Dicitas: Digitalisering transformeert business ecosysteem

11 augustus 2015 Consultancy.nl

Een snel veranderende klantvraag en de noodzaak van lagere kostenprofielen zorgen wereldwijd voor een snelle opkomst van digitalisering. Volgens Dicitas Consulting, moeten bedrijven hun digitaliseringsproces zien als een transformatie van de gehele organisatie en niet als een afzonderlijk proces. Alleen organisaties die prioriteit geven aan een dergelijke transformatie zullen volgens de onderzoekers kunnen overleven. Dit vergt een aanpassing van hun bedrijfsbrede strategie.

Dicitas Consulting is een snelgroeiend consultancybureau* dat zich richt op het ondersteunen van klanten bij digitale transformaties – en concreter op de ontwikkeling en implementatie van digitale businessmodellen en digitale technologie. Onlangs heeft het bureau de 2015 editie van hun ‘Digital Predictions’ onderzoek uitgebracht, waarin zij de digitaliseringstrend binnen het bedrijfsleven onderzoeken. De onderzoekers concluderen dat de beweging richting digital zal aanhouden en voorlopig niet van koers zal veranderen. 20% van de ondervraagde respondenten onderstreept dit en stelt dat digitalisering definitief een blijvend proces is. Meer dan de helft (60%) ziet volledige digitalisering als een waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk scenario en de overige 20% meent tenslotte dat het onwaarschijnlijk is dat digitalisering zich volledig doorzet.

Digitisation is getting full scale in 2015

Het onderzoek benadrukt dat digitalisering een bedrijfsbreed proces is, dat iedere tak binnen een organisatie betreft – van R&D investeringen en gestroomlijnde processen, het verbeteren van kennis en vaardigheden van personeel, tot zelfs de opgestelde prestatie-indicatoren (KPI’s). De onderzoekers concluderen dat bedrijven – als ze willen overleven – deze transitie als een prioriteit moeten beschouwen.

De trend richting digitalisering komt voort uit twee behoeften. Aan de ene kant is er de behoefte om te voldoen aan de steeds hogere klantverwachtingen. Anderzijds willen bedrijven hun kostenprofielen verbeteren met behulp van digitalisering, die naar verwachting – door het gebruik van slimme applicaties en gedigitaliseerde diensten – de totale ‘cost of ownership’ en de operationele kosten met 30% kan verminderen.

Deepen the overall business strategy with digital

De beweging richting meer digitale manieren van werken zorgt er volgens 94% van de respondenten waarschijnlijk voor dat bedrijven hun bedrijfsbrede strategie zullen moeten aanpassen. 22% van de respondenten is daar zeker van en 22% ziet dit als een waarschijnlijk scenario. Niet alleen zullen bedrijven ‘Chief Digital Officers’ moeten inschakelen om hen te helpen de focus te verleggen op ‘omni channel customer journeys’ en processen, ook zal de gehele organisatie op een  nieuwe manier moeten gaan werken. Volgens een recent onderzoek van Gartner, zullen binnen gedigitaliseerde organisaties vijf keer zoveel medewerkers nodig zijn met digitale vaardigheden, en is er nog maar behoefte aan de helft van de ‘procesmedewerkers’.

Break down silos to fully embrace digital

Veel organisaties werken vandaag de dag nog altijd in afzonderlijke silo’s. 15% van de respondenten is het erover eens dat – om in je digitale strategie te slagen – deze silo’s afgebroken moeten worden. 15% ziet dit als een zeer waarschijnlijk scenario. Slechts 25% van de respondenten denkt dat dit niet nodig zal zijn voor het kunnen slagen van digitalisering.

Embrace digital as an ecosystem

Een gevaar dat door respondenten wordt genoemd is de incorrecte interpretatie van digitalisering – waarbij deze zelf als een afzonderlijke silo wordt gezien. In dat geval wordt slechts door een deel van de organisatie op het ‘digitale’ aspect van een bedrijf gefocust. 38% van de respondenten geeft aan dat digitalisering juist deel zou moeten uitmaken van het bredere ecosysteem van bedrijven. 25% van hen ziet dit als een zeer waarschijnlijk scenario en slechts 5% bestempelt het als een onwaarschijnlijk scenario.

* Eind vorig jaar breidde Dicitas Consulting zijn dienstverlening uit naar de Benelux.

Nieuws

Meer nieuws over