Quint biedt Lean IT, Scrum en DevOps trainingen met 50% korting

09 juni 2016 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Voor het tweede jaar op rij organiseert Quint Academy, de opleidingstak van Quint, de ‘Summer of Learning’. Het zomerprogramma geeft (IT) professionals de mogelijkheid om voor fikse kortingen trainingen te volgen op het gebied van onder meer Lean IT, Scrum & DevOps.

De afgelopen jaren heeft de adoptie van methoden als Agile, DevOps, Lean IT en Scrum een vlucht genomen binnen het IT management domein en het thema staat steeds vaker op de agenda van bestuurders. Agile kan worden omschreven als ‘het vermogen van een organisatie om snel te innoveren en zich aan te passen aan veranderingen binnen de markt, op een productieve en kosteneffectieve manier’. Afkomstig uit de IT wereld, is de term uitgegroeid tot een van de belangrijkste verbetermethoden binnen het bedrijfsleven van vandaag. Lean IT heeft betrekking op de toepassing binnen IT management van lean, een verbetermethode die zich richt op het verminderen van verspillingen binnen organisaties, waardoor de dienstverlening verbeterd kan worden en kostenbesparingen gerealiseerd worden.

Scrum is een Agile framework voor het op een flexibele manier voltooien van complexe projecten. Scrum werd oorspronkelijk ontwikkeld voor software ontwikkelingsprojecten, maar is ook goed toepasbaar op vrijwel ieder ander complex, innovatief type project. Bij scrum wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte tijdsperioden, zogeheten sprints, werkende (software) producten opleveren. DevOps tenslotte is een aanpak die pleit voor een nauwere samenwerking tussen ontwikkeling (software engineers) en beheer (IT-specialisten) met als doel de kwaliteit en snelheid van IT ontwikkeling te verhogen.
Quint Summer of LearningTalloze onderzoeken en implementatietrajecten hebben laten zien dat, wanneer organisaties de vier methoden effectief toepassen, dit significante resultaten kan opleveren. Om hiervan echter optimaal van te kunnen profiteren moet er wel aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden, waaronder het beschikken over de juiste organisatiecapaciteit en individuele skills. “Een omslag maken naar een Agile organisatie of het verankeren van Lean IT binnen processen realiseert men niet zomaar. Hiervoor is een radicale verschuiving nodig ten opzichte van de huidige manieren van werken, die elk hun eigen dynamiek en instelling kennen. Een succesvolle implementatie vraagt training van de betrokkenen en investeringen in tools om de nieuwe werkwijze te ondersteunen”, zegt Mireille van Kol, Directeur van Quint Academy, de opleidingspraktijk van Quint Wellington Redwood (Quint).

Om professionals te helpen met het bijspijkeren van hun Agile, DevOps, Scrum en Lean IT skills lanceerde Quint Academy in 2015 ‘Summer of Learning’, een zomercurriculum vol met opleidingen en masterclasses voor managers en professionals. De opleidingen waren in 2015 gecentreerd rondom het snijvlak van business performance en ICT en de masterclasses richtten zich vooral op het vergroten van de wendbaarheid (‘agility’), het verbeteren van samenwerking, het creëren van ruimte voor innovatie en business planning.

Ook dit jaar organiseert Quint een nieuwe Summer of Learning editie en heeft voor de doelgroep een nieuw pakket samengesteld. Sommige trainingen hebben betrekking op de verschillende certificeringen die professionals willen behalen binnen een van de vier vakgebieden – hiertoe werkt Quint onder meer samen met de DevOps Agile Skills Association (DASA) en met de Lean IT Association. – terwijl andere trainingen professionals helpen bij het versterken van hun vaardigheden, om verbeteringen binnen hun organisaties en/of voor opdrachtgevers te realiseren. Als onderdeel van de ‘Summer of Learning’ campagne van dit jaar, zullen alle trainingen, zeven in totaal, aangeboden worden met een korting van 50% op de oorspronkelijke prijs.

“Deze zomer wordt een zinderende leerzomer. Een unieke gelegenheid om voor ‘bijna niets’ in een zomerse en ontspannen ambiance met collega-managers en -professionals inspiratie en praktisch bruikbare kennis, best practices en handvatten op te doen rondom Agile, DevOps, Scrum en Lean IT”, geeft Van Kol aan.

Quint Summer of Learning modules

Een overzicht van de trainingen die deel uitmaken van Quint’s ‘Summer of Learning’ portfolio en die met korting worden aangeboden:

Lean IT Association Foundation
Tijdens deze 2-daagse training leren professionals de fundamenten van Lean en hoe die toe te passen binnen het IT domein. De training combineert kennis met kunde en helpt om praktische vaardigheden in Lean te ontwikkelen.

Lean IT Association Kaizen Lead
De 3-daagse training behandelt uitgebreid de belangrijkste zaken rond het organiseren en uitvoeren van een Kaizen-event. Daarnaast komt ook de DMAIC-methode voor probleemoplossing veel uitvoeriger aan bod dan in de Foundation-cursus. Bovendien leren de deelnemers hoe de uitkomsten van een Kaizen-event met behulp van de A3-methode kunnen worden vastgelegd en gecommuniceerd.

Lean IT Association Leadership
De belangrijkste elementen van Lean-leiderschap in een IT-context komen in deze 3-daagse training uitgebreid aan de orde. De kernbegrippen van Lean-leiderschap, het Leadership Development Model, zelfontwikkeling, het ontwikkelen van anderen, het bouwen van teams, het creëren van een visie, het toepassen van Lean-leiderschap in de praktijk, het veranderen van de organisatie passeren de revue en wel zodanig dat deelnemers na afloop meteen met het geleerde aan de slag kunnen. De training omvat bovendien voorbereiding op het examen.

DevOps Fundamentals
In deze 3-daagse training worden de deelnemers voorzien van de achtergrond en kennis die ze nodig hebben om hun DevOps woordenschat op te bouwen en om de principes van DevOps te begrijpen en toe te passen. Daarnaast is deze training ontworpen om professionals te inspireren zichzelf te ontwikkelen naar een expert die leidt en anderen helpt door het geleerde te delen.

Scrum Master
De verschillende Scrum rituelen en de samenwerking met andere rollen worden in deze 2-daagse training belicht vanuit de positie van de Scrum Master. Naast inhoudelijke Scrum-kennis wordt in de training stilgestaan bij de dynamiek die ontstaat bij de vorming en ontwikkeling van een Scrum team en het succesvol introduceren van agile werken.

Scrum Product Owner
In de populaire Scrum-aanpak heeft de opdrachtgever, in de rol van Product Owner, een cruciale rol. Deze stelt namelijk de requirements vast en brengt ze naar het team, bepaalt prioriteiten en accepteert uiteindelijk ook elk deelproduct. Professionals die op zoek zijn naar inzicht en vaardigheid om succesvol te zijn als Product Owner, kunnen deze 2-daagse training volgen.

Crazy Kitchen Lean IT Simulatie
Crazy Kitchen is een eenvoudig, boeiend leerspel. Het spel is ontwikkeld om deelnemers op een aangename en tegelijkertijd ook leerzame manier kennis te laten maken met principes en tools die kenmerkend zijn voor Lean IT. Doel van dit Lean IT spel is deelnemers bewust te maken van de kracht van Lean IT en de voordelen die het creëren van flow in werkprocessen oplevert.