Training Projectmanagement (met het nieuw ontwikkelde Project Canvas)

TwynstraGudde

Algemene informatie

Aanbieder: TwynstraGudde

Type: Training

Kosten: €1.500,-

Duur: 2 dagen

Doelgroep: Projectleiders die vaardiger willen worden in het managen van hun projecten

Taal: Nederlands

Onze training van 12-13 juni is vol; op maandag 20 en dinsdag 21 november wordt de training opnieuw aangeboden. In deze cursus wordt de theorie afgewisseld met de praktische oefeningen: u wordt in staat gesteld de aangeboden theorie te vertalen naar uw eigen project. In de Twynstra Gudde aanpak van projecten staat pragmatisme en situationeel handelen voorop.

U krijgt inzicht in wat een project onderscheidt van andere manieren van werken en wanneer het inzetten van projectmatig werken wel en niet zinvol is. Wij gaan in op de vormgeving van de organisatie van het project en aan de relaties en samenwerking met de omgeving. In de training wordt de theorie afgewisseld met de praktische oefeningen: deelnemers worden in staat gesteld de aangeboden theorie te vertalen naar hun eigen project.

In de Twynstra Gudde aanpak van projecten staat pragmatisme en situationeel handelen voorop (in plaats van een overdaad aan procedures en complexe proces stappen). Steeds wordt u uitgedaagd na te denken over wat u zelf kunt en wilt met de aangeboden theorie. Situationeel handelen is een succesfactor voor de projectleider.

Doelgroep

Deze training is in eerste in instantie bedoeld voor die (deel)projectleiders, die vaardiger willen worden in het managen van hun project en die meer inzicht willen hebben in wanneer projectmatig werken wel en niet helpt bij het realiseren van hun opgaven. In de training leren mensen van de docent en van elkaar aan de hand van verschillende inleidingen, praktijksituaties en oefeningen.

Opbrengst

Na de training bent u bekend met de algemene begrippen van het managen van een project, waaronder:

  • de drie rollen die in een project vervuld moeten worden
  • het formuleren van de te bereiken doelen (en weten wie daar verantwoordelijk voor is)
  • het belang van sturen op het resultaat van een project
  • de drie bouwstenen van de projectmethode (faseren, beheersen en beslissen)
  • het spanningsveld tussen staande en projectorganisatie.

U bent beter in staat om:

  • te beoordelen of een opdracht geschikt is om als project aan te pakken
  • een resultaatomschrijving op te stellen
  • een inventarisatie van werkzaamheden te maken en zonodig deze te faseren
  • beheersplannen (voor tijd/geld/kwaliteit/informatie/organisatie) op te stellen en deze te bewaken
  • een (integraal) projectplan samen te stellen

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 1.500,-- (exclusief btw) per deelnemer.
Dit bedrag is inclusief het trainingsmateriaal, het boek 'Werken aan projecten' van Rudy Kor en verzorging gedurende de beide dagen (09.00-17.00 uur).

Nieuw!

Tijdens deze training komt het recent ontwikkelde Project Canvas aan bod, een nieuw ontwikkelde en handige tool die u gaat helpen bij uw projecten. Als deelnemer krijgt u ook het boek Project Canvas uitgereikt (dit boek is in september 2016 verschenen).

Algemene informatie

Aanbieder: TwynstraGudde

Type: Training

Kosten: €1.500,-

Duur: 2 dagen

Doelgroep: Projectleiders die vaardiger willen worden in het managen van hun projecten

Taal: Nederlands

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.