Novisource partner van Stichting Leven en Financien

12 maart 2015 Consultancy.nl

Het aan de Euronext Amsterdam genoteerde Novisource wil jongeren financieel bewuster maken. Hiertoe is het consultancybedrijf een partnership aangegaan met Stichting Leven en Financiën.

Steeds meer jongeren tussen de 18 en 25 jaar doen een aanvraag voor schuldhulpverlening: in 2007 kwam 7% van de aanvragen van jongeren, inmiddels is dit opgelopen tot 15% in 2013. Vooral MBO-studenten bevinden zich in de gevarenzone – zo leent op dit moment één op de zes MBO-studenten geld, met een gemiddelde schuld van €1.265 het resultaat. Naast deze schuld laten schrikbarend veel MBO'ers geld liggen. Bijna tweederde van deze groep studenten krijgt geen zorgtoeslag en kent de belastingteruggaaf nauwelijks, zo blijkt uit recent onderzoek van het Nibud.

Novisource partner van Stichting Leven en Financien

Om MBO-studenten te helpen met het efficiënter beheren van hun financiën, heeft Stichting Leven en Financiën (kortweg Stichting LEF) een speciaal MBO-lesprogramma ontwikkeld waarmee jongeren in de leeftijd van 15 – 22 jaar leren hoe ze verantwoordelijk met geld om kunnen gaan. De stichting geeft in samenwerking met scholen en gastdocenten uit het bedrijfsleven – die zich op vrijwillige basis beschikbaar stellen – voorlichting sessies en trainingen aan MBO-studenten.

Stichting LEF heeft inmiddels partnerships met meer dan 30 bedrijven en instellingen, en daar komt nu ook Novisource bij. Het consultancybedrijf uit Nieuwegein wil vanuit zijn MVO-strategie een wezenlijke bijdrage leveren aan de maatschappij, en geeft in het kader van de samenwerking adviseurs de mogelijkheid om namens Stichting Leven en Financiën als gastdocent op te treden op MBO-scholen. “We zien dat jongeren steeds vaker met schulden een onzekere toekomst instappen. Die tendens wil Novisource helpen stoppen”, aldus het bureau. Naast kennis en gastdocenten levert het adviesbureau jaarlijks ook een sponsorbijdrage aan Stichting LEF.

Vanuit de adviesbranche mag ook Yellowtail zich partner noemen van Stichting Leven en Financiën.

Nieuws