Omar Ramadan, hoofd van RAN-secretariaat, terug van Witte Huis

12 maart 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Van 18 tot 20 februari 2015 vond in Washington D.C. de ‘White House Summit to Counter Violent Extremism’ plaats. Onder de aanwezigen waren diverse prominenten, waaronder de Amerikaanse President Barack Obama, maar ook Omar Ramadan, directeur van het Nederlandse RadarAdvies.

Radicalisering en terrorisme staan tegenwoordig volop in de aandacht. Om wereldwijd het beleid op het gebied van terrorismebestrijding en jihadisme te bevorderen organiseerde de Amerikaanse overheid recent de ‘White House Summit to Counter Violent Extremism’. Prominenten van over de hele wereld werden uitgenodigd om binnen de muren van het Witte Huis aan het evenement deel te nemen. Zo ook Omar Ramadan, directeur van Nederlands adviesbureau RadarAdvies en hoofd van het Europese Radicalisation Awareness Network (RAN).

Omar Ramadan werkt al ruim twaalf jaar voor RadarAdvies – een adviesbureau uit Amsterdam gespecialiseerd in sociale vraagstukken*. Hij is werkzaam binnen een groot deel van de sociale sector, waaronder op het gebied van integratie en inburgering, onderwijs en (sociale) veiligheid. Ramadan, die sinds medio 2009 leiding geeft aan het adviesbureau, begon zijn loopbaan in 2000 bij de Algemene Rekenkamer, na het behalen van zijn twee Masters in Politicologie en Filosofie aan de UvA. Naast zijn advieswerkzaamheden bekleedt Ramadan diverse nevenfuncties – zo is hij toezichthouder bij onder meer Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) en ROC Mondriaan – en betrokken bij Goal!, een mentorproject voor Amsterdamse risicojongeren.

Omar Ramadan - Radar

Radicalisation Awareness Network (RAN)
Sinds begin 2012 is Ramadan betrokken bij het Radicalisation Awareness Network (RAN), een Europees overkoepelend netwerk van praktijkmensen en lokale organisaties gericht op het tegengaan van gewelddadige radicalisering. RadarAdvies voert het secretariaat voor het netwerk en bouwt namens het RAN het netwerk verder uit en onderhoudt de onderlinge contacten, zodat ervaringen, kennis en good practices onderling gedeeld kunnen worden. RAN heeft daarnaast een ondersteunende functie bij de beleidvorming op het gebied van radicalisering en terrorisme voor zowel de EU als individuele lidstaten daarvan. In Nederland verzorgt RadarAdvies bijvoorbeeld regelmatig trainingen aan docenten, wijkagenten en andere eerstelijnswerkers op het gebied van signalering, preventie en bestrijding. Opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

White House Summit
Als hoofd van het antiradicaliseringsnetwerk werd Ramadan uitgenodigd om de ‘White House Summit to Counter Violent Extremism’ bij te wonen. “Een hele eer natuurlijk om uitgenodigd te worden door het Witte Huis, nog belangrijker is het uitdragen van onze inhoudelijke boodschap”, aldus Ramadan. “Ik zag dat er ook in de Verenigde Staten bij zowel professionals als bestuurders steeds meer aandacht komt voor preventie in plaats van repressie.” Zo luidde ook zijn advies aan de ruim 100 deelnemende beleidsmakers tijdens een door hem verzorgde sessie rondom onderwijs: “Investeer in preventie en zorg dat de voedingsbodem voor radicalisering verdwijnt. Leer van mensen uit het veld, zoals leraren.” Hierbij gaf hij concrete voorbeelden uit de bevindingen van RAN, zoals het verhaal van leraren uit Frankrijk, Denemarken en Griekenland die op inventieve wijze radicalisering te lijf gingen.

* RadarAdvies heeft zo’n 50 adviseurs in dienst, en is onderdeel van RadarGroep (~250 medewerkers).