ICT en opleidingsbureaus starten Lean IT Association

05 maart 2015 Consultancy.nl

Een consortium van IT-opleiders en –certificeringsorganisaties heeft een wereldwijde standaard voor Lean IT gelanceerd. Het certificeringsschema beslaat verschillende kennis- en competentieniveaus op het gebied van Lean IT, en heeft als ambitie om uit te groeien tot een belangrijk referentiekader.

Lean is een methode die als doel heeft organisaties efficiënter te laten werken zodat ze adequaat kunnen inspelen op veranderingen in hun externe omgeving. De methode, van oorsprong ontstaan binnen de productiesector maar inmiddels toegepast binnen uiteenlopende industrieën, is het afgelopen decennium flink populairder geworden. Volgens voorstanders van de aanpak kan Lean de efficiëntie van processen vergroten en eveneens de dienstverlening en klantenservice naar een hoger niveau tillen.

Lean IT Association

Ook de IT-sector heeft, onder de noemer ‘Lean IT’, de principes van Lean omarmd. Ondanks de groeiende aandacht voor het vakgebied, is er op het gebied van opleiding en certificering in Lean IT nog sprake van een gefragmenteerde markt. Zo zijn er diverse op zichzelf staande initiatieven, maar ontbreekt het aan een universeel erkend programma, vergelijkbaar met bekende certificeringen als ITIL voor IT-service management of Prince 2 voor projectmanagement.

Lean IT Association
Om in deze behoefte te voorzien heeft een groep van zes bedrijven – APMG, EXIN, PEOPLECERT, Pink Elephant, Quint Wellington Redwood en ITpreneurs, besloten de handen ineen te slaan en de ‘Lean IT Association’ (LITA) op te zetten. Het initiatief kwam in eerste instantie van Quint Wellington Redwood, een expert op het gebied van outsourcing en IT-management. Quint topman Maurice Boon licht toe: “Vorig jaar heeft Quint een aantal partners en concurrenten benaderd om dit wereldwijde initiatief op het gebied van Lean IT gezamenlijk leven in te blazen. In plaats van het intellectuele eigendom van elke afzonderlijke organisatie te beschermen, hebben we besloten onze krachten te bundelen en een wereldwijd platform te creëren met als doel best practices op het gebied van Lean IT te delen en (verder) te ontwikkelen".

Lean IT Association


De non-profitorganisatie heeft als doelstelling om bij te dragen aan de verdere professionalisering van het Lean IT vakgebied door de ontwikkeling van standaarden, het doen van onderzoek en het beheren van een certificeringsstandaard. Het bestuur wordt geleid door senior bestuurders van de oprichtende organisaties, waaronder Nick Houlton (APMG), Bernd Taselaar (EXIN), Byron Nicolaides (PEOPLECERT), David Ratcliffe (Pink Elephant), Maurice Boon (Quint) en Sukhbir Jasuja (ITpreneurs).

Lean IT Certification Scheme
Het certificeringsprogramma van LITA, bekend als het Lean IT Certification Scheme, omvat een viertal certificeringen voor verschillende niveaus: startend bij de basis met Lean IT Foundation, daarna als volgende stap Lean IT Kaizen Lead en uiteindelijk eindigend bij Lean IT Leader of Lean IT Coach. De afzonderlijke, oplopende niveaus reiken elk steeds meer kennis en vaardigheden aan en leiden uiteindelijk tot competenties waarmee een professional de invoering of verdere ontwikkeling van Lean IT-initiatieven in een organisatie kan ondersteunen.

Lean IT Foundation - Lean IT Kaizen Lead - Lean IT Leader - Lean IT Coach

“Wij nodigen alle ‘thought leaders’ op het gebied van Lean IT van harte uit om onze ideeën te toetsen en de bestaande practices te verrijken zodat we samen één echt wereldwijd erkende set van best practices kunnen ontwikkelen”, sluit Boon af.

* Afgelopen jaar werd Quint door IAOP erkend als het beste outsourcing adviesbureau ter wereld. Ook dit jaar behoort het Amsterdamse bureau tot de elite binnen het vakgebied.

Nieuws