50ste adviseur in dienst bij snelgroeiend RadarAdvies

30 maart 2015 Consultancy.nl

RadarAdvies heeft begin 2015 de mijlpaal van vijftig adviseurs gepasseerd. Het adviesbureau zet daarmee de groei van 10% van de afgelopen drie jaar door.

RadarAdvies is onderdeel van de RadarGroep, een dienstverlener die zich specifiek bezighoudt met sociale vraagstukken. Te denken valt aan thema’s als zorgbeleid, armoede, sociale geografie en re-integratie, maar bijvoorbeeld ook veiligheid, agressie en radicalisering. Onder de paraplu van de RadarGroep vallen een aantal zelfstandige organisaties: RadarAdvies, RadarVertige, RadarDetachering, StadeAdvies en Seinpost Adviesbureau – elk bedrijf heeft zijn eigen focus en expertise. 

Sterke groei
Adviseurs van
RadarAdvies werken bij de opdrachtgevers onder andere in de rol van projectleider, onderzoeker, interim-manager of kwartiermaker, vooral op het gebied van sociale thema’s als Zorg, Werk en Jeugd. Tegen de stroom in – uitgaven in de publieke sector aan externen zijn over de hele linie fors gedaald – wist het bureau de afgelopen drie jaar een sterke groei door te maken. In 2013 telde RadarAdvies circa 30 professionals, onlangs werd de 50ste adviseur aangenomen*.

Radar Advies - Sociale Vraagstukken

Volgens Omar Ramadan, directeur van RadarAdvies, is het succes te danken aan een mix van factoren. De klanten weten blijkbaar de onderscheidende aanpak van RadarAdvies in de markt te vinden, aldus Ramadan. Eén van de drijvende krachten is volgens hem de manier waarop RadarAdvies inspeelt op de ontwikkelingen in overheidsland.

Overheden en gemeenten zien dit jaar veel grote veranderingen op hen afkomen, met de drie grote decentralisaties binnen het sociale domein (Wmo, jeugdzorg en participatiewet) als de bekendste voorbeelden. De organisatie is effectief klaargestoomd voor de decentralisaties, door onder meer dienstverlening te bundelen, professionals te trainen en waar nodig de krachten met experts te bundelen. Met als gevolg dat het vertrouwen van klanten, en de vraag naar diensten, toeneemt.

Wat opvalt bij de groei van RadarAdvies is de sterke aanwas aan de onderkant van de piramide. “RadarAdvies heeft een traditie op het binnenhalen én ontwikkelen van senioren. Die senioren zijn nu aangevuld met trainees. Aanstormende jonge talenten werken nauw samen met onze (senior) adviseurs”, zegt Ramadan over de ontwikkeling. Tegelijkertijd ligt hier volgens hem een van de succesfactoren achter de groei: “veel klanten zijn gecharmeerd van het feit dat we jonge mensen de kans bieden om werkervaring op te doen”, relaterend aan het feit dat het bureau erin slaagt om zijn trainees en jonge adviseurs snel van een opdracht te voorzien.

Omar Ramadan - RadarAdvies

Het biedt volgens Ramadan een basis om verder te groeien naar de toekomst. “We zien dat ze zich snel ontwikkelen, en afgelopen jaren hebben ze hun toegevoegde waarde voor de organisatie laten zien”.

* De gelukkige 50ste werknemer van RadarAdvies is Lieske van der Torre, die als Medior Adviseur is aangesteld bij het bureau. Zij verruilde in februari de wetenschap voor het adviesvak. “Na een aantal jaar op theoretisch niveau werkzaam te zijn geweest was ik eraan toe om het veld te zien. Het maatschappelijke doel is veel duidelijker”. Van Der Torre houdt zich bij RadarAdvies inmiddels bezig met (onderzoeks)projecten op het gebied van werk en participatie.

Nieuws

Meer nieuws over