RadarAdvies ondersteunt Amsterdam-Noord bij verdeling buurtbudget

15 mei 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Amsterdam-Noord heeft zijn buurtbudget van bijna één miljoen euro democratisch verdeeld. Consultancybureau RadarAdvies ondersteunde het stadsdeel hierbij.

Het ruim 100.000 inwoners tellende Amsterdam-Noord bestaat uit drie gebieden. Elk van deze delen ontving onlangs een deel van het totale buurtbudget (839.300 euro), dat werd verdeeld onder meerdere plannen om de buurten in Amsterdam-Noord leefbaarder te maken.

Daartoe is samen met de bewoners bepaald welke zaken ze aan hun wijken wilden veranderen, waaruit een lijst met thema’s is voortgekomen. Aan de hand daarvan konden bewoners plannen indienen, waarop kon worden gestemd. De plannen met de meeste stemmen kregen geld vanuit het buurtbudget. 

RadarAdvies ondersteunt Amsterdam-Noord bij verdeling buurtbudget

Om al deze stappen te realiseren, kreeg het stadsdeel ondersteuning van RadarAdvies. Janet Vloothuis, senior adviseur bij het bureau, was als projectleider verantwoordelijk voor het op een democratische manier verdelen van het buurtbudget.

Daarbij was het belangrijkste uitgangspunt het opstarten van domeinoversteigende samenwerkingen en het bereiken van een dwarsdoorsnede van de buurtbewoners – ook met de mensen die van nature minder snel meedoen aan dit soort dingen.

Vloothuis geeft aan dat dit alleen zou lukken met een coördinerend team met een bewonersgerichte mindset. Daarom stelde ze eerst een toekomstbestendig team samen. “Het team is erin geslaagd om bewoners met elkaar het gesprek aan te laten gaan”, vertelt ze. “De democratiseringsgeest in Amsterdam-Noord is los!”

Resultaten

De nieuwe aanpak om het buurtbudget te verdelen heeft geleid tot verschillende mooie resultaten. Zo heeft Amsterdam-Noord hierdoor “een realistisch bestuurlijk en ambtelijk gedragen” plan van aanpak, interactieve processen voor het indienen van initiatieven en een evaluatiemoment om de aanpak continu te verbeteren.

In elk van de drie gebieden van Amsterdam-Noord zijn tussen de zestig en de negentig plannen ingediend door bewoners. Denk hierbij onder andere aan groen- en duurzaamheidsprojecten, sportlessen voor 55-plussers en voedselpakketten voor mensen met een klein budget.

Even geleden mochten de buurtbewoners (van twaalf jaar en ouder) hun stem uitbrengen op één van hun favoriete plannen. Ruim 7.000 bewoners brachten destijds hun stem uit. Op basis daarvan werden in totaal 42 plannen geselecteerd (en dus voorzien van budget). 

Een goede basis

Caroline Spaander, werkzaam voor stadsdeel Amsterdam-Noord, is goed te spreken over de resultaten. “Bij een project van deze omvang was de hulp van RadarAdvies zeer welkom. Het kost tijd en vraagt om expertise om het goed te doen. Het zijn geen ‘projectjes’ die je er wel even bij doet.”

“Daarbij is Janet Vloothuis erg politiek sensitief”, vervolgt Spaander. “Ze weet hoe de gemeente werkt en dat is gewoon heel belangrijk. Ze heeft het hele project gedragen en tegelijkertijd waardevolle adviezen gegeven bij bredere interne overleggen.”

Ook bleek Vloothuis volgens Spaander oprecht gedreven om met zoveel mogelijk bewoners samen te werken en ze te zien als gelijkwaardige gesprekspartners. “Als ze aanvoelde dat een bewoner hulp nodig had, belde ze zelf op om dit te checken en zorgde ze dat het werd opgelost.”

Rojin Teymouri, werkzaam binnen de buurtbudgettenafdeling van de gemeente Amsterdam, geeft aan dat het een uitdaging was om collega-ambtenaren en 100.000 bewoners te laten samenwerken aan een democratiseringsopgave.

“Gelukkig bleef Janet geloven in de positieve uitkomst”, vertelt ze. “Ook als een buurtproject dreigde te mislukken. Dan zei ze: ‘Er hebben 300 bewoners op dit project gestemd. We gaan het hoe dan ook samen oplossen.’ Ze heeft laten zien hoe je een groot project samen met bewoners goed kunt managen. Eigenlijk heeft ze ons naar een nieuwe manier van werken begeleid.”

“We hebben alles uit de kast gehaald”, geeft Vloothuis zelf aan. “Het is gelukt om met veel bewoners contact te maken. Gezien de schaalgrootte van het project en de tijdsdruk hebben we enorm veel bereikt. Bij de gemeente wordt dit gezien als een goede basis om op door te bouwen.”