it's public

Samen werken aan een betere maatschappij. 

it’s public is het nieuwste strategiekantoor voor de publieke zaak. Wij ondersteunen organisaties in het publieke domein bij het aanpakken van complexe maatschappelijke uitdagingen en het kiezen van een strategische richting.

We zijn ervan overtuigd dat advies in de publieke sector anders en beter moet. Waarom zou een adviesbureau telkens hetzelfde project bij verschillende organisaties doen? Het is veel nuttiger als inzichten publiek worden gedeeld en daarop verder wordt gebouwd (uiteraard binnen de grenzen van wat deelbaar is).

Naast het adviseren van publieke organisaties op de meest uiteenlopende en uitdagende onderwerpen, creëren wij zelf kennisdocumenten waarmee we bijdragen aan gedachtevorming over belangrijke maatschappelijke thema’s. We zijn bezig met de ontwikkeling van een publieke sector open-source content library en we hebben de ambitie om trendsettend op het gebied van ethiek in consulting te worden. Concreet vullen we dat in door zoveel mogelijk van onze materialen open source te delen, financieel transparant te opereren, ons te houden aan de Wnt (Wet normering topinkomens) en geen winstuitkeringen te doen.

Strategisch advies 

Wij geloven dat het maken van een juiste strategische keuze een goed feitelijk begrip van de situatie en te maken keuzes vereist. Er is binnen organisaties vaak veel informatie beschikbaar, maar dit wordt niet altijd inzichtelijk bij elkaar gebracht. Dat is iets waar wij ons in specialiseren. Ons advies is altijd gebaseerd op analyses, zowel kwantitatief als kwalitatief. We verzamelen zowel bestaande als nieuwe data en bekijken het vraagstuk vanuit het oogpunt van zoveel mogelijk verschillende betrokkenen. Onze bevindingen delen we op een inzichtelijke en toegankelijke manier en met heldere visualisaties. 

it's public | Nieuws