Fakton helpt Gemeente Den Haag met Haags Warmte Initiatief

28 april 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Om Den Haag in 2040 klimaatneutraal te maken heeft de Gemeente Den Haag verschillende initiatieven in het leven geroepen die de CO2-uitstoot verlagen. Een daarvan is het Haags Warmte Initiatief, waarbij woningen en gebouwen verwarmd worden via een duurzaam warmtenet. Fakton Consultancy ondersteunde de gemeente bij het opstellen van de business case en het formuleren van een aantrekkelijk warmte tarief, terwijl Fakton IT een tool en app ontwikkelde waarmee inwoners zich kunnen inschrijven voor de goedkope warmte.

Omdat een temperatuurstijging van zo’n twee graden Celsius ten opzichte van het huidige klimaat verstrekkende gevolgen kan hebben voor onder meer milieu- en weersomstandigheden, ziet Nederland zichzelf gedwongen om te verduurzamen. Niet alleen op wereldwijd niveau moet klimaatverandering door uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen – onder meer aan de hand van het energieakkoord van de Klimaattop in Parijs – maar ook binnen Nederland zelf worden doelstellingen opgesteld om CO2-emissies terug te brengen. Het Kabinet wil in 2050 de energievoorziening volledig verduurzaamd zien, en een belangrijk onderdeel van deze doelstelling is de verduurzaming van stedelijke gebieden en de woningvoorraad.

Ook Den Haag, het politieke centrum van Nederland, moet verduurzamen. De Gemeente Den Haag heeft zichzelf daarom ten doel gesteld om in 2040 zijn CO2-uitstoot met 80% te hebben verminderd, waardoor de stad zo goed als klimaatneutraal wordt. De voorgestelde vermindering is aanzienlijk – volgens experts ongeveer gelijk aan de jaarlijkse opnamecapaciteit van tien miljoen bomen. Als tussenstap wil de gemeente in 2020 zijn uitstoot met 30% hebben teruggebracht, onder meer door 20% meer gebruik van duurzame energie, en 20% energiebesparing.

Als onderdeel van de strategie zijn meerdere projecten in het leven geroepen die bijdragen aan de verduurzaming van de vastgoedvoorraad in Den Haag. Zo is reeds geïnvesteerd in het verduurzamen van zwembaden en sporthallen, faciliteert de gemeente bij het plaatsen van zonnepanelen en wordt het aanleggen van ‘groene daken’ – daken die begroeid zijn met planten – actief gestimuleerd.

Om de beoogde energiebesparing te realiseren is het ook belangrijk om beter gebruik te gaan maken van duurzame warmte, of restwarmte. Hiertoe heeft de gemeente het ‘Haags Warmte Initiatief’ in het leven geroepen. Door woningen en gebouwen onder meer aan te sluiten op een duurzaam warmtenet en de schilisolatie van gebouwen te verbeteren moet de verduurzaming van de gebouwenvoorraad uiteindelijk een bijdrage leveren met een CO2-reductie van 40%. Om aansluiting bij het warmtenet op een aantrekkelijke manier te structureren schakelde de gemeente de hulp in van Fakton, een adviesbureau dat zich specialiseert in de vastgoedwereld. Het bureau stelde een business case op waarin betere isolatie van de gebouwenvoorraad en het installeren van zonnecellen voor de corporaties en haar huurders inzichtelijk wordt gemaakt.

Fakton Consultancy ontwikkelde een prijs voor aansluiting bij het warmtenet waarbij bewoners zelfs goedkoper uit zijn dan wanneer zij een efficiënte ketel hebben en energie inkopen bij een prijsvechter. Het volledige tarief is variabel dus hoeven de bewoners geen vastrecht te betalen, luidt de strekking. Hierdoor wordt ook het isoleren en besparen op het energieverbruik aantrekkelijker, omdat dit direct terug te zien is in de energierekening. Fakton IT ontwikkelde een app en tool voor het initiatief: Haagswarmteinitiatief.nl. Hier kunnen inwoners en ondernemers in de gemeente zich inschrijven, en inzicht krijgen in hoeveel ze kunnen besparen op hun warmtelasten.

Terugkijkend op het traject geeft Jimmy Kools, partner bij Fakton Consultancy, aan: “We hebben lang gepuzzeld op de vraag hoe we en snel aansluitingen realiseren en het aantrekkelijk maken om te isoleren. De hiervoor bedachte tariefstructuur blijkt hierin de sleutel.”