Summer of Learning vol trainingen en masterclasses

23 juni 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Quint Academy, de opleidingstak van Quint Wellington Redwood, verzorgt deze zomer – onder de noemer ‘Summer of Learning’ – diverse opleidingen en masterclasses voor managers en professionals.

Voor professionals en managers is het vandaag de dag essentieel om hun kennis van relevante ontwikkelingen in de markt en in hun vakgebied op peil te houden. Door een steeds hogere werkdruk en toenemende verantwoordelijkheid is het voor managers soms een uitdaging om naast de dagelijkse activiteiten aan eigen professionele ontwikkeling te werken.

De zomerperiode is echter een uitgelezen mogelijkheid om te investeren in persoonlijke ontwikkeling – veel klanten en collega’s zijn dan op vakantie en de werkdruk ligt over het algemeen wat lager.

Summer of Learning
Hierom lanceert
Quint een speciaal ‘zomer’ curriculum voor managers en professionals die zich willen ontwikkelen. Het programma stelt een “zinderende leerzomer” in het vooruitschiet en omvat Lean IT, Scrum, DevOps & Agile en een Veranderinjectie van vier masterclasses gericht op het vergroten van wendbaarheid, het verbeteren van samenwerking, het creëren van ruimte voor innovatie en business informatieplanning.

Mireille van Kol, Directeur van Quint Academy, licht de Summer of Learning toe: “Het programma stelt managers en professionals in staat om hun persoonlijke performance een boost te geven en nog meer waarde voor de organisatie waarin zij werken te creëren. Samen met vakgenoten in een zomerse en ontspannen ambiance inspiratie en praktisch bruikbare kennis, best practices en handvatten opdoen, dat is het doel van de Summer of Learning. Het programma stelt deelnemers in staat in hun organisaties nog meer impact te leveren.”

Opleidingen + Masterclassses
De opleidingen gaan in op twee overkoepelende thema’s; agility & succesvol veranderen. 

Rondom het thema ‘agility worden de gecertificeerde opleidingen (inclusief certificaten) ‘DevOps en Agile’, Lean IT (zowel Foundation & Practitioner) en ‘Agile Awareness’ gegeven. En in het kader van de ontwikkelmethode Scrum zijn er de trainingen ‘Scrum Master’ en ‘Product Owner’.

De ‘Veranderinjectie voor Managers’ omvat vier masterclasses. De eerste masterclass gaat in op het thema wendbaarheid. De deelnemers maken kennis met de principes en passen deze meteen toe in de praktijk. De tweede masterclass behandelt het thema samenwerking, waarin deelnemers in teams werken en onder meer kennis nemen van diverse samenwerkingsmodellen, zoals de Succes Breakdown Structuur, de PSV-driehoek en het Prisoner’s dilemma.

In de derde masterclass staat innoverend vermogen centraal. In de masterclass stellen deelnemers een plan op om als team bij te dragen aan het innovatieve klimaat van hun organisatie. Ook werken zij aan een innovatieportfolio. In de vierde masterclass, tenslotte, wordt ingezoomd op het opstellen van een Business Informatieplan, waarbij deelnemers leren om – op basis van intuïtie – goede ideëen te genereren en van daaruit gezamenlijke concrete plannen op te stellen.

Zomerse avonden
De Summer of Learning wordt afgesloten met 'zomerse Tapasavonden' waarbij deelnemers kunnen netwerken met mededeelnemers en met Quint-professionals verder kunnen sparren over de diverse onderwerpen. “Met Summer of Learning willen we de deelnemers, naast het bieden van hoogwaardige en gecertificeerde trainingen, met elkaar en onze Quint professionals in contact brengen om van elkaars ervaringen te leren”, legt Van Kol uit.

Quint Academy leidt wereldwijd elk jaar ruim 21.000 professionals op. Deze opleidingstak van Quint bouwt voort op de kennis en expertise van Quint, dat afgelopen jaar nog door het IAOP werd erkend als ’s werelds beste sourcing adviseur.

Ook kwam Quint Academy eerder dit jaar positief in het nieuws vanwege een grootschalige samenwerking met UWV. In het kader van de 'sociale verantwoordelijkheid' die Quint voelt, kunnen cliënten van UWV kosteloos deelnemen aan het open opleidingenrooster van Quint. Hierbij valt te denken aan trainingen op het gebied van IT Servicemanagement, Governance, Sourcing, IT Strategy, Innovatie & Architectuur, Informatie Risicomanagement & Security, Lean IT en Project Management. Per opleiding stelt Quint een aantal plaatsen beschikbaar.