Centric investeert in online discussieplatform Civocracy

14 april 2016 Consultancy.nl

Centric heeft geïnvesteerd in de startup Civocracy, die met zijn gelijknamige online discussieplatform de overheid en samenleving samenbrengt en de betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek stimuleert. Inmiddels maken gemeente Losser, Provincie Noord-Holland en de Duitse gemeente Potsdam gebruik van het platform en de eerste reacties zijn positief. Zowel Centric als Civocracy verwachten dat de behoefte aan zogeheten ‘civic technology’ de komende jaren alleen maar verder zal toenemen.

Civocracy is een online platform dat politiek, burgers, organisaties en bedrijven bij elkaar brengt om een constructieve discussie te faciliteren en de participatie en burgerbetrokkenheid te stimuleren. Civocracy werd in juli vorig jaar geïntroduceerd tijdens de Startupbootcamp Smart City & Living in Amsterdam, een Europees acceleratorprogramma. Met de steun van dit drie maanden durende programma bracht Civocracy haar platform eind 2015 live. Overheden kunnen via het platform profiteren van de kennis in de samenleving en mensen betrekken bij het besluitvormingsproces.

Na een eerdere crowdfundingcampagne heeft Civocracy onlangs ook een kapitaalinjectie ontvangen van Centric – met circa 5.000 werknemers een van de grootste zakelijke dienstverleners van ons land. Het bedrijf richt zich op ICT en digital vraagstukken, en biedt onder meer ICT Consultancy, Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing en Staffing Services. Door de investering van de ICT dienstverlener kan Civocracy zijn organisatie versterken en het online podium verder uitbouwen.

De afgelopen periode heeft Civocracy binnen het publieke domein diverse pilotklanten aan boord weten te halen. Zo sloot het onlangs een overeenkomst met de gemeente Losser, die daarmee de eerste gemeente vormt die met het nieuwe platform aan de slag is gegaan. Naast Losser hebben ook Provincie Noord-Holland en de Duitse gemeente Potsdam zich aangesloten bij het nieuwe platform.

Volgens Centric is de gemeente Losser erg enthousiast over de mogelijkheden van Civocracy. Marcel Wildschut, Wethouder binnen het college van B&W van Losser: “Als gemeente Losser zijn we steeds op zoek naar manieren waarop we inwoners kunnen betrekken bij de voorbereiding op besluitvormingsprocessen. Traditioneel doen we dat via informatie- en beginspraakavonden, maar in de huidige digitale samenleving vinden we dat we inwoners ook via nieuwe methoden de gelegenheid moeten bieden hun bijdrage te leveren. De eerste ervaringen zijn positief en de ondersteuning vanuit het team van Civocracy ervaren wij als zeer betrokken en enthousiast.”

Overheden staan vandaag de dag steeds meer voor de complexe uitdaging om inwoners en organisaties actief te betrekken bij publieke vraagstukken. Met het oog daarop is Karim Henkens, CEO van Centric, enthousiast over de potentie van het platform: “Civocracy past bij de ambitie van de overheid om met nieuwe oplossingen de afstand tot de samenleving te verkleinen. Overheidsorganisaties die slim gebruikmaken van de aanwezige kennis hebben de toekomst. Investeren was voor ons een logische stap”, vertelt Henkens.

Op dit moment is Civocracy actief in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Met de eerste partners aan boord zal Civocracy de komende periode haar propositie verder gaan versterken en uitbouwen. Dankzij de nieuwe investering kan Civocracy continuïteit bieden aan overheden die aan het platform deelnemen, en zijn uitbreidingsplannen najagen. Zowel Centric als Civocracy verwachten dat de behoefte aan dergelijke ‘civic technology’ de komende jaren verder gaat toenemen.

Nieuws