Helft advocaten verwacht komend jaar salarisverhoging

30 november 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Bijna de helft (46%) van de advocaten in Nederland verwacht dat zijn inkomen het komende jaar zal stijgen. Dat blijkt uit een recente enquête van organisatieadviesbureau Berenschot en Sdu UitgeversSlechts 3% verwacht een teruggang in salaris. Hoewel de inkomens van 45% van alle advocaten zijn gestegen zijn de arbeidsvoorwaarden het afgelopen jaar maar bij 15% van de respondenten verbeterd. Van de verschillende rechtsgebieden wordt er het meeste verdiend in het algemeen-, ondernemings- en aansprakelijkheidsrecht.

Organisatieadviesbureau Berenschot en uitgeverij Sdu doen periodiek onderzoek onder Nederlandse advocaten naar de ontwikkelingen op het gebied van inkomen, arbeidsvoorwaarden en de vooruitzichten voor het komende jaar. In de laatste editie van dit onderzoek hebben ruim 200 advocaten deelgenomen, en hieruit komt naar voren dat een groeiend aantal van hen iets voorzichtiger is geworden met hun verwachtingen ten aanzien van een salarisverhoging.

Advocatuur - Inkomen in afgelopen jaar

Uit de enquête blijkt dat de advocaten in de vorige editie van het onderzoek iets te optimistisch waren over de ontwikkeling van hun salaris. De verwachting van 4% van de respondenten was toen dat zijn salaris zou dalen, maar dat blijkt nu in ruim 8% van de gevallen te zijn gebeurd. Hoewel meer dan de helft van de advocaten een salarisverhoging verwachtte het afgelopen jaar, is van ‘slechts’ 45% het inkomen ook daadwerkelijk gestegen. Het salaris van juniors en stagiaires is in 48% van de gevallen gestegen, terwijl 41% van de partners en seniors meer inkomen kreeg dan het jaar daarvoor – tegenover maar liefst 11% die genoegen moeten nemen met minder.

Op het gebied van arbeidsvoorwaarden moest opnieuw meer worden ingeleverd dan er bij kwam. Hoewel voor het gros (65%) van de advocaten de arbeidsvoorwaarden gelijk bleven, werden de arbeids-voorwaarden van ruim twee op de tien advocaten verslechterd. Daar tegenover staat slechts 15% die aangeeft dat zijn of haar arbeidsvoorwaarden zijn verbeterd ten opzichte van het jaar daarvoor.

Advocatuur - Salaris verwachtingen

Voor het komende jaar zijn de verwachtingen dan ook iets minder optimistisch dan in de vorige editie van het onderzoek. Toch blijven weinig advocaten een teruggang in salaris verwachten – slechts 3% van de mannen en 4% van de vrouwen. De mannen zijn het meest optimistisch over hun salarisontwikkeling, met 51% die aangeeft een salarisverhoging te verwachten. Vooral de vrouwen in de Nederlandse advocatuur stelden hun verwachtingen naar beneden bij, nog maar 43% verwacht in het komende jaar een salarisverhoging.

Niet alleen per geslacht verschillen de verwachtingen aanzienlijk, ook per leeftijdscategorie wordt verschillend tegen de ontwikkelingen voor het komende jaar aangekeken. 58% van de advocaten onder de 30 verwacht dat zijn salaris gelijk zal blijven, terwijl minder dan 30% een verhoging verwacht. Hun oudere collega’s zijn veel positiever in hun voorspellingen – bij advocaten tussen de 31 en 45 ligt dit percentage op 48%, terwijl maar liefst 57% van de advocaten van 46 jaar of ouder een salarisverhoging verwacht. Opvallend genoeg verwacht niemand (0%) uit de middelste leeftijdscategorie een daling van zijn of haar salaris.

Advocatuur - Ik verwacht komend jaar een

De onderzoekers keken ook naar het salarisniveau van advocaten die werkzaam zijn in verschillende rechtsgebieden. Voor de senior-advocaten brachten Berenschot en Sdu per rechtsgebied in beeld hoeveel zij gemiddeld per jaar verdienen. Uit deze vergelijking blijkt dat advocaten in het ondernemingsrecht gemiddeld het meest verdienen, samen met hun concullega’s in het aansprakelijkheids- en algemeen recht. Senior-advocaten in het strafrecht blijken er het minst goed vanaf te komen in hun portemonnee – zij verdienen gemiddeld ruim €20.000 per jaar minder dan de topverdieners in hun branche. Ook advocaten in het personen- en familierecht verdienen over het algemeen minder dan de rest van de Nederlandse advocatuur.

Advocatuur - Inkomsten van senior advocaten naar rechtsgebied

In het onderzoek werd tevens aandacht besteed aan de bredere HR-ontwikkelingen bij advocatenkantoren in Nederland. De onderzoekers keken in deze editie onder meer naar ontwikkelingen op het gebied van demotie en duurzame inzetbaarheid, beiden steeds belangrijkere thema’s in het Nederlandse bedrijfsleven. In het merendeel van de advocatenkantoren blijken deze HR-thema’s nog geen prominente rol te spelen. 60% van de respondenten geeft aan dat er binnen zijn of haar organisatie nog niet gesproken wordt door duurzame inzetbaarheid, terwijl 75% van de advocaten zegt dat binnen hun kantoor nog niet gekeken wordt naar demotie. Dat is minder dan in de rest van Nederland – uit recent onderzoek van Berenschot blijkt dat 43% van de bedrijven in Nederland demotie reeds op de managementagenda heeft staan.

Advocatuur - Duurzame inzetbaarheid en Demotie