Deloitte: Tekort betaspecialisten bedreigt economie

22 april 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In opdracht van Platform Wiskunde Nederland (PWN) heeft Deloitte onderzocht wat de invloed van wiskunde is voor de Nederlandse economie. Het eindrapport ‘Mathematical sciences and their value for Dutch economy’ toont het enorme belang van wiskunde aan de huidige economie – geschat op 30% van het BNP – maar geeft tevens richting de toekomst een duidelijke waarschuwing af aan de overheid.

Motor voor de maatschappij

Momenteel voorziet wiskunde 900.000 hoger opgeleide Nederlanders van een fulltime baan. Bankiers, wetenschappers en artsen gebruiken wiskunde op dagelijkse basis. Om deze banen te kunnen laten bestaan worden er nog eens 1,4 miljoen functies ingevuld. Hiermee draagt wiskunde bij aan een kwart van de Nederlandse werkgelegenheid. En aangezien deze groep relatief goed betaald wordt, is zij goed voor zo’n 30% van het bruto nationaal product, wat neerkomt op zo’n €160 miljard per jaar.

Deloitte--Groot-tekort-betaspecialisten-bedreigt-economie-wiskunde1

Tekort aan bètaspecialisten dreigt

Ondanks het belang van wiskunde voor BV Nederland waarschuwen de onderzoekers voor de toekomst van het vak in Nederland. Door de opkomst van nieuwe trends, technologieën en de daarmee samengaande explosieve toename van data zal het belang van wiskunde in de komende jaren alleen maar (fors) toenemen. Tegelijkertijd dreigt Nederland aan de aanbod kant de boot te missen omdat het aantal afstudeerders van de bètafaculteiten is gedaald tot het laagste niveau binnen Europa. Zo heeft slechts 14% van de afgestudeerden in Nederland een bèta-achtergrond, ten opzichte van gemiddeld 25% in Europa.

Deloitte--Groot-tekort-betaspecialisten-bedreigt-economie-wiskunde2

Als de overheid geen actie onderneemt dan kan dit grote gevolgen hebben voor de concurrentiekracht en economie van ons land, aldus Deloitte. “Als deze trend zich voortzet, zouden 400.000 banen die in directe, indirecte of afgeleide zin afhankelijk zijn van wiskunde, kunnen verdwijnen”.

Het advies van PWN en Deloitte luidt als volgt: stel een commissie in om te onderzoeken hoe het dreigend tekort kan worden aangepakt. Aan ministers Bussemaker en Kamp of ze de komende maanden gehoor zullen geven aan het advies.