Routeplanner optimaliseert logistiek tussen Oost- en West-Europa

16 juni 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Ecorys heeft een nieuwe intermodale routeplanner ontwikkeld voor de Oost-West Corridor in Europa. Het intermodale Intelligente Transport Systeem (ITS) is ervoor bedoeld om transport tussen Oost- en West-Europa beter gebruik te laten maken van bestaande transportcorridors en verschillende vervoerswijzen. Volgens Ecorys kan intermodaal transport voor logistieke bedrijven leiden tot kostenbesparingen en een lagere milieu-impact. 

De afgelopen jaren is de drukte op de Europese wegen verder toegenomen, terwijl ondertussen de aandacht voor milieuvriendelijke vervoers- en transportwijzen toeneemt. Het verduurzamen van zowel personenvervoer als van goederentransport en het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen dan wegtransport behoren daarom tot de doelstellingen van het Europese transportbeleid. Een manier om de milieu-impact en het weggebruik van logistieke bedrijven terug te dringen is het stimuleren van intermodaal transport. Bij intermodaal transport wordt voor het vervoeren van goederen gebruik gemaakt van meer dan één vervoerswijze, mogelijk gemaakt door het gebruik van laadeenheden als zeecontainers en opleggers.

Onderzoeks- en adviesorganisatie Ecorys is al langere tijd voorstander van intermodaal transport, en heeft om die reden in 2013 Intermodal Links gelanceerd. Intermodal Links is een online zoekmachine/routeplanner die logistieke bedrijven in staat stelt om de optimale transportroute te bepalen tussen 800 terminals in 45 landen. In totaal omvat de zoekmachine meer dan 11.000 directe verbindingen via spoor, binnenvaart, of zeetransport die worden aangeboden door 130 intermodale dienstverleners. In het najaar van 2015 breidde Ecorys Intermodal Links uit met een intermodale planner specifiek voor de Haven van Amsterdam. 

Oost-West Corridor routeplanner

Onlangs heeft Ecorys bekendgemaakt een nieuwe intermodale routeplanner te hebben ontwikkeld. De routeplanner omvat de gehele Oost-West Corridor in Europa, en integreert daarmee twee Europese CEF* corridors: de North Sea - Baltic corridor en de North Sea – Mediterranean corridor. De Oost-West Corridor routeplanner wordt een plug-in versie van Intermodal Links en wordt het eerste intermodale Intelligente Transport Systeem (ITS) binnen het Europese ITS-platform. Volgens Ecorys biedt de routeplanner bovendien een voorbeeld voor andere en toekomstige (corridor) projecten op dit gebied.

“Een speciaal voor de Oost-West corridor ontwikkelde intermodale routeplanner zal de zichtbaarheid van intermodale vervoersmogelijkheden op de corridor verbeteren en tevens het gebruik ervan stimuleren. Door meer gebruik te maken van intermodaal vervoer kunnen logistieke bedrijven kosten besparen en tegelijkertijd hun impact op het milieu verminderen. Bovendien zal de intermodale routeplanner fungeren als katalysator voor meer samenwerking tussen private en publieke partijen op de Oost-West Corridor en daarmee bijdragen aan synergievoordelen”, aldus Ecorys over zijn nieuwe routeplanner.

Tijdens de TEN-T-dagen (20 juni tot en met 22 juni) in Rotterdam zal Ecorys een eerste versie van de routeplanner demonstreren. Later zal de Intermodal routeplanner in alle landen langs de Oost-West Corridor actief worden gepromoot. 

* CEF staat voor Connecting Europe Facility, een instantie die is opgericht voor de ondersteuning van trans-Europese netwerken en infrastructuur voor de transport-, telecom- en energiesector. Deze ondersteuning wordt onder meer geboden in de vorm van financiële steun aan projecten die deze netwerken of infrastructuur verbeteren.