Ordina vergroot beta en tech interesse van leerlingen

16 april 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Het Anna Lyceum en Ordina hebben een overeenkomst getekend om bij havo- en vwo-leerlingen de belangstelling voor bètavakken te vergroten. Dit gebeurt in samenwerking met Jet-Net, het Jongeren en technologie Netwerk Nederland. Ordina laat de leerlingen kennismaken met recente ontwikkelingen in de ICT, zoals robotica en virtual reality.

Door de opkomst van nieuwe trends, technologieën en de daarmee samengaande explosieve toename van data zal het belang van bètavakken de komende jaren fors toenemen. Tegelijkertijd kampt Nederland met een tekort aan bètaspecialisten en dreigt ons land internationaal gezien verder af te glijden omdat het aantal afstudeerders van de bètafaculteiten is gedaald tot het laagste niveau binnen Europa. Zo heeft slechts 14% van de afgestudeerden in Nederland een bèta-achtergrond, ten opzichte van gemiddeld 25% in Europa.

Ordina vergroot beta en tech interesse van leerlingen

Om de interesse voor bètavakken en -studies aan te wakkeren zijn er de afgelopen jaren diverse initiatieven opgestart, waarvan Jet-Net er een van is. Jet-Net is een landelijke samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. De afgelopen dertien jaar heeft Jet-Net een hecht netwerk opgezet dat heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband met 90 bedrijven, 170 havo/vwo-scholen en 42 partners verspreid over heel Nederland. In 2014 zijn circa 60.000 leerlingen bereikt door activiteiten van Jet-Net.

In het kader van Jet-Net heeft Ordina – een van de partners van het netwerk – een samenwerking afgesloten met het Anna Lyceum uit Nieuwegein. Afgelopen vrijdag woonden circa 20 leerlingen van de middelbare school de ondertekening bij. Daarna kregen de leerlingen een demonstratie van de nieuwste toepassingen van Ordina met onder andere de Oculus Rift en de Google Glass. In het middagdeel maakten de leerlingen van de Bèta-talentgroep een start met hun project om in de komende weken webapplicaties over de Tour de France te bouwen. Zij krijgen hierbij begeleiding van ontwikkelaars van Ordina. De leerlingen ontwerpen, bouwen en testen zelf in groepjes hun applicaties. Op 11 juni aanstaande wordt bepaald wie de beste applicatie heeft gemaakt.

Anna van Rijn College

Wilma van Noort, rector van het Anna Lyceum is verheugd met het initiatief: “Het Anna van Rijn College behoort tot de voorlopers op het gebied van maatwerk bieden aan leerlingen en gebruikt daar een rijk ICT-aanbod bij. Leerlingen komen steeds vaker in contact met allerlei ICT-toepassingen, zowel op school als daarbuiten. Het is goed dat onze leerlingen door deze samenwerking kunnen ervaren hoe belangrijk ICT in de hedendaagse wereld is en waar ICT allemaal voor wordt ingezet."

Stépan Breedveld, CEO van Ordina: “ICT gaat een steeds grotere rol spelen in onze wereld en daarvoor heb je mensen nodig die toepassingen kunnen bedenken die aansluiten op de beleving van de gebruiker. In de toekomst zal de vraag naar ICT’ers alleen maar toenemen en daarom is het heel belangrijk dat jonge mensen al vroeg in aanraking komen met ICT. Via dit samenwerkingsverband kunnen we de belangstelling voor bètavakken en ICT in het bijzonder vergroten en brengen we technologie tot leven.”