Leergang opdrachtgericht samenwerken

Aanbieder
Type
Training
Duur
2 dagen
Aantal deelnemers
Onbekend
Doelgroep
Professionals
Taal
Nederlands

De training Opdrachtgericht samenwerken is voor iedereen die zich herkent in het volgende beeld: als professional in een publieke organisatie, werk je samen met collega’s aan complexe en soms organisatie-overstijgende opgaven. Of je hebt een interne rol met veel verschillende stakeholders. Om jouw werk goed te kunnen doen, heb je te maken met verschillende (interne of externe) partners en is de dynamiek tussen bestuur en ambtelijke organisatie van invloed op alles wat je doet.

Waarom Opdrachtgericht Samenwerken?  

Opdrachtgericht samenwerken helpt publieke organisaties om op alle niveaus in de organisatie effectiever en efficiënter te werken. Deze training helpt de organisatie om efficiënter en effectiever te werken en helpt individuele professionals hun cirkel van invloed te vergroten. Als organisatie of afdeling verminder je over- en onderbezetting en draag je bij aan een lerende cultuur.

De training geeft professionals inzichten waardoor ze het werk waar ze verantwoordelijk voor zijn goed kunnen uitvoeren. Als organisatie word je betrouwbaarder doordat je beter kunt prioriteren. De organisatie vergroot de focus op de opgaves waar de organisatie voor staat.

De training kent twee componenten die samen een stevig geheel vormen door praktische handvatten en sturing te combineren met professionele en persoonlijke effectiviteit.

 • We bieden een overzichtelijk en universeel kader waardoor de werkwijzen in jouw organisatie inzichtelijk worden. Dit helpt om werk goed aan te nemen, over te dragen en te prioriteren. Hierdoor worden ingewikkelde sturingsdynamieken bespreekbaar en wordt helder waar de sleutel ligt om de volgende stap te kunnen zetten.
 • We koppelen dit aan jouw persoonlijke en professionele effectiviteit. Hoe krijg je je werk georganiseerd en welke impact heb je met je werk? Wat vraagt jouw werk van jou als professional? Welke vaardigheden kun jij ontwikkelen om jouw cirkel van invloed te vergroten?  

Onze expertise  

Wij zien opdrachtgericht samenwerken als dé kern van een goed functionerende organisatie. Met 20 jaar ervaring in de publieke sector, zien we belangrijke patronen vaak terugkomen zoals:  

 • De politiek-ambtelijke dynamiek maakt prioriteren moeilijk. Keuzes maken en dingen écht niet doen – inclusief het bespreken en aanvaarden van de consequenties – wordt onvoldoende gedaan.  
 • Van abstracte opgaven tot uitvoering: publieke organisaties bieden vaak veel verschillende producten en diensten aan, die ook nog eens veel met elkaar te maken hebben. Dat maakt heldere sturing juist heel belangrijk. 
 • Grote betrokkenheid van mensen: in publieke organisaties werken voornamelijk mensen met hart voor de maatschappij. Betrokken professionals die vanuit inhoudelijke drijfveer en grote loyaliteit sneller ‘ja’ zeggen dan ze kunnen overzien of het realistisch is wat ze gevraagd wordt.  
 • Bijna elke (publieke) organisatie wil een lerende organisatie zijn. Maar hoe je een lerende cultuur goed inbed in de organisatie, in het dagelijkse werk, is niet eenvoudig.  

Daarbij is de ene organisatie de andere niet, en zien we los van de rode draden juist ook nuanceverschillen per organisatie.  

Onze ervaring is dat de principes van opdrachtgericht samenwerken breed in de organisatie niet alleen de effectiviteit sterk verhogen, maar ook het werkplezier en de ontwikkeling van medewerkers. Wij geloven erin dat kleine stappen veel impact kunnen hebben. We zetten daarom in op de volgende pijlers:

 • het vergroten van de cirkel van invloed van individuele medewerkers door praktische handvatten en persoonlijke effectiviteit 
 • inzicht geven in de verschillende sturingslijnen waardoor leidinggevenden zich meer bewust zijn van de rol die ze wel of niet hebben 
 • taal aanbieden om complexe sturingssituaties bespreekbaar te maken 

Programma en/of modules: (ook studiebelasting benoemen)

Op basis van onze ervaring in opdrachtgericht samenwerken hebben wij een programma ontwikkeld dat goed aansluit bij de (wensen van de) meeste publieke organisaties. Dat neemt niet weg dat wij altijd meedenken als er andere behoeften zijn.  

Het traject bestaat gemiddeld genomen uit de volgende onderdelen: 

 • een startmoment om de training goed af te stemmen op de context van de organisatie  
 • individuele (digitale) intakes met de deelnemers om hun leervragen vast te stellen 
 • twee trainingsdagen  
 • een training voor leidinggevenden over sturen op opdrachtgericht samenwerken 

Start up: kennismaken met de opdrachtgever 
We maken kennis met de opdrachtgever, verkennen de uitgangspositie van de organisatie en brengen de wensen in kaart. In dit gesprek denken we mee over de opzet van de training en of er redenen zijn om af te wijken van de reguliere opzet.   

Dagdeel 1: het belang van inzicht 
Het krijgen van inzicht in de huidige werksituatie is essentieel om nieuwe stappen te kunnen zetten.
We maken patronen in de organisatie of het team helder. Deelnemers krijgen handvatten in hoe ze de complexiteit van het veld waarin ze werken bespreekbaar kunnen maken. Ze worden zich bewust van wat in hun eigen cirkel van invloed ligt en kunnen dat omzetten in acties. 

Dagdeel 2: het belang van gelijkwaardigheid 
We zoomen in op de vaardigheden die helpen om interne en externe partners te beïnvloeden.
Een belangrijke voorwaarde om effectief te zijn is het voeren van gelijkwaardige gesprekken. 
Het is van belang om te weten waardoor ongelijkwaardigheid ontstaat, het in de praktijk te herkennen en het effect te zien van een gelijkwaardig gesprek.

Het resultaat van dagdeel 2 is dat deelnemers hun rugzak hebben gevuld met handelingsrepertoire gericht op beïnvloeding en gelijkwaardigheid. 

Dagdeel 3: het belang van interactie 
Effectief werken doe je in interactie met anderen. Met wie heb je allemaal te maken? Heb je die allemaal in beeld? Wat is hun rol en hoe betrek jij ze?
Anderen hebben net als jij eigen ideeën, belangen, werkstijlen, ervaringen en communicatievoorkeuren. 
In dit dagdeel leren deelnemers slim omgaan met al die variaties. Hoe blijf je bij jezelf én doe je recht aan de ander?  

Dagdeel 4: het belang van contracteren 
Het aannemen van werk begint met een goede contractering. Het is niet zo simpel als het lijkt. Uit de manier waarop we werk aannemen en overdragen valt vaak veel meer te halen dan we denken.
Tijdens dit dagdeel bieden we praktische handvatten om scherper te contracteren en meer oog te hebben voor leren in het werk. 

Tot slot brengen we de principes van de vier dagdelen samen.  

Advies aan de organisatie 
Na afloop van de trainingen hebben de individuele professionals hun cirkel van invloed vergroot. Hierdoor wordt de organisatie een stuk sterker. Daarnaast hebben we veel mensen gesproken, veel casuïstiek doorgenomen en hebben we verschillende rode draden opgehaald die de organisatie nog verder kunnen helpen. Op hoofdlijnen koppelen we daarom onze inzichten terug aan onze opdrachtgever, zodat ook knelpunten die buiten de cirkel van invloed van de deelnemers liggen geagendeerd worden.  

Korte bio over de trainers  

Linet Tanke is organisatieadviseur en trainer. Intern is zij onze trekker van het gedachtegoed ‘Opdrachtgericht Samenwerken’. Zij heeft een grote rol in het ontwerpen en hoog houden van de kwaliteit van de training. Vaak adviseert zij organisaties daarnaast hoe ze het opdrachtgericht samenwerking ook organisatorisch beter kunnen borgen. Linet begeleidt de trainingen onder andere bij gemeente Hengelo, Tilburg, BUCH, Westland, provincie Zeeland en ministerie van EZK.     

Eline van Hove is trainer voor opdrachtgericht samenwerken en digitale transformatie. Daarnaast adviseert zij publieke organisaties binnen het sociaal domein en de energietransitie. Eline is analytisch, enthousiast en doelgericht. Vanuit de trainerspool binnen Hiemstra & De Vries voor opdrachtgericht werken, is Eline betrokken bij het verder brengen van het gedachtegoed. Eline geeft onder andere trainingen opdrachtgericht samenwerken bij ministerie van EZK, waterschap HHNK en verschillende gemeentes.  

Axel Martens is een ervaren organisatieadviseur en trainer. Vanuit beide rollen helpt hij organisaties meer impact te maken met hun strategische koers. Hij is onderdeel van de trainerspool binnen Hiemstra & De Vries die ingezet worden voor trainingen opdrachtgericht samenwerken. Axel heeft onder andere de leergang bij Deventer begeleid en de training opdrachtgericht samenwerken bij bijvoorbeeld het ministerie van EZK en de gemeente Westland. 

Waarom kiezen voor H&DV?  

 • Ervaring in de Publieke Sector: Onze trainers hebben uitgebreide ervaring binnen diverse publieke organisaties, zowel in de rol als trainer als in advies- en/of interimopdrachten. 
 • Maatwerk benadering: Geen enkele organisatie is hetzelfde, daarom passen we onze trainingen aan op basis van uw specifieke behoeften en doelstellingen. We wijken in overleg met u graag af van onze beproefde uitgangspunt. 
 • Resultaatgericht: We streven naar meetbare resultaten en willen uw organisatie zien excelleren.

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan het formulier in

Algemene informatie

Aanbieder: Hiemstra & De Vries

Type: Training

Duur: 2 dagen

Aantal deelnemers: Onbekend

Doelgroep: Professionals

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Project Management

Meer opleidingen in Project Management

Meer opleidingen van Hiemstra & De Vries

Meer opleidingen van Hiemstra & De Vries