Significant begeleidt samenwerkingstraject Bentwoud

22 april 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

“Horizontale” samenwerking tussen overheden is in opkomst. Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer laten zien dat dit kan op het gebied van groenbeheer van recreatiegebieden. Adviseurs van Significant hebben de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer begeleid in het vormgeven van een passende samenwerking.

Het Bentwoud is een 800 hectare groot recreatiegebied, centraal gelegen in het groene hart van Nederland – tussen Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Zoetermeer. Het Bentwoud werd ontwikkeld om de regio te voorzien van een recreatiegebied. Het aantal kwalitatief goede recreatiegebieden in de Randstad is namelijk redelijk schaars te noemen. Met de realisatie van het Bentwoud krijgen de inwoners van de regio er 800 hectare bij om dicht bij huis te genieten van de natuur en tal van recreatiemogelijkheden. In 2015 worden de laatste bomen en struiken gepland, medio 2016 zal het bos helemaal zijn aangelegd.

Bijzonder aan het Bentwoud is dat de provincie en Staatsbosbeheer beide eigenaar zijn van gronden in het Bentwoud. De eigendommen van beide partijen liggen echter zeer verspreid over het gebied. Zowel de provincie als Staatsbosbeheer zijn verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de doorontwikkeling. Om het gebied efficiënt te beheren en te onderhouden besloten de provincie en Staatsbosbeheer daarom om intensief te gaan samenwerken, want – zo luidt de motivatie – gezamenlijk kunnen zij meer bereiken voor het Bentwoud, dan ieder voor zich.

Significant begeleidt samenwerkingstraject Bentwoud

Significant
Om het samenwerkingstraject in goede banen te leiden besloten de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer om Significant in te schakelen. De aanpak van Significant is er op gericht om de samenwerking tussen partijen vorm te geven vanuit de gezamenlijke ambitie en doelstellingen, maar met respect voor ieders individuele (gedeelde en tegengestelde) doelen en belangen. Kenmerkend hierbij is, aldus het adviesbureau, dat beide partijen een aanzienlijk belang hebben bij het succes van de samenwerking, dat zij een gedeelde ambitie hebben en daarnaast ook van elkaar afhankelijk zijn om de ambitie te realiseren. 

Op 17 februari jongstleden zijn de gemaakte afspraken over het beheer, de doorontwikkeling en de aanbesteding van het onderhoud van het recreatiegebied Bentwoud ondertekend. De overeenkomst benoemt zowel ‘harde’ als ‘zachte’ elementen. Zo zijn er afspraken gemaakt over de prestaties van de uit te voeren werkzaamheden en de organisatie en financiering daarvan, en over hoe gezamenlijke belangen geborgd zijn en blijven binnen de samenwerking, waarbij de wijze van samenwerken centraal staat.