M&I/Partners en TU onderzoeken robots in zorg

03 maart 2015 Consultancy.nl

De komende maanden gaan twee studenten Technische Innovatiewetenschappen van de TU Eindhoven in opdracht van adviesbureau M&I/Partners een onderzoek uitvoeren naar zorgrobotica. Het onderzoek moet ontdekken welke succesfactoren verbonden zijn aan de inzet van robots in de zorg.

Robotisering: impact op arbeidsmarkt
Uit onderzoek van Deloitte eind vorig jaar bleek eerder al dat automatisering en robotisering grote gevolgen zullen hebben voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Volgens het advieskantoor staan 2 tot 3 miljoen banen op de tocht, en mogelijk zelfs meer, omdat het een “conservatieve inschatting” betreft. Vooral medewerkers binnen de laagopgeleide dienstverlening – naar schatting zo’n 1,3 miljoen MBO’ers – zullen door robotisering getroffen worden. Maar ook hoger opgeleiden worden niet gespaard. Met name beroepen van HBO niveau (functies als laborant, opzichter, verzekeringsagent en elektricien) maar ook op HBO/WO-niveau (accountants, analisten, enz) worden naar verwachting geraakt door de toenemende robotisering.

M&I Partners en TU Eindhoven onderzoeken robots in zorg

M&I onderzoekt kansen zorgrobotica
Naast alle verbonden risico’s levert robotisering natuurlijk ook enorme kansen op binnen uiteenlopende sectoren. Vooral binnen de zorgsector kan robotisering enorme efficiëntie- en verbeteringsslagen teweeg brengen. In dat kader is M&I/Partners, een adviesbureau op het snijvlak van management en ICT, een onderzoek gestart naar de kansen die zorgrobotica bieden binnen de sector. Het onderzoek zal onder leiding van M&I/Partners uitgevoerd worden door twee masterstudenten Technische Innovatiewetenschappen van de TU Eindhoven. De komende periode gaan de studenten diverse zorginstellingen benaderen om hun ervaringen te horen. Ook zullen zorginstellingen met elkaar in contact worden gebracht om kennis en ervaring uit te wisselen.

Antoon van Luxemburg, principal adviseur bij M&I/Partners, licht de achtergrond en doelstelling van het onderzoek toe: “Met dit onderzoek willen de studenten ontdekken welke succesfactoren verbonden zijn aan de inzet van robots in de zorg. Enerzijds wordt er veel verwacht van zorgrobotica, anderzijds zien we nog veel zorginstellingen die na een pilotperiode weer stoppen met de inzet van robots. We willen graag weten wat de redenen hiervan zijn en op welke wijze robots kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zorg en leven”, aldus Van Luxemburg.

Nieuws

Meer nieuws over