Rick Bonhof in dienst bij adviesbureau Double Effect

24 maart 2015 Consultancy.nl

Rick Bonhof is per 1 maart in dienst van Double Effect, een consultancybureau gespecialiseerd in financial services. Rick is afkomstig van de Autoriteit Financiële Market en werkte de afgelopen  jaren als toezichthouder op de financiële marktinfrastructuur in Nederland: handelsplatformen, CCP’s en CSD’s. In zijn nieuwe functie bij Double Effect zal Rick zich als Consultant gaan richten op advies en project werk op het gebied van (de implementatie van) financiële regelgeving .

In 2007 rondde Rick Bonhof zijn master af in Internationaal en Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een korte stage bij Silverberg, Goldman & Bikoff in Washington DC startte hij in 2008 zijn loopbaan als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. In zijn rol als toezichthouder was Bonhof betrokken bij de beoordeling van diverse verandertrajecten bij onder toezicht staande instellingen op het gebied van IT, operationele processen en risk.

Rick Bonhof, Double Effect

Meest recent was Bonhof vanuit de AFM eerste aanspreekpunt voor het toezicht op EuroCCP NV (een pan-Europese aandelen CCP) en als project lead vanuit de AFM verantwoordelijk voor de vergunningverlening van CCP’s onder EMIR. Daarnaast was hij onderdeel van het bredere AFM-projectteam dat zich bezighoudt met de implementatie van en het toezicht op alle EMIR verplichtingen. Ook nam hij namens de AFM deel aan de voorbereiding van diverse stukken (internationale) financiële wetgeving – waaronder MIFID II/MIFIR en de regeling derivatenbescherming.

Double Effect
Na het afronden van de vergunningverleningstrajecten onder EMIR besloot Rick Bonhof per 1 maart aan de slag te gaan bij Double Effect, een consultancybureau met een focus op het financial services segment. Met zijn ruime kennis, opgedaan binnen de financiële wereld, zal Bonhof zich in zijn nieuwe functie als Consultant richten op het snijvlak van financiële regelgeving en de impact, risico’s en met name mogelijkheden daarvan voor organisaties. Double Effect is verheugd over de komst van Bonhof: “Met Rick versterken wij opnieuw onze regelgevingpraktijk. De komende jaren zullen financiële instellingen nog volop geconfronteerd worden met nieuwe regelgeving en verscherpt toezicht op het naleven van bestaande regelgeving. Double Effect kan met haar gespecialiseerde kennis, zoals Rick die meebrengt, deze regelgeving vertalen naar noodzakelijke aanpassingen van de bedrijfsprocessen.”

Nieuws

Meer nieuws over