RadarAdvies start Management en Organisatie team

15 april 2015 Consultancy.nl

RadarAdvies heeft een nieuw adviesteam gelanceerd: Management en Organisatie. De nieuwe tak gaat zich vooral richten op management- en organisatievraagstukken binnen het sociaal domein. Een team van zes adviseurs maken inmiddels onderdeel uit van de nieuwe unit en een vijftal associés heeft zich er aan verbonden. De doelstelling is dat dit marktteam de komende maanden verder zal groeien.

Met 50+ adviseurs behoort RadarAdvies, onderdeel van RadarGroep, tot de grotere adviesbureaus gespecialiseerd in de overheidsmarkt. De afgelopen maanden is de markt weer aangetrokken en RadarAdvies plukt daar de vruchten van. In de afgelopen jaren wist het bureau dubbele groeicijfers te behalen en onlangs ging het bureau de grens van 50 adviseurs over.

Kantoor Radaradvies

Management en Organisatie
Om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen, startte RadarAdvies onlangs een nieuw team getiteld ‘Management en Organisatie’. Het is de vierde afdeling van het bureau en zal naast de bestaande drie units (zie onder) opereren. “RadarAdvies wordt door opdrachtgevers steeds meer gevraagd om vanuit haar inhoudelijke expertise van het sociaal domein te adviseren en te ondersteunen bij management- en organisatievraagstukken. Het gaat hierbij steeds om het doorvertalen en operationaliseren van vraagstukken binnen het sociaal domein. Om opdrachtgevers nog beter te kunnen bedienen, hebben we besloten om een apart team op te zetten”, legt Anton Revenboer, de trekker van het nieuwe team, uit. “We slaan een brug tussen de beleidsinhoud en de bijbehorende management- en organisatievraagstukken. Daarin willen we vernieuwend en toonaangevend in zijn”, aldus Revenboer.

De nieuwe unit zal zich volgens Revenboer richten op drie belangrijke gebieden. Ten eerste zal het gemeenten en instellingen helpen hun bedrijfsvoering van de sociale teams te verbeteren. Als gevolg van de  diverse veranderingen die zich de afgelopen tijd in het sociaal domein hebben voltrokken – met de drie grote decentralisaties als beste voorbeeld – worstelen gemeenten en overige instellingen met het (op een efficiënte manier) verankeren van deze veranderingen. “We zien in de praktijk dat hier veel kansen liggen om met kennis en kunde van de inhoud, taken en processen efficiënter en klantvriendelijker uit te voeren”, aldus Revenboer.

Jeugd - Werk - Zorg - Management en Organisatie

De tweede propositie richt zich op herstructurering van sociale zekerheid. Met deze dienst speelt RadarAdvies in op de stortvloed van veranderingen in inkomen en werk, waaronder nieuwe wet- en regelgeving rondom bijvoorbeeld de Participatiewet (voorheen WWB) en Wsw. “We leveren regionaal maatwerk omdat de situatie in Oost-Groningen anders is dan die in Amsterdam. Vanuit onze inhoudelijke kennis kunnen we die regionale doorvertaling voor bestuurders en management maken. Ook inhoudelijke vernieuwing op het gebied van een vitale economie met sociale ondernemers hoort daar bij”, zegt Revenboer.

Tot slot wijst hij er op dat opdrachtgevers niet alleen hun systemen en processen moeten transformeren, maar er ook voor moeten zorgen dat de nieuwe manier van werken wordt verankerd in de cultuur en DNA van de organisatie. “Alleen dan beklijft de verandering”, stelt Revenboer. Het team Management en Organisatie heeft daarom ook een integrale propositie ontwikkeld – die de naam ‘Transformatie 3D’ draagt – die opdrachtgevers helpt met zowel de harde als de zachte aspecten van verandering. Tot de dienstverlening behoren verbetering van de bedrijfsvoering maar ook begeleiding bij cultuurverandering, veranderkunde, lerend vermogen en HRM.

Anton Revenboer, Zwanet van Kooten, John Boes, Merel Molenkamp, Lieske van der Torre en Moniek Lukassen

Team
Het team van de Management en Organisatie-tak bestaat bij de start – naast Revenboer – uit vijf overige adviseurs: Zwanet van Kooten, John Boes, Merel Molenkamp, Lieske van der Torre en Moniek Lucassen. Zij waren al volop bezig met de management- en organisatiekant binnen het sociaal domein en formeren nu samen met Revenboer het nieuwe team. "Stuk voor stuk kanjers die de nodige kennis en ervaringen inbrengen vanuit projecten in het hele land. Zij brengen ervaring in op het terrein van 3D-projectmanagement, herstructurering sociale diensten en SW-bedrijven, procesoptimalisatie en risicomanagement." Daarnaast zijn een vijftal associés aan het team verbonden die ieder hun specifieke expertise hebben: business cases, financiële modellen sociale werkvoorziening, inkoop en bedrijfsvoering 3D. Het team start goed, aldus Revenboer, “de portefeuille zit al vol” en “er zitten nog diverse opdrachten in de pijplijn”, waardoor het team volgens hem in de nabije toekomst verder zal worden uitgebreid. “We blijven dan ook op zoek naar talent” wil hij dan ook niet onvermeld laten.

Nieuws

Meer nieuws over