Adaptif

Adapt to improve – Creating responsive organizations

Het doel van Adaptif is organisaties beter aan te laten sluiten bij de omgeving waarin ze opereren en daardoor succesvoller te laten zijn. We vergroten de slagkracht van organisaties door ze te helpen aanpassen aan de hedendaagse realiteit van een steeds sneller veranderende wereld.

Organisaties ervaren steeds vaker de noodzaak wendbaarder te worden, te digitaliseren, de klanttevredenheid centraal te stellen, de time-to-market te verkorten en daarnaast ook nog eens de kosten te reduceren. Bestaande structuren en manieren van werken volstaan dan niet meer, waardoor organisaties op zoek gaan naar betere alternatieven, zoals agile. De kracht van Adaptif zit in de integrale en organisatie brede aanpak met focus op de beoogde organisatiedoelstellingen.

We helpen organisaties om nieuwe manieren van werken die aansluiten bij de beoogde doelen succesvol te introduceren. Om de verandering, en daarmee de organisatie, succesvol te laten zijn, richten we ons op de gehele organisatie. Deze aanpak resulteert meer dan eens in een transformatie naar een agile manier van werken en product- of ketensturing.

Door doelgericht aanpakken ontstaat inzicht in de knelpunten in de transformatie van de huidige situatie naar de beoogde situatie. Veel organisaties starten enthousiast met het implementeren van agile werken en krijgen dit op teamniveau nog voor elkaar. De aansluiting met de rest van de organisatie wordt echter onvoldoende of niet gemaakt, waardoor de werkelijke potentie nooit wordt gerealiseerd. Een significante verbetering met betrekking tot de bedrijfsdoelstellingen wordt dan ook niet behaald.

Wij zijn van mening dat de implementatie van een nieuwe manier van werken niet slechts een ICT aangelegenheid is, maar daarnaast een organisatiekundig en verandermanagement vraagstuk is. Expertise in al deze dimensies is van belang om succesvol te zijn. Wij hanteren hierin onze eigen bewezen methodiek en aanpak, afgestemd op de specifieke situatie van de klant. 

Met het oog op kwaliteit en diepgang focussen we ons op een klein aantal diensten, veelal in combinatie met elkaar. Adaptif biedt consultancy, begeleiding en uitvoering van transities van de manier van werken, coaching en het invullen van inhoudelijke rollen in agile omgevingen, zoals ervaren en gecertificeerde Scrum Masters en Product Owners.

Naast de praktische invulling van de inhoudelijke rol bieden onze mensen tevens ondersteuning in begeleiding van teams en transities. Indien intensievere begeleiding van teams noodzakelijk is, zoals bij de start van een agile transformatie of het streven naar een hoger niveau te groeien, zetten we tevens ervaren coaches in.

Naast de inhoudelijke en coaching rollen richten we ons voor een belangrijk deel op het begeleiden van transities van gehele organisaties of een onderdeel daarvan. Een van de eerste stappen in deze trajecten is het in kaart brengen van de beoogde doelen en het vaststellen van de bijbehorende transitieaanpak.

Met behulp van onder andere verschillende assessments brengen we de veranderbehoefte van de organisatie in kaart en maken we de uitdagingen transparant. Door onze ruime ervaring zijn we in staat zichtbare en onzichtbare knelpunten en kansen te benoemen. Op basis hiervan maken we concrete verbetervoorstellen en begeleiden we de implementatie van de transitie. 

De begeleiding gaat verder dan enkel ondersteuning bieden aan een aantal teams. Adaptif werkt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever naar de beoogde eindsituatie, waarbij we resultaten continu transparant maken. Deze samenwerking vindt plaats op alle niveaus van de organisatie, van de teams tot en met de raad van bestuur.

De overgang van de bestaande situatie naar de gewenste situatie dient uiteraard gecontroleerd plaats te vinden. Juist de ervaring in het begeleiden van deze totale transitie in alle lagen van de organisatie is het onderscheidend vermogen van Adaptif.

Adaptif | Nieuws