondenten vervolgens aangeven welke onderdelen van deze drijfveren zij het belangrijkst vinden.

Ook YSE heeft onlangs onderzoek gedaan naar goed werkgeverschap, maar dan onder trainees. Uit dat onderzoek bleek dat trainees vooral veel waarde hechten aan inspraak in de werkzaamheden en de verantwoordelijkheid die zij krijgen. Traineeships in Nederland krijgen in het onderzoek een dikke voldoende, waarbij betere kwaliteit van training en coaching en meer duidelijkheid over opdrachten enkele van de belangrijkste verbeterpunten vormden.

De doelgroep van het onderzoek bestaat uit afstudeerders aan HBO- of WO-opleidingen en starters met maximaal twee jaar werkervaring.

Nieuws

Meer nieuws over