Interview met Karin Venema, adviseur bij DOC Advies

20 oktober 2011 Consultancy.nl

Kun je een korte introductie geven van jezelf?
Mijn naam is Karin Venema, ik ben 32 jaar en woon in Amsterdam. Ik ben 4,5 jaar geleden als junior consultant begonnen bij DOC Advies en heb me in die tijd opgewerkt tot senior consultant.

In april 2007 ben je vanuit CFI (Centrale Financiën Instellingen), de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW dat o.a. onderwijsinstellingen financiert, in dienst getreden bij DOC Advies. Terugkijkend naar je eerste maanden, wat was destijds het eerste dat opviel over werken in de adviesbranche?
Wat ik het leukste vond (en vind) van advieswerk is de afwisseling. Dan bedoel ik: een kijkje in de keuken bij verschillende bedrijven en sectoren, samenwerken met collega’s met diverse invalshoeken en in verschillende samenstellingen; steeds weer een nieuwe uitdaging! Binnen CFI deed ik ook projecten en kreeg ik veel ruimte om initiatieven te ontplooien, maar dit beperkte zich tot de onderwijssector. Ik was een specialist en dreigde dit steeds meer te worden, terwijl ik er juist van geniet om me steeds weer in iets nieuws vast te bijten. Daarnaast is de dynamiek van een jong adviesbureau heel anders dan die van een grote overheidsinstantie.

Je hebt in de afgelopen 4,5 jaar verschillende opdrachten uitgevoerd in zowel de publieke sector (rijk/gemeente) als private sector. Wat zijn de grootste verschillen in verander-trajecten die je zijn opgevallen tussen de twee sectoren? 
Eerlijk gezegd zijn me vrijwel geen verschillen opgevallen; de verschillen tussen organisaties binnen een sector zijn groter dan de verschillen tussen beide sectoren. Het gaat om mensen die een beweging moeten (waar) maken, en in beide sectoren heb ik zowel enthousiasme als weerstand meegemaakt.

Het ‘meenemen’ van individuen in een verandering is een van de grootste uitdaging van een transformatie. Hoe kan de coaching & teamontwikkeling dienstverlening van DOC zorgdragen dat individuen handelen in lijn met gemeenschappelijke organisatiedoelen? 
In een traject met coaching & teamontwikkeling gaan we met individuen en teams op zoek naar de houding en het gedrag die nodig zijn voor het behalen van goede resultaten. Vanuit coaching ligt de focus op persoonlijk leiderschap, terwijl teamontwikkeling is gericht op interactieprocessen. Vanuit een basis van vertrouwen onderzoeken medewerkers de waarden, kwaliteiten en valkuilen van zichzelf en het team. Ze krijgen inzicht in hun belemmerende overtuigingen en gaan zelf voor gedrag kiezen dat effectief is voor het bereiken van hun doelen. 

Uit een recent onderzoek komt naar voren dat CxO’s voor het eerst sinds 1993 Change Management zien als een Top 10 strategische tool. In hoeverre merk je in de praktijk dat het management het belang van verandermanagement steeds vaker inziet?
Organisaties zijn moe van projecten die langer duren, meer kosten en minder opleveren dan gehoopt. Het is bewezen dat de beste resultaten worden gehaald wanneer het management de koers uitzet en verwachtingen expliciteert, waarna medewerkers de verandering realiseren. We vinden steeds meer voedingsbodem voor onze veranderaanpak die harde en zachte aspecten van een verandering combineert. Door medewerkers te betrekken en aan te spreken op hun persoonlijke verantwoordelijkheid (IK), dialoog en teamwork te bewerkstellingen (WIJ) en tegelijkertijd processen, structuur en systemen aan te pakken (HET)realiseren we blijvende veranderingen.

Je bent een gecertificeerd MDI consultant, daardoor ben je goed in staat om drijfveren en het gedrag van mensen te begrijpen. Welke interventies kan je inzetten wanneer er een groot discrepantie is tussen drijfveren van individuen en die van de organisatie?
Een discrepantie tussen de drijfveren van individuen en die van de organisatie hoeft geen probleem te zijn. Uiteraard is het voor bijvoorbeeld een medewerker met een hoge sociale drijfveer prettig om in de dienstverlening te werken, maar dit kan in verschillende omgevingen, zowel commercieel als non-profit. Het gaat erom dat iemand ‘zijn ei kwijt kan’ in het werk en de organisatie. Bij DOC Advies hebben we bijvoorbeeld collega’s met een sterke intellectuele drijfveer, een sterke individualistische drijfveer, een sterke praktische drijfveer, etc.; ze zijn eigenlijk allemaal vertegenwoordigd.

Tijdens je dienstverband bij DOC Advies heb je IPMA D projectmanagement, de SIOO basisopleiding en de Lean Six Sigma Black Belt training gedaan. Daarnaast heb je verschillende andere trainingen gevolgd op het gebied van coaching. Hoe ondersteunt DOC Advies jou met je persoonlijke ontwikkeling?
Bij DOC Advies is zeer veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Naast diverse externe opleidingen, neemt iedere medewerker deel aan het interne opleidingsprogramma van DOC Advies: de DOC Academy. Daarnaast spreek ik iedere 2-3 weken met mijn leidinggevende over mijn bezigheden en ontwikkeling, waardoor ik kan sparren en goed weet wat er van mij verwacht wordt. Zowel in projecten als binnen DOC Advies stimuleren en ondersteunen collega’s mijn leercurve. Projecten doen we veelal met meerder DOC-ers, waardoor we elkaar feedback kunnen geven en elkaar uit kunnen dagen om te excelleren. Verder hebben we bij DOC Advies maandelijkse intervisie waarin wederzijds leren vorm krijgt.

Je werkt nu ruim 4,5 jaar voor DOC Advies. Wat maakt DOC Advies zo’n goede werkgever?
De ruimte en stimulans die ik er voel om mezelf te ontwikkelen, nieuwe ideeën en initiatieven te ontplooien en het beste uit mezelf en anderen te halen. Daarnaast zijn er gave projecten, veel aandacht voor de mens en plezier, en uiteraard de leuke collega’s!

Tot slot, hoe laadt Karin Venema haar accu op na een drukke werkweek?
Over het algemeen geeft mijn werk mij energie! Buiten mij werk laad ik op door ruimte op te zoeken buiten (bos, duinen, zee) of in mijn hoofd (films, boeken, vrienden en familie, popmuziek en -concerten, zingen). Mijn accu kan ook opladen door initiatieven als durftevragen, 7daysofinspiration, tientjes, standup inspiration etc. waar ik nieuwe mensen ontmoet en ideeën opdoe.

Nieuws

Meer nieuws over