Training Risicoanalyse/risicomanagement

Aanbieder
Type
Training
Kosten
€650,-
Duur
1 dag
Doelgroep
Geïnteresseerden in de wijze waarop risicoanalyse en risicomanagement toegepast kan worden binnen projecten en in programma's
Taal
Nederlands

Risicomanagement start met het uitvoeren van een risicoanalyse. U inventariseert de risico's die uw project of programma bedreigen, kent ze een bepaald gewicht toe en verbindt er, als dat nodig blijkt, maatregelen aan.

In sommige situaties volstaat een eenmalige risicoanalyse. Bijvoorbeeld als informatie nodig is voor het maken van een keuze uit meerdere opties, of als risico's over verschillende partijen verdeeld moeten worden bij het afsluiten van contracten.

Als u een project of programma continue beter wilt beheersen, is een eenmalige risicoanalyse niet voldoende. Pas als de risicoanalyse regelmatig herhaald en geactualiseerd wordt, en de daaruit voortvloeiende maatregelen tot een integraal onderdeel worden gemaakt van de dagelijkse activiteiten, is er sprake van risicomanagement. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op zowel risicoanalyse als risicomanagement.

Voor wie is de cursus bestemd

In projecten en programma's lopen dingen vaak anders dan verwacht. Soms in gunstige zin, maar vaak ook niet. Dan gaat er bijvoorbeeld kostbare tijd verloren met het ad hoc oplossen van problemen, tijd die beter kan worden besteed aan de voortgang. Risicomanagement is een gestructureerde vorm van risicobeheersing die mogelijke knelpunten vroegtijdig openbaart en ervoor zorgt dat u het project of programma beter beheerst. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de wijze waarop risicoanalyse en risicomanagement toegepast kan worden binnen projecten en in programma's.

Leerdoelen

De cursus kent de volgende leerdoelen:

 • inzicht krijgen in de mogelijkheden van risicoanalyse en risicomanagement in projecten en programma's
 • inzicht krijgen in de basisprincipes van risicoanalyse en risicomanagement
 • aanleren van een expliciet begrippenkader voor omgaan met en communicatie over risico's
 • geoefend hebben met risicoanalyse aan de hand van een case.

Kenmerken van de cursus

Theorie, oefeningen en discussies wisselen elkaar af. U zult gedurende deze cursusdag regelmatig werken in kleinere groepen. Daarnaast zal gelegenheid worden geboden om over uw eigen project van gedachten te wisselen. De trainers zijn allen adviseurs die zelf risicoanalyses en risicomanagement in de praktijk toepassen. Hierdoor kan flexibel met het programma worden omgegaan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte van de groep.

De methodiek die tijdens de cursus wordt toegelicht (RISMAN-methode), is van toepassing op allerlei soorten projecten en programma's. Risicomanagement kan in elk project of programma worden toegepast, klein of groot, kort- of langlopend, onafhankelijk van het doel.

Het programma

De cursus start om 09.00 uur en wordt om 17.30 uur worden afgesloten met een borrel. Het aantal deelnemers is maximaal 15. De cursus gaat door bij minimaal 7 deelnemers.

De onderwerpen van de cursus:

 • inleiding en toelichting op het programma
 • introductie risicoanalyse en risicomanagement
 • wat is het
 • toepassingsmogelijkheden
 • het inventariseren van risico's
 • wat is een risico? hoe formuleer je een risico
 • oefenen aan de hand van een case
 • vaststellen belangrijkste risico's; prioriteren
 • kwalitatief de belangrijkste risico's bepalen
 • oefenen aan de hand van een case
 • vaststellen belangrijkste risico's: kwantificeren
 • inventariseren beheersmaatregelen
 • categorieën beheersmaatregelen
 • oefenen aan de hand van een case
 • uitvoeren van een risicoanalyse: hoe en door wie
 • van risicoanalyse naar risicomanagement
 • implementatie risicomanagement
 • risicoanalyse en risicomanagement voor eigen projecten.

Cursusmateriaal 

U ontvangt een handzame reader met de behandelde sheets en het boek 'Risicomanagement voor Projecten'. Bij Twynstra Gudde is een groot aantal adviseurs actief op het gebied van risicomanagement. Wij opereren binnen verschillende vakgebieden en markten, waaronder (semi)overheid, bedrijfsleven, infrastructuur, openbare orde en veiligheid, zorg, ruimtelijke ordening en energiesector. Twynstra Gudde hanteert de mede door ons ontwikkelde RISMAN-methode.

Kosten van de cursus

De kosten voor deelname bedragen € 650,-- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal en het boek 'Risicomanagement voor Projecten'. Deelnemers die ook de training 'Begeleiden van risicosessies' volgen, kunnen beide trainingen samen volgen voor een gereduceerd tarief van € 1.400,--.

Geeft u dit dan svp aan bij inschrijving.

Annuleringsvoorwaarden

Tot 3 weken voor cursusdatum kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering van deelname korter dan drie weken, brengen wij het volledig cursusbedrag in rekening.

Algemene informatie

Aanbieder: TwynstraGudde

Type: Training

Kosten: €650,-

Duur: 1 dag

Doelgroep: Geïnteresseerden in de wijze waarop risicoanalyse en risicomanagement toegepast kan worden binnen projecten en in programma's

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Project Management

Meer opleidingen in Project Management

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.