Data analyse steeds belangrijker voor automotive branche

14 april 2016 Consultancy.nl

Net als in overige sectoren worden ook in de automotive branche big data en data analytics van steeds groter belang. Volgens MSR Consulting Group, een adviesbureau actief in automotive-industrie, ‘staat of valt’ de concurrentiekracht van merkdealers en importeurs met de kwaliteit en snelheid van hun datavoorziening. Niet alleen bij nieuwverkoop maar ook in het geval van aftersales. Martin van Eck, directeur van het bureau uit Naarden, geeft tekst en uitleg.

De kwaliteit van datavoorziening en de snelheid waarmee bedrijven data verzamelen en analyseren is binnen vrijwel ieder marktsegment belangrijker geworden. De opkomst van Big data analytics ontketent een gigantisch potentieel in de markt, voornamelijk in de vorm van hogere omzet en lagere kosten, blijkt uit recent onderzoek. Deze winst wordt voor het belangrijkste deel verkregen uit verhoogde efficiency en gestroomlijnde interne operaties.

Ook binnen de automotive sector neemt de waarde en het belang van data toe, stelt Martin van Eck, directeur van MSR Consulting Group, zeker wanneer merkdealers kampen met een teruglopend marktaandeel. Van Eck: “Je concurrentiekracht staat of valt met de kwaliteit en snelheid van de datavoorziening.” Volgens hem moeten merkdealers dan ook steeds meer specifieke informatie halen uit een groeiende hoeveelheid data, om zo antwoord te kunnen geven op tal van vragen. Van Eck noemt in gesprek met vakblad Automobiel Management een aantal voorbeelden: “Wat is voor mijn merk het potentieel binnen dit rayon? Hoe groot is mijn percentage lost clients? Wat is mijn share of wallet? Op welke prospects moet ik me richten? Zijn onze processen aangepast aan de marktbehoeften? Heb ik genoeg (of misschien wel te veel) capaciteit beschikbaar?”

Door big data analytics op de juiste manier in te zetten kunnen spelers in de automotive-industrie obstakels in hun bedrijfsvoering in kaart brengen. Volgens Van Eck brengt succesvolle data analyse onder meer de volgende problemen in kaart: “te sterke afslanking van de organisatie, onvoldoende skills van de medewerkers, gebrekkig marktinzicht, minder goede producten dan de concurrent en vervuilde data.”

Niet alleen bij de nieuwverkoop is Business Intelligence van groot belang, ook bij de monitoring van aftersales kan data-analyse volgens MSR Consulting Group waardevolle inzichten opleveren. Het internationale adviesbureau, dat zich voor een belangrijk deel richt op de automotive branche, spant zich naar eigen zeggen al meerdere jaren in om het gebruik van data te stimuleren onder importeurs en merkdealers. In die tijd is het aftersalesvolume voornamelijk gedaald, wat volgens het bureau data alleen nog maar essentiëler maakt. Vaak blijkt data in de praktijk echter verouderd, onvolledig of beperkt en met het oog op de toenemende concurrentie, nieuwe spelers in de markt en lagere onderhoudsintervallen, is dat een slechte zaak. MSR Consulting helpt daarom spelers uit de automotive branche om betere inzichten uit hun analyses te halen en zo efficiëntere processen te realiseren. Hierbij richten de consultants van het bureau zich tevens op de soft skills van de klant. Van Eck vertelt: “Via 1 op 1 coaching kunnen we de manager en zijn team op een hoger niveau brengen. Dat kan kennis zijn, maar ook vaardigheden. We oefenen zoiets in rollenspelen, monitoren de ontwikkeling op de verschillende competenties, maar gaan ook mee naar een salesgesprek om na afloop feedback te geven.”

Door de combinatie van soft skills met harde data komt MSR tot een aanpak die Van Eck ook wel “consultancy nieuwe stijl” noemt. In deze aanpak wordt data ingezet om te komen tot intelligente conclusies, die het mogelijk maken om continu in te grijpen en efficiëntere processen te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen worden vervolgens geborgd binnen de organisatie. “Wanneer op basis van data-analyse eenmaal duidelijk is dat er wel degelijk verbeterpotentieel is, ontstaat binnen een dealerbedrijf bijna als vanzelf commitment en een hoger ambitieniveau”, sluit Van Eck af.

Nieuws