Tegenstrijdige adviezen Hay Group en Towers Watson

06 oktober 2010 Consultancy.nl / RTL Z

De 'salaris affaire'  van de ProRail directie is ten einde. Twee adviesbureaus – Hay Group en Towers Watson – hebben 'tegenstrijdige' adviezen uitgebracht aan ProRail en het ministeire van VWS. In een brief aan de tweede kamer op 22 september 2010 geeft Demissionair minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) aan dat hij afziet van het Hay Group rapport en het advies van Towers Watson volgt. Hiermee is een salaris verhoging van de directie tot boven de Balkenende norm van de baan.

Salarishuis binnen de overheid

Staatsdeelnemingen die vooral een publiek karakter hebben, kunnen maximaal €188.000 betalen aan medewerkers. (de huidige Balkende-norm). Staatsdeelnemingen die concurrentie kennen, mogen meer betalen, waarbij het uitgangspunt is: hoe meer concurrentie, hoe hoger de salarissen mogen zijn. In de middencategorie mogen directeuren maximaal €350.000 verdienen. In de buitencategorie geldt geen maximum, maar moet gekeken worden naar de salarissen bij vergelijkbare ondernemingen.

Een terugblijk op de ontwikkelingen bij ProRail:

ProRail directie huurt Hay Group om salaris te verhogen

In juni 2010 werd bekendgemaakt dat - ondanks de wanprestaties eind vorig jaar - de top van staatsbedrijf Prorail bijna een verdubbeling van het salaris eiste. De Proraildirectie wenste dat het staatsbedrijf zou worden ingedeeld in de categorie publiek/markt van de overheid ('middencategorie'). Om dit voor elkaar te krijgen heeft de Prorailtop HR adviesbureau Hay  Group ingehuurd. Hay Group concludeerde dat ProRail inderdaad in de middencategorie terecht zou moeten komen.

Eurlings huurt Towers Watson voor second opinion

Van VVD tot GroenLinks worden vraagtekens geplaatst bij de argumenten van Hay Group. Als gevolgf besluit Eurlings om een second opinion aan te vragen bij Towers Watson. Het HR adviesbureau komt tot de conclusie dat indelen in de middencategorie kan, maar niet het meest geëigend is. Het meest geëigend is indeling in de categorie Publiek, concludeert Towers Watson. Voor ProRail geldt namelijk dat het niet of nauwelijks aan commerciële concurrentie onderhevig is, dat het overwegend publieke taken verricht en overwegend van publieke financiering afhankelijk is. Eurlings besluit het advies over te nemen en houdt hiermee de salarisverhoging van de directie tegen. Zowel de huidige directie als nieuwe directeuren mogen nooit meer verdienen dan €188.000.

Nieuws